Moody’s đánh giá cao ABBANK ở những cải thiện trong khả năng sinh lời và mức độ an toàn vốn

2:26:06 PM | 22/6/2018


Tháng 06/2018, tổ chức xếp hạngMoody’s đã công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK), trong đó, bổ sung chỉ số Xếp hạng rủi ro đối tác nội – ngoại tệ dài hạn của ABBANK ở mức B1 – mức tích cực trong hệ thống ngân hàng đối với ABBANK.Năm 2018, Moody’s - một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu Thế giới tiếp tục đánh giá triển vọng xếp hạng tín nhiệm tiền gửi nội tệ và tổ chức phát hành nội tệ và ngoại tệ của ABBANK ở mức tích cực. Các chỉ số khác của ABBANK được Moody’s đánh giá tương đương với mức năm 2017. Cụ thể: Tín nhiệm cơ sở B2; Tiền gửi nội tệ B2; Tiền gửi ngoại tệ B2; Tổ chức phát hành B2; Đánh giá rủi ro đối tác B1; Xếp hạng rủi ro đối tác nội – ngoại tệ dài hạn B1; Triển vọng đối với ABBANK được đánh giá là Ổn định.

Đặc biệt, trong báo cáo, ABBANK cũng được công bố Xếp hạng Rủi ro Đối tác nội – ngoại tệ dài hạn (CRR-Counterparty Risk Ratings) ở mức B1. Xếp hạng Rủi ro Đối tác là tiêu chí mới được Moody’s cập nhật trong phương pháp đánh giá xếp hạng tín nhiệm đối với các tổ chức tài chính. Xếp hạng rủi ro đối tác (CRR- Counterparty Risk Ratings) là những ý kiến về khả năng của các bên để được cấp hạn mức tín chấp đối với các khoản nợ tài chính không bao gồm các khoản tín dụng (được gọi là CRR liabilities) và đồng thời phản ánh chi phí tài chính dự kiến trong trường hợp không tiếp cận được các hạn mức đó. Ví dụ về các khoản nợ CRR gồm phần tín chấp phải trả phát sinh từ các giao dịch phái sinh và các cam kết bán và mua lại. Theo đó, Xếp hạng rủi ro đối tác được đánh giá cho ABBANK phù hợp với Đánh giá rủi ro đối tác.

Kết luận báo cáo, Moody’s cho biết, tiếp tục đánh giá cao ABBANK ở những cải thiện trong khả năng sinh lời, tính thanh khoản cao của bảng cân đối và mức độ an toàn vốn trong top đầu của ngành.

Với kết quả này, ABBANK tiếp tục nằm trong top 4 ngân hàng thương mại cổ phần tư doanh được xếp hạng tín nhiệm cao nhất tại Việt Nam.

Moody’s cũng cho biết, có thể nâng xếp hạng tín nhiệm của ABBANK nếu các thước đo về chất lượng tài sản, nguồn vốn và lợi nhuận tiếp tục được cải thiện.

Theo kết luận này, việc ABBANK có thể được nâng xếp hạng tín nhiệm là hoàn toàn có cơ sở. Năm 2018, ABBANK đặt kế hoạch tăng các chỉ tiêu về tài sản và lợi nhuận như: Tổng tài sản đạt 106.000 tỷ đồng (tăng 25% so với thực hiện 2017); Dư nợ 70.024 tỷ đồng (tăng 22% so với kết quả thực hiện năm 2017); Huy động dự kiến đạt 96.714 tỷ đồng (tăng 26% so với kết quả thực hiện năm 2017); Lợi nhuận trước thuế kế hoạch đạt 900 tỷ đồng (tăng 49% so với kết quả thực hiện năm 2017); Duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Dựa trên đánh giá tích cực về thị trường tài chính và kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2018 của ABBANK là 365 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, dự kiến, ABBANK hoàn toàn có thể đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận đặt ra. Bên cạnh đó, kế hoạch tăng vốn điều lệ, niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán trong năm 2018 cũng đang gấp rút được ABBANK triển khai thực hiện.

L.A

Sự kiện sắp tới