Internet phát triển lên đến 333,8 triệu tên miền trong quý 1 năm 2018

2:26:02 PM | 20/6/2018

VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN), công ty hàng đầu trên thế giới về tên miền và an ninh mạng, mới đây đã công bố có khoảng 333,8 triệu tên miền đã được đăng ký bao gồm tất cả các tên miền cấp cao (Top-level Domain - TLD) tính đến hết quý 1 năm 2018, tăng thêm khoảng 1,4 triệu lượt, tương đương 0,4 phần trăm so với quý 4 năm 2017. Số lượt đăng ký đã tăng lên khoảng 3,2 triệu, tương đương 1,0 phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số lượt đăng ký các tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 148,3 triệu lượt trong cơ sở tên miền tính đến cuối Q1 năm 2018, với mức tăng khoảng 1,9 triệu lượt, hay 1,3 phần trăm, so với Q4 năm 2017. Tổng mức gia tăng số lượt đăng ký của các tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 4,6 triệu lượt, tương đương 3,2 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net mới là 9,6 tính đến cuối Q1 năm 2018. Trong khi cùng thời điểm đó năm ngoái, tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net đạt 9,5 triệu.

Verisign cung cấp Báo cáo Tóm tắt Ngành Tên miền nhằm cung cấp cho người dùng Internet trên toàn thế giới những nghiên cứu và dữ liệu thống kê, phân tích trong ngành tên miền. Báo cáo Tóm tắt Ngành Tên miền quý 1 năm 2018 cũng như các báo cáo trước đó đều được đăng tải trên website Verisign.com/DNIB.

TKD