5 tháng đầu năm xuất khẩu tăng 15,8%

4:04:58 PM | 30/5/2018


Trong tháng 5/2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 38,9 tỷ USD, tăng 9,4% so với tháng 4/2018 (trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 19,2 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng 4/2018 và trị giá nhập khẩu ước đạt 19,7 tỷ USD, tăng 14,5% so với tháng 4/2018).

Với kết quả ước tính trên, trong 05 tháng đầu năm 2018 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 182,8 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó xuất khẩu ước đạt 93,1 tỷ USD, tăng 15,8% và nhập khẩu ước tính 89,7 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2017).

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2018 ước tính thâm hụt 500 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt Nam đến hết tháng 5 năm 2018 đạt 3,4 tỷ USD.Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: điện thoại các loại & linh kiện đạt 19,48 tỷ USD, tăng 19,8%. Tiếp đó là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 10,9 tỷ USD, tăng 14,2%. Xếp thứ 3 là hàng dệt may ước đạt 10,68 tỷ USD, tăng 13,3% so cùng kỳ năm trước.

Riêng cà phê và dầu thô giá trị xuất khẩu đêu giảm. Xuất khẩu cà phê 5 tháng đầu năm 2018 đạt 1,6 tỷ USD giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Dầu thô ước đạt 886 triệu USD, giảm 23,3% về so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu NSNN 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 119.750 tỷ đồng bằng 42,31% dự toán, bằng 40,87% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 1,25% so với cùng kỳ năm 2017 (118.276 tỷ đồng).

Lê Hiền