Ngành ngân hàng Tp.HCM: Ổn định và tăng trưởng tích cực

10:53:04 AM | 4/6/2018


Đó chính là khẳng định của Giám đốc NHNN Tp.HCM - ông Tô Duy Lâm về hoạt động của ngành ngân hàng và hiệu quả kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn Thành phố trong năm 2017. Theo ghi nhận của ông Lâm, những kết quả ấn tượng về huy động vốn, tín dụng, xử lý nợ xấu, tái cấu trúc tại các TCTD… là minh chứng sống động cho một năm thành công của ngành ngân hàng Tp.HCM nói riêng, cả nước nói chung. Bích Thuỷ - Anh Đào thực hiện.

Xin ông cho biết kết quả hoạt động nổi bật của ngành ngân hàng Thành phố trong năm 2017 vừa qua và những tháng đầu năm 2018?


Năm 2017, kết quả nổi bật và quan trọng nhất chính là sự ổn định và tăng trưởng tích cực của thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn Thành phố. Trong đó ngoại trừ các TCTD yếu kém đang trong quá trình tái cơ cấu, phần lớn các TCTD khác đều tăng trưởng và phát triển, kinh doanh có lãi. Kết quả này có ý nghĩa rất quan trọng nếu chúng ta nhìn lại những năm trước đây khi hệ thống ngân hàng nói chung và trên địa bàn Tp.HCM nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Đây sẽ là cơ sở nền tảng để các TCTD trên địa bàn tăng trưởng và phát triển trong thời gian tới; đồng thời góp phần quan trọng trong việc thực hiện các giải pháp kinh tế vĩ mô: ổn định thị trường, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và các chương trình chính sách tín dụng lớn của Chính phủ, của UBND Thành phố cũng như thực hiện tốt các giải pháp về hỗ trợ DN phát triển.Quan trọng hơn, kết quả đạt được trong năm 2017 đã tạo tiền đề cho sự phát triển của ngành Ngân hàng Tp.HCM trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Thực tế kết quả hoạt động ngân hàng trên địa bàn Thành phố trong 3 tháng đầu năm 2018 đã chứng minh xu hướng này khi các hoạt động huy động vốn, tín dụng, dịch vụ.. tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá; trong đó dư nợ tín dụng tăng 4,2% so với cuối năm 2017. Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất so cùng kỳ này của các năm trước đây.

Để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn phát triển an toàn, lành mạnh, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho phát triển KT - XH Thành phố, NHNN Tp.HCM đã có những nỗ lực cụ thể nào?

Dưới góc độ quản lý và trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao của NHNN Tp.HCM, có thể nói giải pháp hữu hiệu nhất và nỗ lực nhất của chúng tôi chính là thực hiện tốt việc triển khai cơ chế chính sách về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trên địa bàn. Với nội hàm gồm: chỉ đạo tổ chức thực hiện; theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện, kết quả thực hiện và khó khăn vướng mắc để kịp thời xử lý hoặc đề xuất kiến nghị xử lý; báo cáo đánh giá. Quá trình này gắn liền với thực hiện cải cách thủ tục hành chính và đảm bảo tính tuân thủ pháp luật nhằm đảm bảo cơ chế chính sách đi vào thực tế cuộc sống có hiệu quả.

Sở dĩ đây là giải pháp hữu hiệu bởi thực tế đã chứng minh cơ chế chính sách có hiệu quả, phát huy được hiệu quả hay không thì khâu tổ chức triển khai thực hiện có ý nghĩa quyết định. Đây là bài học lớn, đồng thời cũng mang đậm dấu ấn trong quản lý của NHNN Tp.HCM đối với một địa bàn lớn - nơi thực hiện, kiểm chứng, rút kinh nghiệm cũng như có những đề xuất sáng tạo, linh hoạt về cơ chế chính sách; nơi xuất phát và phát triển những mô hình hoạt động hiệu quả từ việc phát triển loại hình TCTD đến đa dạng hoá sản phẩm - dịch vụ cũng như các chương trình tín dụng, các chương trình hỗ trợ DN phát triển nổi bật: Chương trình kết nối Ngân hàng - DN; Chương trình cho vay bình ổn thị trường;

Chương trình kích cầu đầu tư và cho vay DN KCX-KCN…đã và đang được thực hiện rất hiệu quả trong nhiều năm qua, trực tiếp hỗ trợ DN phát triển và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của NHNN Việt Nam, của Thành ủy và UBND Thành phố, thời gian qua ngành ngân hàng Tp.HCM đã có những giải pháp, chương trình hành động nào để đồng hành hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN trên địa bàn?

