Ngành ngân hàng Bình Dương: Động lực cho tăng trưởng

5:14:02 PM | 2/7/2018


Phục vụ đắc lực cho sự phát triển toàn diện nền kinh tế xã hội của địa phương và yêu cầu hội nhập sâu với kinh tế khu vực và thế giới, Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Dương đã không ngừng phát huy thế mạnh vốn có của hệ thống Ngân hàng Nhà nước, chủ động, tích cực, linh động trong công tác điều hành, đưa hệ thống các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) không ngừng phát triển trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sự phát triển rộng khắp của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn Bình Dương đã giúp thu hút được nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cũng như cung ứng nguồn vốn tín dụng đến mọi đối tượng trong nền kinh tế. Nếu như, khi mới thành lập tỉnh Bình Dương, hệ thống các TCTD trên địa bàn có 3 chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước, 2 chi nhánh NHTM cổ phần, 5 QTDND cơ sở thì hiện nay, mạng lưới ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã phát triển với 55 chi nhánh TCTD; 10 QTDND và 160 phòng giao dịch trực thuộc. Mạng lưới các TCTD được phủ đến tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đưa tiện ích, dịch vụ ngân hàng cho người dân trên địa bàn, góp phần thực hiện thành công mục tiêu kinh tế - xã hội địa phương theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.Với nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khơi thông dòng vốn theo chỉ đạo của Chính phủ, dòng tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có sự chuyển dịch tích cực, vốn được tập trung cho phát triển sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; cơ cấu dư nợ cho vay được điều chỉnh đúng định hướng, phù hợp với cơ cấu kinh tế của tỉnh Bình Dương. Đến cuối năm 2017, tổng nguồn vốn huy động đạt 167.816 tỷ đồng, tăng 16,83%; tổng dư nợ đạt 152.722 tỷ đồng, tăng 23,53%; nợ xấu ở mức 1.150 tỷ đồng, chiếm 0,8% trên tổng dư nợ.

Trên tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Bình Dương đã triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành. Hỗ trợ tạo điều kiện cho các TCTD có khả năng và cam kết mở rộng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, gồm nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao: triển khai các chương trình tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, các chương trình tín dụng đặc thù; đặc biệt đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, từ đó có các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương tại công văn số: 1270/UBND-KTTH ngày 28/04/2014, Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đã được triển khai kịp thời, đầy đủ với sự tham gia chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự vào cuộc quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương đã yêu cầu các TCTD đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục vay vốn nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay và phù hợp với quy định của pháp luật, nâng cao năng lực thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng. Cùng với đó là thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ với khách hàng vay nhưng vẫn đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động.

Để thực hiện quyết tâm của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện các mục tiêu về kinh tế, kiểm soát mức độ lạm phát, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục tập trung vào một số định hướng lớn: tiếp tục chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung vốn phục vụ lĩnh vực sản xuất và các dự án, phương án có hiệu quả; thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ cho vay bằng ngoại tệ để bảo đảm tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ phù hợp với khả năng huy động vốn; sẽ ưu tiên vốn, mở rộng tín dụng cho vay khách hàng; tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường; cùng với đó tổ chức đối thoại tháo gỡ khó khăn theo từng ngành kinh tế theo quy chế phối hợp triển khai thực hiện các chính sách của Chính phủ về tín dụng trên địa bàn tỉnh.