Thành phố thông minh – Tiền đề cho nền kinh tế tri thức

4:58:55 PM | 2/7/2018


Năm 2015, tỉnh Bình Dương, Tổng công ty Becamex đã kết nghĩa với thành phố Eindhoven, Công ty Brainport để cùng tiến hành nghiên cứu, triển khai đề án Thành phố Thông minh Bình Dương với mục tiêu tạo đột phá kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương, tạo những nền tảng cơ bản ban đầu cho một nền dịch vụ, sản xuất công nghệ cao, quy hoạch xây dựng đô thị theo hướng thông minh, làm tiền đề cho nền kinh tế tri thức.

Phát biểu tại Hội nghị thành phố thông minh Bình Dương năm 2017, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, Bình Dương không tiếp cận thành phố thông minh theo phương thức phổ biến ở nhiều địa phương khác: đơn thuần ứng dụng công nghệ tiên tiến để giải quyết một số vấn đề như quản lý giao thông, chính phủ điện tử…mà hướng đến quy tụ nhiều nguồn lực cả trong và ngoài nước, nhắm đến những giá trị mới của nền kinh tế khu vực và toàn cầu trong thế kỷ 21, trong đó con người và tri thức là trọng tâm. “Đối với Bình Dương, thành phố thông minh được định nghĩa như là một hệ sinh thái năng động, sáng tạo, kết nối, trong đó mọi thành tố liên tục được cải tiến, đổi mới và tối ưu hóa không ngừng”, ông Trần Thanh Liêm chia sẻ.Ông Trần Thanh Liêm cũng cho biết, các mục tiêu và định hướng chung của đề án đã được các lãnh đạo, chuyên gia Eindhoven, Brainport, Bình Dương và Tổng công ty Becamex cùng biên soạn, trình bày trong Bộ tài liệu Bình Dương Navigator - Chương trình đột phá kinh tế xã hội Bình Dương đến năm 2021, tầm nhìn 2030 - được UBND tỉnh phê duyệt ngày 21/11/2016. Bộ tài liệu này chỉ ra viễn cảnh chung, xác định những phương hướng phát triển, phân công và cam kết từng chương trình hành động cụ thể để xây dựng Bình Dương - với vai trò là một bộ phận quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - hướng đến thành phố thông minh, mang tầm vóc quốc tế. Bộ tài liệu được phát triển theo thời gian và luôn được cập nhật thường xuyên, bao gồm 46 hành động cụ thể thuộc 14 chương trình, chia ra trong 4 lĩnh vực: “con người”, “công nghệ”, “doanh nghiệp”, “các yếu tố nền tảng”.

Về yếu tố con người: đặt con người là trọng tâm của đề án, nội dung chính của phần này là lực lượng lao động, năng lực làm việc, khả năng hợp tác, trình độ giáo dục, kỹ năng và sự phù hợp giữa công việc - con người.

Về công nghệ: Những dự án trong lĩnh vực công nghệ đều hướng đến mục đích tăng cường và thu hút các hoạt động nghiên cứu, phát triển và khuyến khích sự đổi mới, hợp tác và chuyển giao tri thức, gắn kết được công nghệ mới với các ngành trọng điểm và đời sống xã hội, tạo điều kiện để công nghệ mới được thí điểm ở các môi trường thực tế (Living Lab) vừa hỗ trợ cho nghiên cứu đồng thời cải thiện cuộc sống người dân.

Doanh nghiệp: Củng cố các doanh nghiệp hiện hữu và xây dựng doanh nghiệp mới là mục tiêu chính của các chương trình hành động trong lĩnh vực này. Bình Dương hiện nay đang có lợi thế rất lớn với chất lượng và số lượng các công ty sản xuất, tập trung thành các khu công nghiệp quy mô. Tỉnh đang tiếp tục thúc đẩy xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và cổng thông tin về chuỗi cung ứng trong khu vực, xây dựng ngành công nghiệp phụ trợ, Khu công nghiệp Khoa học Công nghệ, vườn ươm doanh nghiệp với mô hình quốc tế. Trong tương lai, Bình Dương xác định sẽ hướng tới một hệ sinh thái kinh doanh khởi nghiệp sáng tạo, và mạng lưới chuỗi cung ứng với các nhà cung cấp vững chắc, có năng lực, luôn hội nhập và sẵn sàng thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài công nghệ cao.

Các yếu tố nền tảng: tập trung vào những điều kiện tiên quyết cho việc phát triển một khu vực vững mạnh, ví dụ như cơ sở hạ tầng tốt, xây dựng một thương hiệu danh tiếng, môi trường kinh doanh thuận lợi, môi trường sống thoải mái và cuốn hút, các trung tâm văn hóa vui chơi giải trí - thể thao năng động, công nghệ thông tin băng thông rộng. Bình Dương đặc biệt chú trọng các vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông chiến lược trong và liên tỉnh, các trung tâm đầu mối cảng khô, cũng như phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông băng thông rộng, năng lượng ổn định để đáp ứng nhu cầu sản xuất hiện đại. Bình Dương hướng đến một hình ảnh quốc tế không chỉ với danh tiếng là một khu vực tốt để làm việc, sản xuất công nghiệp, mà còn là một đô thị thông minh với môi trường sống thú vị, đầy năng động sáng tạo.

Ông Trần Thanh Liêm cũng cho biết, về mặt địa lý, Bình Dương quy hoạch một khu vực gọi là Vùng Thông Minh Bình Dương với khoảng 1 triệu người dân sinh sống, làm việc, là nơi tập hợp những đô thị, khu vực nghiên cứu giáo dục và công nghiệp trọng điểm của tỉnh. “Với sự hỗ trợ tích cực của Eindhoven, Vùng Thông Minh Bình Dương đang được tập trung phát triển theo chuẩn mực quốc tế, hướng theo các tiêu chí của Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới ICF, với mục tiêu trước năm 2021, sớm chính thức trở thành một thành viên của cộng đồng này, từ đó mở rộng hợp tác với mạng lưới hơn 160 tỉnh thành thông minh, thịnh vượng thuộc cộng đồng, cùng hòa mình với những xu thế phát triển mới của thế giới”, ông Liêm phát biểu.

Theo đề án thành phố thông minh Bình Dương, hạt nhân của Vùng thông minh là Thành phố mới Bình Dương, cũng là trung tâm của tỉnh. Với quy hoạch cơ sở hạ tầng hiện đại chuẩn quốc tế, đóng vai trò trung tâm kết nối toàn tỉnh, Thành phố mới sẽ trở thành một ví dụ điển hình về chiến lược phát triển mới, một Living Lab ứng dụng trước nhất các ý tưởng sáng tạo đổi mới, để từ đó mở rộng ứng dụng đồng bộ vào Vùng thông minh, hướng tới lan tỏa ra toàn tỉnh Bình Dương và chia sẻ với khu vực.