Bình Định không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư

2:54:29 PM | 10/7/2018


Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX. Ngay từ những tháng đầu năm, song song với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Bình Định còn quan tâm triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư bằng nhiều hình thức; qua đó quảng bá hình ảnh đất và người Bình Định đến với đông đảo bè bạn trong nước và quốc tế, thu hút các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập, đưa kinh tế - xã hội của tỉnh nhà phát triển ổn định và bền vững.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định, trong 6 tháng đầu năm 2018 tỉnh đã tiếp và làm việc với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, các đối tác trong và ngoài nước đến khảo sát, tìm kiểm cơ hội đầu tư về năng lượng mặt trời, dịch vụ du lịch, nông nghiệp công nghệ cao như: Quỹ đầu tư Marshal (Singapore), Công ty Fujiwara (Nhật Bản), Công The Green Solutions, Quỹ Hữu nghị Hàn Quốc - Á Châu, Tập đoàn Việt Úc, Tập đoàn FPT...

Tỉnh cũng đã đón và làm việc với các đoàn ngoại giao như: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Tp.Đà Nẵng; đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Attapu và tỉnh Sekong nước CHDCND Lào. Ngoài ra còn có nhiều đoàn khách quốc tế ở nhiều quốc gia khác nhau đến Bình Định nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác, tìm hiểu cơ hội đầu tư, hội thảo, hội nghị; hợp tác đầu tư, du lịch và học tập kinh nghiệm.

Tiếp nối thành công của năm 2017, ngay từ đầu năm 2018 một mặt lãnh đạo tỉnh Bình Định tiến hành các biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mặt khác đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và quảng bá tiềm năng, môi trường đầu tư của tỉnh đến các nước, quốc gia, vùng lãnh thổ. Cụ thể trong 6 tháng đầu năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tháp tùng lãnh đạo tỉnh sang xúc tiến đầu tư tại hai thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời mở rộng giao thương, kết nối với các doanh nghiệp tại hai quốc gia này.

Song song với xúc tiến, thu hút đầu tư, công tác tuyên truyền về thông tin đối ngoại, quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế, giới thiệu nét đẹp truyền thống của đất và người Bình Định được các phương tiện thông tin đại chúng tích cực đẩy mạnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên cộng tác, phối hợp với Tạp chí Vietnam Business Forum, Báo Đầu tư, Báo Bình Định, Bình Định Điện tử, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Định và một số tờ báo uy tín khác nhằm giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư, quảng bá hình ảnh của tỉnh.

Những kết quả đạt được trong công tác xúc tiến đầu tưđã góp phần tích cực vào thu hút đầu tư của tỉnh Bình Định.Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh thu hút được 12 dự án đầu tư trong nước (chưa tính các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp) với tổng vốn đầu tư 1.974,59 tỷ đồng. Ngoài ra tỉnh Bình Định đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án FDI và điều chỉnh tăng vốn 1 dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng là 83,97 triệu USD. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 75 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 741,87 triệu USD; trong đó có 29 dự án trong KKT và KCN với tổng vốn đăng ký là 498,74 triệu USD và 46 dự án ngoài KKT và KCN với tổng vốn đăng ký 243,13 triệu USD. Công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện các dự án FDI được tỉnh Bình Định quan tâm thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng dòng vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI.Thông qua những hoạt động xúc tiến đầu tư cụ thể, thiết thực, phù hợp, hình ảnh về đất và người Bình Định đã được quảng bá rộng rãi đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần thu hút nguồn lực xã hội vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, thời gian tới Sở Kế hoạch&Đầu tư sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rà soát hệ thống văn bản, các cơ chế, thủ tục hành chính, tạo điều kiện thu hút trong và ngoài nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay. Đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược với một số tổ chức kinh tế của Nhật Bản và Hàn Quốc như Hội hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai, Hiệp hội Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc (KOITA), Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Thương mại Hàn Quốc (KOTRA) và tiến đến ký kết hợp tác thương mại đầu tư với các tổ chức này.

Ngoài ra Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ đẩy mạnh vận động thu hút nguồn vốn ODA, NGO từ các tổ chức tài chính quốc tế và các tổ chức phi chính phủ cho các chương trình, dự án nhằm đầu tư kết cấu hạ tầng cơ sở, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư FĐI và tăng dần đầu tư ra nước ngoài, góp phần tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo; đồng thời tích cực tuyên truyền quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bình Định đến bạn bè trong nước, khu vực và trên thế giới.

Hoàng Lâm