Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

4:45:55 PM | 2/7/2018


Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành chương trình hành động kèm theo Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 26/07/2016. Theo đó, Bình Dương đã chỉ đạo các sở, ban, ngành kịp thời xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể của đơn vị mình để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Xác định tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ và đạo đức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tỉnh Bình Dương đã xây dựng chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học – kỹ thuật và đội ngũ công nhân lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 với nội dung chủ yếu là tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bao gồm: đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý; đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của tỉnh.Bên cạnh đó, nhiều năm qua, đặc biệt từ khi có Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tiến hành rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm mình phụ trách. UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 về việc ban hành danh mục các ngành nghề, vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh và các giải pháp phòng ngừa, xử lý nhằm xác định danh mục các ngành nghề, vùng địa điểm có nguy cơ ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường làm cơ sở để định hướng phát triển công nghiệp và đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong giai đoạn 2016 – 2020 cũng như trong các giai đoạn tiếp theo đồng thời thông báo rộng rãi trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp biết để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với định hướng của tỉnh.

Về hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, Bình Dương đã yêu cầu các tổ chức tín dụng cải tiến, đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục, giảm bớt phiền hà cho khách hàng vay vốn đồng thời nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay.

Tỉnh Bình Dương cũng đã chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu xem xét trình HĐND tỉnh bổ sung vốn điều lệ cho các quỹ ngoài ngân sách nhằm tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp. Đã ban hành kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 và nghiên cứu ban hành đề án đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh doanh nghiệp tỉnh Bình Dương;

Về hỗ trợ doanh nghiệp khởi sự, đã rút ngắn thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp còn 2 ngày làm việc theo cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI; thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế, đăng ký tài khoản ngân hàng theo cơ chế liên thông điện tử; đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; tập huấn, tuyên truyền đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; duy trì đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho doanh nghiệp; đảm bảo 100% thủ tục trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư được công khai trên trang thông tin điện tử của trung tâm hành chính công của tỉnh và website Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nằm trong cam kết đã ký kết với VCCI, UBND tỉnh Bình Dương đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khởi nghiệp, phấn đấu đến năm 2020, tăng gấp 2 lần số lượng doanh nghiệp hiện có của tỉnh. Phối hợp với cơ quan thuế thực hiện quy định về đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục hành chính liên quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ngoài ra để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận với các quy định của pháp luật về lĩnh vực khoa học và công nghệ, tỉnh đã ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2017 – 2020 tại Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 15/9/2017; phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” theo Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt; tuyên truyền, hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận nguồn vốn Quỹ đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh. Những nỗ lực của Bình Dương đã tạo hiệu ứng tích cực và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp.

Hoàng Ngọc