Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
 
Vietnam Export Gateway
 
 
 
 
Doanh nghiệp
Chủ nhật, 24/3/2019
Cục Thuế Khánh Hòa: Đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế
1:49:50 PM | 16/5/2018

Trong năm 2017 vừa qua, ngành thuế tỉnh Khánh Hòa đã gặt hái được nhiều thành công trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Cụ thể, số thu ngân sách do ngành thuế quản lý đạt hơn 13,8 nghìn tỷ đồng (bằng 115% so với cùng kỳ), 8/8 chi cục thuế hoàn thành và vượt dự toán. Có được kết quả trên là nhờ sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp và sự nỗ lực phấn đấu của hệ thống cơ quan thuế các cấp trên địa bàn tỉnh. Để hiểu rõ hơn những đóng góp này, Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trò chuyện cùng ông Lương Văn Ngà, Cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa. Hàn Lương thực hiện.

Xin ông chia sẻ đôi nét về những kết quả mà Cục Thuế đã đạt được trong năm 2017 vừa qua?


Trong năm 2017 vừa qua ngành thuế Khánh Hòa đã đạt được kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách tương đối cao so với chỉ tiêu được giao. Cụ thể với khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 422,5 tỷ đồng (bằng 123,6% so với cùng kỳ), thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh thực hiện hơn 4,1 nghìn tỷ đồng (bằng 149,4% so với cùng kỳ); cùng các khoản thuế thu nhập cá nhân, thu từ giao quyền sử dụng đất, thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước… vượt kế hoạch đề ra. Ngành cũng đã đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trước bối cảnh và yêu cầu mới về cải cách hiện đại hóa ngành thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thuế, việc ứng dụng dịch vụ thuế điện tử cũng ngày càng trở nên cấp thiết. Cục Thuế đã triển khai thực hiện các dịch vụ thuế điện tử trên địa bàn như thế nào?

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 và các chương trình kế hoạch triển khai của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, trong những năm qua ngành thuế tỉnh Khánh Hòa luôn chủ động, tích cực, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các TTHC về thuế. Theo đó, dịch vụ khai thuế điện tử đã được Cục Thuế triển khai và mở rộng thực hiện đến toàn bộ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từ nhiều năm trước đây. Đến quý I/2018 vừa qua, 100% các doanh nghiệp có mã số thuế 10 số trên địa bàn đã thực hiện đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng và 100% thực tế đã thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet. Về dịch vụ nộp thuế điện tử, đầu năm 2018, số doanh nghiệp có mã số thuế 10 số là hơn 9,2 nghìn doanh nghiệp đã đăng ký nộp thuế điện tử, đạt tỷ lệ 100%; tổng số tiền nộp thuế điện tử đạt trên 1.882 tỷ đồng. Đồng thời Cục Thuế cũng đã tiếp nhận và giải quyết 66/69 (chiếm tỷ lệ 95,6%) hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử. Cùng với việc triển khai dịch vụ khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử, trong thời gian qua Cục Thuế Khánh Hòa đã tiếp tục triển khai đến người nộp thuế các dịch vụ hóa đơn điện tử, thí điểm khai thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản… trên phạm vi toàn tỉnh.

Cải cách TTHC được xem là yếu tố then chốt nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Nếu công tác cải cách TTHC không được tiến hành một cách kịp thời, đồng bộ, hiệu quả thì sẽ là trở lực, kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế. Ông đánh giá sao về điều này?

Đây là một nhận thức đúng đắn phù hợp với thực tiễn hiện nay. Công tác cải cách TTHC tại các cơ quan quản lý nhà nước đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển kinh tế theo chủ trương chung của Chính phủ. Bởi vậy trong nhiều năm qua, bên cạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, ngành thuế luôn xác định cải cách TTHC thuế là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Theo đó, ngành thuế luôn quan tâm đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế để giảm thời gian thực hiện TTHC thuế, từng bước thực hiện theo lộ trình cải cách hiện đại hóa của ngành đã đề ra. Cục Thuế cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện triển khai một cách kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong công tác quản lý thu thuế, trong đó đặc biệt chú trọng cải cách công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC thuế, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế dưới nhiều hình thức, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thuế. Trong năm 2017 vừa qua, Cục Thuế đã nghiên cứu xây dựng triển khai thực hiện nhiều đề tài sáng kiến cải tiến về cải cách TTHC thuế như: Xây dựng hệ thống biểu mẫu điền sẵn thông tin, hướng dẫn người nộp thuế kê khai hồ sơ TTHC thuế một cách nhanh chóng thuận tiện; nghiên cứu xây dựng, ban hành Quy chế giao chỉ tiêu giải quyết TTHC sớm hạn, đúng hạn cho các đơn vị trong toàn ngành; ban hành và áp dụng thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử đối với công chức làm việc tại bộ phận một cửa cơ quan thuế các cấp… Nhờ vậy, các đơn vị thuộc Cục Thuế đều đảm bảo thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC thuế cho người nộp thuế với tỷ lệ 100% hồ sơ TTHC thuế được giải quyết và trả kết quả đúng hoặc trước thời hạn quy định. Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thường xuyên kiểm tra, rà soát các TTHC thuế để kịp thời phát hiện các thủ tục rườm rà, phức tạp, các điểm bất hợp lý, các điểm không phù hợp với thực tế để kiến nghị cấp có thẩm quyền loại bỏ hoặc sửa đổi bổ sung nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.
Bên cạnh những doanh nghiệp, doanh nhân và hộ kinh doanh có ý thức tự giác chấp hành chính sách, pháp luật thuế thì còn một bộ phận không nhỏ vẫn còn tư tưởng tìm mọi biện pháp né tránh việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Để khắc phục tình trạng này, Cục Thuế Khánh Hòa có những giải pháp gì?