Dễ dàng nhận thấy cơ chế chính sách về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng những năm gần đây rất thuận lợi cho hoạt động của DN, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động SXKD. Về mặt vĩ mô, ngoài việc góp phần xây dựng và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi thì cơ chế chính sách của NHTW, nhất là về tỷ giá, về lãi suất đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho DN SXKD tăng trưởng và phát triển. Trong quá trình này, về phía ngành Ngân hàng Tp.HCM đảm nhiệm vai trò chính và quan trọng nhất là tổ chức triển khai thực hiện nhằm đưa cơ chế chính sách này vào thực tế cuộc sống, tạo điều kiện cho DN trên địa bàn tiếp cận được các chương trình, chính sách của Chính phủ, NHTW và của UBND Thành phố để mở rộng và phát triển SXKD thông qua 2 giải pháp chính:

Thứ nhất, thực hiện các chương trình, các hoạt động hỗ trợ DN gồm: đối thoại DN để thông tin tuyên truyền, phổ biến cũng như tháo gỡ khó khăn cho DN về cơ chế chính sách liên quan đến tiền tệ, tín dụng và lãi suất; thực hiện kết nối ngân hàng -DN để hỗ trợ về vốn, lãi suất và dịch vụ ngân hàng; tổ chức tốt các chương trình tín dụng ưu đãi cho DN, cho các lĩnh vực ưu tiên góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, đặc biệt đối với DNNVV.

Thứ hai, thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong ngành Ngân hàng trên tinh thần Nghị quyết 35 của Chính phủ, Chương trình hành động 1355 của NHTW và Chương trình hành động 3907 của UBND Tp.HCM với các hoạt động như: đổi mới mô hình giao dịch; công khai minh bạch thủ tục giao dịch, lãi suất, tỷ giá, phí… cũng như làm tốt công tác tư vấn khách hàng, đảm bảo tạo thuận lợi và tiện ích nhất cho DN khi giao dịch với ngân hàng cũng như tiếp cận vốn vay ngân hàng. Đồng thời không ngừng đổi mới ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại không chỉ trong phát triển sản phẩm dịch vụ mà còn trong hoạt động kinh doanh và quản trị ngân hàng. Trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí đầu vào và đầu ra cũng như giảm lãi suất cho vay bền vững nhằm hỗ trợ tốt nhất cho DN phát triển.

Ông thấy mặt bằng lãi suất thời gian qua đã hợp lý chưa và trong năm 2018 này các DN có cơ hội tiếp cận với mức lãi suất thấp hơn hay không?

Trong 3 năm trở lại đây, các tín hiệu thị trường như: tình hình cung cầu vốn; diễn biến lãi suất, tỷ giá…đã và đang phản ánh lãi suất rất ổn định và thuận lợi cho DN. Từ phía DN, theo tôi cũng đã phản ánh sự phù hợp của lãi suất bởi qua các kênh đối thoại, phản ánh của DN và tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh của DN hiện nay chưa có phản ánh bất hợp lý nào về lãi suất như những năm của giai đoạn 2011-2014. Tuy nhiên quan điểm chỉ đạo chung của Chính phủ và theo tinh thần hỗ trợ DN năm 2018- "Năm giảm chi phí DN", NHTW tiếp tục định hướng ổn định và giảm lãi suất phù hợp, vừa đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô vừa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Theo đó NHNN Tp.HCM bên cạnh việc tổ chức thực hiện tốt chính sách tiền tệ, tín dụng ngân hàng thì với các giải pháp của Chỉ thị 01 của NHTW, trong năm 2018 chúng tôi sẽ tập trung các giải pháp tiết giảm chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động để giảm chi phí đầu vào, trên cơ sở đó giảm chi phí đầu ra và giảm lãi suất cho vay. Đây được xem là giải pháp cơ bản và bền vững, đòi hỏi ngành Ngân hàng Thành phố phải thực hiện thường xuyên và sáng tạo.

Mục tiêu tăng trưởng của ngành ngân hàng TP. Hồ Chí Minh trong năm 2018 này cũng như các giải pháp triển khai thực hiện?

Năm nay chúng tôi bám sát và thực hiện nghiêm túc định hướng của NHTW theo Chỉ thị 01 của Thống đốc về các giải pháp tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trong năm 2018. Có thể thấy tăng trưởng của ngành Ngân hàng gắn liền với nhiệm vụ chính trị quan trọng ở tầm vĩ mô: ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ kinh tế tăng trưởng; vì vậy việc đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ tổng quan chung nhất về lạm phát, tăng trưởng kinh tế có ý nghĩa quan trọng và quyết định việc thực hiện các mục tiêu khác có liên quan. Trong đó các giải pháp về ổn định thị trường tiền tệ; tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và xử lý nợ xấu; nâng cao hiệu quả hoạt động và hỗ trợ DN thông qua thực hiện Chương trình hành động 1355…. chính là các giải pháp và nhiệm vụ cơ bản của ngành Ngân hàng cả nước nói chung, Tp.HCM nói riêng trong năm 2018.

Trân trọng cảm ơn ông!