Nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp

1:58:02 PM | 18/7/2018


Quảng Nam đang từng bước đầu tư, tăng cường thu hút nguồn lực cho phát triển NNƯDCNC (NNƯDCNC), nông nghiệp hữu cơ nhằm nâng cao giá trị sản xuất của ngành kinh tế nông nghiệp, góp phần đem lại thu nhập cao cho doanh nghiệp và bà con nông dân.

Với điều kiện thuận lợi về đất đai, thuỷ lợi, rừng, biển, khí hậu…, có thể thấy tiềm năng sản xuất nông nghiệp của Quảng Nam còn khá lớn, nhất là phát triển các cây trồng có giá trị kinh tế cao như: rau quả các loại, dược liệu quý; các vật nuôi đặc sản bản địa và các loại thủy sản giá trị…Tuy nhiên, hiện tại phần lớn các nông sản của tỉnh tiêu thụ và chế biến ở dạng thô, số lượng nông sản đạt tiêu chuẩn, chất lượng còn hạn chế; sản lượng xuất khẩu còn ít, nhất là vào thị trường có yêu cầu tiêu chuẩn, chất lượng cao như Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ... Do vậy để hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp, Quảng Nam chọn hướng phát triển NNƯDCNC, nông nghiệp hữu cơ để tăng chất lượng, hiệu quả.Ngoài ra, Nghị quyết số 177/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Quảng Nam về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; trong đó có nêu rõ phát triển nông nghiệp và nông thôn theo hướng hiện đại hóa nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sánh hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất công nghiệp, đồng thời chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng chuỗi giá trị, sử dụng hàng hóa nông lâm thủy sản làm nguyên liệu cho phát triển công nghiệp chế biến. Lựa chọn, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, cơ giới hóa, tự động hóa để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất nông, lâm, thủy sản; trong đó tập trung ứng dụng công nghệ sinh học, canh tác hữu cơ, giống cây trồng, vật nuôi ưu thế để phát triển nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường.

Từ định hướng chiến lược trên, đến nay tỉnh Quảng Nam đã dần chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa hiệu quả thấp sang sản xuất cây trồng cạn cho hiệu quả kinh tế cao hơn; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, các mô hình mới vào sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững; tạo các mối liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ theo chuỗi giá trị đã dần tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp tại Quảng Nam. Hiện tỉnh đang khảo sát, lựa chọn một số vùng đủ điều kiện sản xuất NNƯDCNC, nông nghiệp hữu cơ gắn với đầu tư hạ tầng kỹ thuật; đồng thời xây dựng tiêu chí mời gọi, thu hút các doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào vùng sản xuất NNƯDCNC, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất cây dược liệu và chế biến sâu nông sản. Đồng thời trong thời gian qua tỉnh cũng đã ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp. Ngoài ra, tỉnh đang tiếp tục rà soát ban hành các cơ chế thu hút đầu tư vào sản xuất NNƯDCNC, sản xuất nông nghiệp sạch theo chuỗi giá trị.

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh – ông Huỳnh Tấn Đức cho biết, để tiếp tục đẩy mạnh NNƯDCNC, trong thời gian tới Quảng Nam chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước trong sản xuất nông nghiệp: rà soát, điều chỉnh và nâng cao chất lượng quy hoạch, gắn với nghiên cứu thị trường, đảm bảo tính khả thi và tuân thủ quy hoạch; từng bước hạn chế việc sản xuất theo phong trào, tự phát dẫn đến tình trạng được mùa rớt giá; nâng cao hiệu lực trong việc quản lý chất lượng nông sản, đảm bảo VSATTP. Hoàn thiện các chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực NNƯDCNC, nông nghiệp hữu cơ. Sửa đổi chính sách liên kết sản xuất nông sản theo hợp đồng, trong đó xây dựng các chính sách liên kết đủ mạnh để giải quyết vấn đề phá vỡ hợp đồng bởi đây là nguyên nhân chính khiến cho các doanh nghiệp không mặn mà và không dám đầu tư lâu dài vào lĩnh vực này.

Ngoài ra tỉnh cũng sẽ lựa chọn, thành lập các khu NNƯDCNC phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. "Một khi Quảng Nam phát triển thành công các mô hình NNƯDCNC sẽ giúp đáp ứng hiệu quả nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm nông sản sạch; nâng cao giá trị gia tăng cho người sản xuất; hạn chế thiệt hại và thích ứng với các hình thái thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng trong sản xuất nông nghiệp" – ông Đức nhấn mạnh.

Công Luận