Trong những năm gần đây, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thuế và đẩy mạnh các hình thức hỗ trợ người nộp thuế nên đa phần các tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh đều có ý thức tự giác chấp hành chính sách, pháp luật thuế và thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tình trạng dây dưa nợ thuế, chiếm dụng tiền thuế, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp cũng còn nhiều diễn biến phức tạp, một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi bị xử lý về thuế còn có biểu hiện chây ỳ, chống đối, không hợp tác với cơ quan thuế, không chấp hành nộp tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền phạt… vào ngân sách nhà nước.

Để thực hiện nghiêm pháp luật thuế nhằm đảm bảo sự công minh của pháp luật và sự công bằng xã hội trong thực hiện nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế các cấp sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành xử lý nghiêm đối với các hành vi cố tình gian lận, trốn thuế. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật thuế đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng nhằm tăng cường giáo dục tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước, tăng cường rà soát, quản lý, kiểm tra hồ sơ khai thuế để đôn đốc nhắc nhở người nộp thuế thực hiện đúng quy định, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế nhằm xử lý chấn chỉnh kịp thời những sai phạm, thiếu sót từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế; đẩy mạnh cưỡng chế thu hồi nợ thuế. Mặt khác, ngành thuế cũng thường xuyên duy trì thực hiện tốt công tác tuyên dương, khen thưởng, vinh danh hàng năm đối với những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước nhằm qua đó, động viên, khuyến khích, nâng cao tinh thần ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Trân trọng cảm ơn ông!

Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác
Công ty CP Du lịch Long Phú: "Nụ cười" du lịch sinh thái Việt (16/5/2018)
Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư: Thỏa ước mơ an cư cho người có thu nhập thấp (16/5/2018)
Công ty TNHH Lan Anh: Thu hút các nhà đầu tư từ sự hoàn hảo (16/5/2018)
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải khu vực VIII: Góp phần để địa phương trở thành điểm sáng kinh tế biển (16/5/2018)
Công ty TNHH Thương mại Và Đầu tư VINAREAL: Xây dựng thị trường bất động sản chuyên nghiệp, lành mạnh (16/5/2018)
Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang: Tạo dấu ấn trong tâm trí người tiêu dùng (16/5/2018)
Nước mắm Việt Hải: Chất lượng và lợi ích thực mới tồn tại lâu dài (15/5/2018)
Công ty TNHH Hải Đăng: Cần một lối riêng cho “miền đất hứa” Nha Trang (15/5/2018)
Doanh nghiệp tư nhân Thanh Khuê: Đưa sản phẩm mỹ nghệ Việt ra thế giới (15/5/2018)
Akuruhi Group: Nỗ lực tạo dấu ấn trên thị trường (15/5/2018)
Công ty CP Catalan: Con người, công nghệ là yếu tố quyết định thành công của doanh nghiệp (15/5/2018)
Dấu ấn HUDLAND trên quê hương Kinh Bắc (15/5/2018)
 
Sự kiện sắp tới
Hội nghị - trình diễn “Tọa đàm về IoT”
Mời tham dự Hội thảo Korean Sourcing Fair 2019 tại Seoul, Hàn Quốc (14.4.2019)
Mời tham gia "Supplier Day" với doanh nghiệp Hoa Kỳ ngay 25/04/2019
Thông tin về các chính sách đầu tư và các dự án đầu tư vào Kazakhstan
Mời tham dự Hội thảo Kinh tế và Tài chính quốc tế lần thứ 8 (22.3.2019)
Cải thiện năng suất lao động Việt Nam để tăng năng lực cạnh tranh quốc gia
PHÓNG SỰ ẢNH
Trải qua 17 năm dựng xây và phát triển, Tổng Công ty xây dựng Sài Gòn (SGC) đã nhanh chóng khẳng định vị trí thương hiệu Tổng thầu xây dựng hàng đầu của Tp.HCM và cả nước, không ngừng phát triển, vững bước tiến ra biển lớn, mạnh mẽ hội nhập với thị trường khu vực và quốc tế. Những năm tiếp theo, Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ công nhân viên quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước.
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại: Xây dựng trường chất lượng cao trong khu vực [ VĨNH PHÚC ]
Gắn thu hút đầu tư với bảo vệ môi trường [ VĨNH PHÚC ]
Ngành Thuế Vĩnh Phúc: Tăng cường triển khai cải cách thủ tục hành chính [ VĨNH PHÚC ]
Ngành xây dựng Vĩnh Phúc: Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính [ VĨNH PHÚC ]
Ngành thông tin và truyền thông Đẩy mạnh các ứng dụng hướng đến nền kinh tế số [ VĨNH PHÚC ]
Phát triển hạ tầng giao thông để thu hút đầu tư [ VĨNH PHÚC ]
Ngành Thuế Quảng Nam và thành tích thu thuế ấn tượng [ QUẢNG NAM ]
Bệnh viện YHCT tỉnh Phú Yên: Không ngừng bồi đắp, tạo dựng niềm tin nơi bệnh nhân [ PHÚ YÊN ]
Trường Trung cấp nghề Bình Minh: Đem đến Niềm tin và hy vọng [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Ninh Khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch tỉnh Quảng Bình [ QUẢNG BÌNH ]
 
autoexpo
vietnam-ete
http://vietnampfa.com/
Yến sào Khánh Hòa
Cty Hồ Trung
My Le
vinaonesteel
Coca cola
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Tập đoàn Videc
Tổng công ty 36
oilgastechasia
phuckhang
Quates 3
truongtiengroup
Vietnam Export Gateway
 
   
     
 
Trang chủ Thời sự Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông