Thị trường lao động Tp.HCM: Tăng nhanh cả chất và lượng

10:20:33 AM | 30/5/2018


Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của quá trình hội nhập kinh tế và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, thị trường lao động Tp.HCM đang phát triển theo yêu cầu tăng nhanh về số lượng lẫn chất lượng nguồn nhân lực, cơ cấu nguồn nhân lực đã và đang chuyển dịch phù hợp định hướng quá trình đô thị hóa.

Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực&Thông tin thị trường lao động Tp.HCM, hiện Thành phố có hơn 300.000 doanh nghiệp và dự báo đến năm 2020 sẽ có 500.000 doanh nghiệp. Thời gian qua các doanh nghiệp luôn tích cực phát triển năng động, quan tâm các chính sách thu hút nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Đặc biệt sự đa dạng hoá ngành nghề, gia tăng các loại hình doanh nghiệp và sự phát triển nhanh quy mô của các doanh nghiệp vừa và nhỏ kéo theo nhu cầu nguồn nhân lực trên địa bàn Thành phố ngày càng tăng. Tuy nhiên điều mà các doanh nghiệp Tp.HCM lo lắng hiện nay là thiếu nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có tay nghề cao phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động. Đây cũng đồng thời là thách thức của Thành phố trước ngưỡng cửa Cách mạng công nghiệp 4.0.Theo Giám đốc Sở Lao động, Thương binh&Xã hội Tp.HCM – ông Lê Minh Tấn, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ tác động đến các ngành kinh tế mà nó còn tác động đến nguồn nhân lực. Vì vậy Tp.HCM đề ra Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Tp.HCM đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31/12/2013. Theo Quy hoạch này, mục tiêu tổng quát phát triển nguồn nhân lực của Tp.HCM là đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố cả về số lượng lẫn chất lượng nguồn nhân lực, trên cơ sở nâng cao năng suất lao động và trình độ chuyên môn, đào tạo của lực lượng lao động. Cụ thể hơn, Thành phố đặt mục tiêu cung cấp đầy đủ nhu cầu nhân lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là đáp ứng lao động cho phát triển 9 ngành dịch vụ và 4 ngành công nghiệp trọng yếu; trong đó số lượng nhân lực được đào tạo theo các cấp trình độ và nâng dần chất lượng, qua đó đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực&Thông tin thị trường lao động Tp.HCM, dự báo giai đoạn 2018 - 2025 tổng nhu cầu nhân lực của nền kinh tế Thành phố tăng 31,6%, từ mức 4,41 triệu người năm 2018 lên hơn 5,804 triệu người vào năm 2025; giai đoạn 2025 - 2030, tổng nhu cầu nhân lực tăng 44,14%, từ 5,804 triệu người năm 2025 lên khoảng 8,366 triệu người vào năm 2030. Trong giai đoạn 2018 - 2025 đến năm 2030, nhu cầu nhân lực tại Tp.HCM dự báo mỗi năm có khoảng 300.000 chỗ làm việc (150.000 chỗ làm việc mới); trong đó nhu cầu nhân lực qua đào tạo chiếm 77,94%, nhu cầu nhân lực có trình độ trung cấp chiếm tỉ lệ 13,14%, sơ cấp nghề chiếm 10,18%, công nhân kỹ thuật lành nghề chiếm cao nhất 29,76%, trình độ cao đẳng chiếm 17,38% và trình độ đại học trở lên chiếm 7,48%.

Quá trình phát triển thị trường lao động trong giai đoạn các năm tới sẽ theo hướng CNH - HĐH và hội nhập sâu rộng làm thay đổi một số cơ cấu ngành nghề trong xã hội; kéo theo sự xuất hiện của một số nhóm ngành nghề mới như: Công nghệ thông tin; Công nghệ và Kỹ thuật; Quản trị kinh doanh - Tài chính - Ngân hàng; Khoa học xã hội; Y tế... Các nhóm ngành này vẫn dựa trên cơ sở của những nhóm ngành cũ và có sự kết hợp, lồng ghép các nhóm ngành với nhau dẫn đến sự hình thành của những nhóm ngành nghề mới phù hợp với nhu cầu phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung, Tp.HCM nói riêng.

Theo ghi nhận của ông Lê Minh Tấn, quá trình hội nhập kinh tế thế giới, xây dựng nền kinh tế thị trường theo hướng CNH - HĐH và trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, thị trường lao động Tp.HCM đang phát triển với yêu cầu tăng cường nhanh nguồn nhân lực có trình độ cao, có kiến thức kỹ năng về khoa học, công nghệ, quản lý, sản xuất, kinh doanh. Lúc bấy giờ thị trường lao động sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm với nhiều yêu cầu cao hơn đối với người lao động, với tiêu chí tuyển dụng cao hơn đòi hỏi nguồn nhân lực phải có nhiều kỹ năng khác ngoài kiến thức chuyên môn. “Chính vì vậy muốn thành công trong môi trường cạnh tranh, người lao động Thành phố phải có ý thức mở rộng kiến thức nghề nghiệp, nâng cao năng lực tư duy khoa học, độc lập, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, áp dụng công nghệ mới không ngừng phát triển kỹ năng nghề nghiệp… để hình thành tri thức, bản lĩnh, vững vàng và phát triển” – ông Tấn khuyến nghị.

Kiến Thụy