Quảng Bình: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

9:31:05 AM | 25/7/2018


Nhận thức rõ vai trò của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh vả cải thiện môi trường kinh doanh, trong thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) Quảng Bình đã tích cực tham mưu, thực hiện nhiều giải pháp nhằm xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tăng cường ứng dụng các phần mềm quản lý, điều hành và đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử để phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân trên toàn địa bàn.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động CCNN

Trong thời gian vừa qua, Quảng Bình đã và đang tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực phục vụ CNTT quản lý Nhà nước đối với các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh. Mặc dù nguồn lực có hạn nhưng với sự quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư nên cho đến nay hạ tầng kỹ thuật ứng dụng CNTT tương đối tốt. Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh (đặt tại Sở TTTT) được đầu tư, nâng cấp hệ thống an toàn an ninh thông tin; duy trì vận hành ổn định, liên tục, đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh cũng như hỗ trợ cài đặt, ứng dụng các phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị. Hạ tầng công nghệ thông tin, mạng LAN tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã được đầu tư xây dựng đảm bảo nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn. Tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 188 cơ quan với 4.635 người cán bộ, công chức có thể sử dụng máy tính, đạt 100%. Tổng số máy tính được trang bị tại các cơ quan, đơn vị 4.395 chiếc (tỷ lệ máy tính/người đạt 94 %). Tổng số cán bộ, công chức, viên chức được cấp tài khoản thư điện tử (bao gồm hệ thống thư điện tử dùng chung và dùng riêng) 3.367 người (chiểm 72 %). Ngoài ra, 100% các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được cấp địa chỉ mail công vụ dùng chung của cơ quan, đơn vị phục vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cấp).

Đặc biệt, kể từ năm 2009 đến nay, đối với phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các CQNN tỉnh Quảng Bình đã được ứng dụng thường xuyên, ổn định tại 35 sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố. Năm 2017, Sở đã khởi tạo tài khoản tiếp nhận văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho một số UBND cấp xã, trong đó có 16/16 UBND xã, phường thuộc thành phố Đồng Hới để thử nghiệm gửi nhận văn bản điện tử từ tỉnh đến xã; đồng thời phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh triển khai phần mềm theo dõi nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại 64 cơ quan, đơn vị trong tỉnh và chính thức đưa vào khai thác, ứng dụng từ 01/02/2018.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường sử dụng các hệ thống dùng chung nhằm đảm bảo tính tương thích đồng bộ và thông suốt. Đến nay, cổng thông tin điện tử tích hợp 35 trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, cung cấp thường xuyên, đầy đủ, kịp thời; hệ thống thư điện tử công vụ tiếp tục được khai thác, sử dụng hiệu quả; phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức đã được triển khai tại 40 cơ quan, đơn vị; phần mềm quản lý công tác thanh tra triển khai ứng dụng tại 06 sở, ngành và 01 UBND cấp huyện. Khung kiến trúc Chính phủ điện tử cấp tỉnh đang được triển khai xây dựng.

Bên cạnh đó, việc triển khai kết nối, liên thông, gửi nhận văn bản điện tử, tỉnh đã có Hệ thống Quản lý văn bản điều hành dùng chung, hệ thống này đã được triển khai cho tất cả các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã sử dụng chung. Đồng thời, thực hiện kết nối liên thông giữa Văn phòng UBND tỉnh với Văn phòng Chính phủ để gửi nhận văn bản điện tử. Cho đến nay, tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 100%. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy và tỷ lệ cơ quan thực hiện kết nối, liên thông các Hệ thống quản lý văn bản điều hành từ cấp tỉnh đến cấp huyện 100 %....

Hệ thống giao ban trực tuyến, hệ thống thư điện tử công vụ, phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được ứng dụng và phát huy hiệu quả..

Phục vụ người dân và doanh nghiệp

Sở TTTT tham mưu cho UBND tỉnh triển khai cụ thể “Phần mềm quản lý văn bản và điều hành” tới các cấp, các ngành, địa phương trên toàn địa bàn Quảng Bình ngay từ năm 2009. Trong năm 2017, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh đăng ký với Ban Cơ yếu chính phủ cấp chứng thư số chuyên dùng cho 48 tổ chức và 45 người đứng đầu các tổ chức để ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử; chủ trì tiếp nhận phần mềm quản lý công tác thanh tra do Viện Công nghệ viễn thông tặng và triển khai ứng dụng tại 06 sở, ngành và 01 UBND cấp huyện. Các phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, triển khai ứng dụng nhằm thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân.

Cũng từ năm 2017, Sở TTTT đã phối hợp với Tập đoàn VNPT triển khai hệ thống một cửa điện tử liên thông (motcua.quangbinh.gov.vn) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và tất cả các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; tính đến ngày 28/02/2018 đã phát sinh 19.730 hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết và cập nhật vào hệ thống. Cổng một cửa điện tử liên thông tỉnh Quảng Bình (motcua.quangbinh.gov.vn) đã công khai cung cấp 310 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (296 dịch vụ công mức độ 3 và 14 dịch vụ công mức độ 4)… Qua đó, đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch với cơ quan nhà nước và làm cơ sở xây dựng chính quyền điện tử.

Ông Hoàng Việt Hùng - Giám đốc Sở TTTT tỉnh Quảng Bình chia sẻ: Để ứng dụng CNTT tại tỉnh Quảng Bình mang lại hiệu quả hơn nữa, rất mong Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ địa phương ở một số nội dung cụ thể như: Hướng dẫn kết nối, tích hợp, liên thông các phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo ngành dọc với cổng/hệ thống thông tin dịch vụ công của các tỉnh, thành phố...; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để chuẩn hoá và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách tổ chức ứng dụng CNTT cho địa phương và hỗ trợ các địa phương còn khó khăn kinh phí như tỉnh Quảng Bình sớm triển khai, hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử.

Với quan điểm đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển, tỉnh đã có nhiều giải pháp mà trong đó là ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính, nhất là TTHC, cải thiện môi trường đầu tư... Theo ông Trần Viết Đán, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình, thời gian qua, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Chỉ tính riêng trong 2 tháng đầu năm 2018, đã có 116 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký với số vốn đăng ký 1.547,7 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 5.160 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 48.500 tỷ đồng.


Sự kiện sắp tới