Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
 
Vietnam Export Gateway
 
 
 
 
Doanh nghiệp
Thứ 6, 22/3/2019
Cục Hải quan TPHCM triển khai nhiều nhóm giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp
2:26:14 PM | 10/7/2018

Lường trước được những khó khăn, năm 2018 Cục Hải quan TPHCM đã áp dụng đồng bộ và quyết liệt các giải pháp để đảm bảo nguồn thu NSNN như tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, tích cực chống buôn lậu, gian lận thương mại, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan và luôn nỗ lực, cố gắng ở mức cao nhất nhằm hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra. Phóng viên Vienam Business Forum đã có buổi phỏng vấn ông Đinh Ngọc Thắng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM về những thành quả nêu trên. Văn Lượng thực hiện.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn hứa với lãnh đạo Bộ Tài chính, năm 2018 ngành hải quan sẽ phấn đấu thu đạt 293.000 tỷ đồng (tăng 4,3% so với dự toán năm 2018 giao), với Cục Hải quan TPHCM đã có những bước chuẩn bị như thế nào để góp phần hoàn thành nhiệm vụ trên thưa Phó Cục trưởng?

Năm 2018, Đảng ủy và Lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM đã đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Tài Chính và TCHQ, Nghị quyết của Thành ủy TP.HCM. Xác định năm 2018 nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến nguồn thu, cụ thể:

- Nhiều dòng thuế trong các Hiệp định Thương mại tự do FTAs mà Việt Nam là thành viên đã được cắt giảm theo lộ trình, hơn 90% dòng hàng đã về mức 0%. Từ ngày 01/01/2018: xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu từ các quốc gia Asean FTAs có thuế nhập khẩu 0%.

- Tác động từ nguồn thu NSNN xăng dầu khi Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn - Thanh Hoá bắt đầu hoạt động, đáp ứng nhu cầu xăng dầu trong nước. Cảng Vân Phong - Khánh Hòa hoạt động ổn định…

Vì vậy, ngay từ đầu năm Cục Hải quan TP.HCM đã ban hành 02 Kế hoạch số 151/KH-HQHCM ngày 16/01/2018 triển khai kế hoạch “cộng đồng Doanh nghiệp và Cục Hải quan TP.HCM là đối tác tin cậy, đồng hành cùng phát triển” và Kế hoạch số 349/KH-HQHCM ngày 05/02/2018 triển khai đồng bộ các giải pháp thu NSNN và nghiệp vụ thuế XNK; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa Hải quan , thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, quyết tâm chống tiêu cực, nhũng nhiễu ..khi thi hành công vụ, với nguyên tắc phục vụ vô điều kiện, đúng pháp luật cho cộng đồng Doanh nghiệp làm tôn chỉ của các chương trình hành động để nuôi dưỡng nguồn thu, quyết tâm thu đạt và vượt chỉ tiêu pháp lệnh được giao là 108.000 tỷ đồng, góp sức cùng toàn ngành phấn đấu thu đạt 293.000 tỷ đồng.Để góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho TPHCM, công tác tuyên truyền, tập huấn hỗ trợ và đối thoại với Cộng đồng doanh nghiệp được Cục Hải quan TPHCM triển khai thường xuyên và liên tục như thế nào, thưa Phó Cục trưởng?

Ngay từ đầu năm 2018, Cục Hải quan TPHCM đã triển khai nhiều nhóm giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ tối đa cho cộng đồng Doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật hải quan, có số thuế nộp NSNN lớn để hoạt động thuận lợi nhất trong thông quan hàng hóa để nuôi dưỡng nguồn thu NSNN cho thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt chú trọng một số nhóm giải pháp như:

+ Hội nghị Tôn vinh và Tri ân các Doanh nghiệp tiêu biểu đóng góp số thu lớn cho Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh
+ Hội nghị với các doanh nghiệp Mỹ.
+ Hội nghị với các cơ quan thông tấn báo chí
+ Hội nghị “Cộng đồng Doanh nghiệp và Cục Hải quan là đối tác tin cậy, đồng hành cùng phát triển”.

