Thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao

9:34:59 AM | 25/7/2018


Trong bối cảnh nguồn nội lực sản xuất nông nghiệp còn hạn chế, tỉnh Quảng Bình đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo cú hích cho quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn. Trong 48 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2018-2020, tỉnh mời gọi 8 dự án vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC). Tạp chí Vietnam Business Forum có cuộc phỏng vấn ông Phan Văn Khoa - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Quảng Bình xoay quanh việc thực hiện định hướng này.

Xin ông cho biết một số chỉ tiêu phát triển nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn Quảng Bình năm 2018? Để thực hiện mục tiêu đề ra, Sở đang tập trung thực hiện những giải pháp nào?

Năm 2018, Sở NN&PTNT đặt mục tiêu: Giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp tăng 4,0%; sản lượng lương thực 28,5 vạn tấn, thủy sản 71.000 tấn; tăng độ che phủ rừng lên 67%; tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước sạch, hợp vệ sinh 90%; có 9 xã đạt Nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt lên 61 xã, chiếm 44,8%.

Để thực hiện thành công mục tiêu đề ra, Sở đang đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị với quy mô lớn hơn phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó là việc ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao, khuyến khích sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; tiếp tục nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hành động quyết liệt, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp hiệu quả và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn 2050 sẽ sớm được thông qua. Trong tầm nhìn đến năm 2030, đâu là điểm nhấn phát triển của nông nghiệp Quảng Bình?

Trong thời gian tới, Sở sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, trọng tâm là chuyển đổi sản xuất theo hướng hàng hóa, chất lượng, giá trị, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tỉnh cũng sẽ xây dựng và từng bước phát triển các vùng sản xuất tập trung, cánh đồng lớn gắn với đẩy mạnh thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân, doanh nghiệp. Cùng với việc chuyển chăn nuôi phân tán sang chăn nuôi tập trung, trang trại, gia trại theo hướng công nghiệp, Quảng Bình cũng chuyển mạnh khai thác thủy sản ven bờ sang xa bờ; đồng thời phát triển các vùng nuôi tôm công nghiệp, nuôi an toàn sinh học, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn; tập trung nâng cao năng suất, chất lượng gỗ rừng trồng... Trong đó, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được xem là điểm nhấn phát triển của nông nghiệp Quảng Bình đến năm 2030.

Một trong 4 chủ đề lớn trong các phiên thảo luận tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 là NNCNC. Một vài chia sẻ của ông xung quanh chủ đề này?

NNCNC là một nền nông nghiệp được ứng dụng những công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất nhằm tạo ra nông sản hàng hóa có năng suất, chất lượng cao và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội và đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững. Công nghệ cao được tích hợp ứng dụng trong NNCNC bao gồm: Cơ giới hóa các khâu của quá trình sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến...; tự động hóa, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học; các giống cây trồng, vật nuôi năng suất, chất lượng cao...; các quy trình canh tác tiên tiến, canh tác hữu cơ... nhằm thu được hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị sản xuất.

Với định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh cùng với sự phát triển ngày càng cao của xã hội, nhu cầu nông sản chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng tăng. Do vậy, việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là hướng đi đúng của Quảng Bình nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đồng thời khắc phục những khó khăn, bất lợi của thiên tai, thời tiết và thích ứng tốt với biến đổi khí hậu.

Trân trọng cảm ơn ông!