Tổng cục Thuế sắp công bố 1.000 DN nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam năm 2017

9:56:31 AM | 27/7/2018


Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, những đơn vị được lựa chọn, đưa vào 1.000 DN đóng thuế TNDN lớn nhất Việt Nam (BXH 1000) là các DN thành lập theo pháp luật Việt Nam, DN nước ngoài, các tổ chức khác có hoạt động SXKD, có thu nhập. Trường hợp DN có các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc thì số thuế TNDN tính cho DN bao gồm: số nộp của trụ sở chính và số nộp của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Đối với các tập đoàn, tổng công ty thì công ty mẹ và mỗi công ty con, công ty thành viên trong tập đoàn, tổng công ty đều là một DN trong BXH.

Tiêu chí nộp thuế TNDN là tổng số thuế TNDN được tính cho một DN có ngày nộp thuế từ 1/1/2017 đến ngày 31/12/2017. Số thuế TNDN nộp trong năm 2017 bao gồm cả số còn phải nộp của các năm trước; số phát sinh năm 2016, trong đó số thuế tạm nộp có thể lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán. Ngoài các tiêu chí xác định số nộp như trên, trường hợp DN thực hiện nộp chủ yếu cho số nợ thuế TNDN của các năm trước thì sẽ xem xét bị loại ra khỏi BXH.

Với các tiêu chí nêu trên, Tổng cục Thuế đã thực hiện tổng hợp dữ liệu khai thác trên hệ thống quản lý thuế tập trung của ngành và phối hợp với các cục thuế rà soát để lập danh sách. Kết quả có 297 DN bị loại ra và một số lượng tương ứng các DN được bổ sung vào BXH 1000 năm 2017.

Để kịp thời tuyên dương đối với các DN duy trì xếp hạng nộp thuế TNDN lớn trong 2 năm liên tục, cơ quan thuế đã trình Bộ Tài chính giao cho Tổng cục Thuế tổ chức sự kiện tuyên dương Top 100 DN nằm trong BXH 1000 cả hai năm liên tiếp và có tổng số thuế nộp 2 năm cao nhất. Theo dự kiến Lễ công bố 1000 DN nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam năm 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 3/8/2018.

L.H

Sự kiện sắp tới