Tiếp tục phối hợp, tổ chức các Hội nghị đối thoại thường niên với các Hiệp hội Amcham, Korcham, Eurocham, JBAH, Hà Lan … Tuyên truyền để Doanh nghiệp thấy được quyền lợi và nghĩa vụ trong việc tuân thủ pháp luật hải quan và từng bước nâng cao tính tuân thủ trong các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan hải quan, cũng như trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan hải quan để đảm bảo xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh, tuân thủ tốt pháp luật hải quan.

Tăng cường công tác quản lý nợ thuế, không để phát sinh nợ thuế khó thu hồi trong năm 2018 mà không có lý do chính đáng, tích cực thu hồi nợ thuế, áp dụng ngay biện pháp dừng làm thủ tục để yêu cầu Doanh nghiệp nộp thuế.

Quyết tâm triển khai thành công các biện pháp cải cách hiện đại hoá như: áp dụng quản lý, giám sát điện tử hàng hóa XNK tại các cảng biển, cảng hàng không; giảm bớt tờ khai kiểm tra chuyên ngành theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm; Củng cố, kiện toàn và sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc “Năm kỷ luật - kỷ cương của ngành tài chính”.

Năm 2018, ngành hải quan triển khai các giải pháp đẩy mạnh, đổi mới công tác cải cách, phương pháp quản lý nguồn nhân lực… đáp ứng yêu cầu cải cách, phát triển và hiện đại hoá của ngành, Cục Hải quan TPHCM đã triển khai như thế nào về phương pháp trên, thưa Phó Cục trưởng?

Thực hiện các chủ trương lớn của Chính phủ, Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân TP.HCM, Tổng Cục Hải quan về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã xác định công tác Cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị đảm bảo hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được giao góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, luôn chú trọng công tác quản lý nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hải quan và hội nhập quốc tế, xác định rõ công tác xây dựng lực lượng là công tác trọng tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật, đề cao được vai trò trách nhiệm của CBCC trong khi thi hành công vụ, đảm bảo các quy định của pháp luật, chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên được tuân thủ nghiêm túc, chế độ báo cáo được duy trì kịp thời, chính xác. Xây dựng văn hóa làm việc trong toàn Cục theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Cùng với toàn ngành Hải quan, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đang từng bước đổi mới cơ bản phương thức quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên mô tả vị trí việc làm. Trước hết là đối với các vị trí việc làm không giữ chức vụ lãnh đạo, nhằm đảm bảo bố trí đúng người, đúng việc; nâng cao hiệu suất làm việc. Tinh giảm biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tại các Phòng ban cấp Đội Tổ tại các Chi cục theo hướng tinh giản, hiệu quả.

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: cùng với việc cử cán bộ công chức tham gia các khóa đào tạo do Tổng Cục Hải quan, các Bộ, Ngành tổ chức trong nước và nước ngoài; nhờ có đội ngũ cán bộ, chuyên gia đầu ngành đông đảo, Cục Hải quan TP.HCM đã và sẽ thường xuyên mở các khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu về Thuế, Trị giá, xuất xứ hàng hóa, chống buôn lậu và xử lý vi phạm… để tập huấn cho các cán bộ công chức trong toàn Cục.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn chú trọng đến chính sách thi đua khen thưởng, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, biểu dương người tốt, việc tốt, động viên, khen thưởng, kịp thời đối với những cán bộ, công chức có những thành tích xuất sắc. Tổ công đoàn các đơn vị và Công đoàn Cục quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của cán bộ công chức, kịp thời giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị. Tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức, niềm tự hào nghề nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ công chức.

Xin chân thành cảm ơn Phó Cục trưởng!
Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác
VISSAN khai trương cửa hàng thực phẩm mới (9/7/2018)
Hapro tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông lần đầu (6/7/2018)
Tập đoàn Sao Mai ứng dụng công nghệ 4.0 hoàn thiện chuỗi giá trị gia tăng cá tra phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp (6/7/2018)
QTSC đồng hành hỗ trợ các start-ups Việt trong lĩnh vực công nghệ thông tin (5/7/2018)
Tập đoàn Công nghệ CMC trả cổ tức năm 2017 là 15% (4/7/2018)
Ngày hội tuyển dụng nhân tài Hàn - Việt 2018 (3/7/2018)
Công ty CP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh: Không ngừng lớn mạnh (2/7/2018)
Uni-President Việt Nam: Cùng Bình Dương gặt hái thành công (2/7/2018)
Công ty Giấy và Bao bì Đồng Tiến: Vững vàng tâm thế hội nhập (2/7/2018)
“Tầm nhìn xanh” từ một khu công nghiệp kiểu mẫu (2/7/2018)
“Phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, chinh phục thị trường bằng sản phẩm chất lượng cao” (2/7/2018)
Hải quan Bình Dương: Đồng hành cùng doanh nghiệp (2/7/2018)
 
Sự kiện sắp tới
Mời tham dự Hội thảo Kinh tế và Tài chính quốc tế lần thứ 8 (22.3.2019)
Cải thiện năng suất lao động Việt Nam để tăng năng lực cạnh tranh quốc gia
Học tập khởi nghiệp sáng tạo, kinh nghiệm phát triển kinh tế số từ Mỹ tháng 5/2019
Hội thảo Korean Sourcing Fair 2019 tại Seoul, Hàn Quốc (14.4.2019)
Giới thiệu về mô-đun đấu thầu trực tuyến cho các gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa theo hình thức NCB trong các dự án do ADB/WB tài trợ qua webex
Mời tham dự Hội thảo Kinh tế và Tài chính quốc tế lần thứ 8 (22.3.2019)
PHÓNG SỰ ẢNH
Trải qua 17 năm dựng xây và phát triển, Tổng Công ty xây dựng Sài Gòn (SGC) đã nhanh chóng khẳng định vị trí thương hiệu Tổng thầu xây dựng hàng đầu của Tp.HCM và cả nước, không ngừng phát triển, vững bước tiến ra biển lớn, mạnh mẽ hội nhập với thị trường khu vực và quốc tế. Những năm tiếp theo, Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ công nhân viên quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước.
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại: Xây dựng trường chất lượng cao trong khu vực [ VĨNH PHÚC ]
Gắn thu hút đầu tư với bảo vệ môi trường [ VĨNH PHÚC ]
Ngành Thuế Vĩnh Phúc: Tăng cường triển khai cải cách thủ tục hành chính [ VĨNH PHÚC ]
Ngành xây dựng Vĩnh Phúc: Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính [ VĨNH PHÚC ]
Ngành thông tin và truyền thông Đẩy mạnh các ứng dụng hướng đến nền kinh tế số [ VĨNH PHÚC ]
Phát triển hạ tầng giao thông để thu hút đầu tư [ VĨNH PHÚC ]
Ngành Thuế Quảng Nam và thành tích thu thuế ấn tượng [ QUẢNG NAM ]
Bệnh viện YHCT tỉnh Phú Yên: Không ngừng bồi đắp, tạo dựng niềm tin nơi bệnh nhân [ PHÚ YÊN ]
Trường Trung cấp nghề Bình Minh: Đem đến Niềm tin và hy vọng [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Ninh Khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch tỉnh Quảng Bình [ QUẢNG BÌNH ]
 
autoexpo
vietnam-ete
http://vietnampfa.com/
Yến sào Khánh Hòa
Cty Hồ Trung
My Le
vinaonesteel
Coca cola
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Tập đoàn Videc
Tổng công ty 36
oilgastechasia
phuckhang
Quates 3
truongtiengroup
Vietnam Export Gateway
 
   
     
 
Trang chủ Thời sự Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông