95% doanh nghiệp khai thuế đúng hạn

9:58:03 AM | 27/7/2018


Báo cáo của Tổng cục Thuế về tình hình quản lý khai thuế của doanh nghiệp (DN) cho thấy, có 95% DN đã thực hiện khai thuế đúng hạn, tỷ lệ DN nộp hồ sơ khai thuế cũng đạt 95%. Kết quả trên được công bố tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, 6 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ hồ sơ khai thuế đã nộp đạt 95%. Số hồ sơ khai thuế đúng hạn cũng đạt 95%. Tỷ lệ người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng đạt 99,96%.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, đã chỉ đạo cục thuế các địa phương phối hợp chặt chẽ với sở kế hoạch đầu tư các tỉnh, thành phố quản lý chặt chẽ số lượng mã số thuế đang hoạt động, mã số thuế ngừng, nghỉ hoạt động, đóng mã số thuế.

Báo cáo cho thấy, 6 tháng đầu năm 2018, cả nước có 64.119 DN thành lập mới, tăng 4,69% so với cùng kỳ năm 2017, nâng tổng số DN đang hoạt động lên 669.342 DN, tăng 33.467 DN, tương đương tăng 5,26% so với thời điểm 31/12/2017.

Về công tác quản lý kê khai hồ sơ hoàn thuế, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, các cục thuế cũng đã có nhiều nỗ lực và biện pháp quản lý chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng. Việc thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế đã đảm bảo theo đúng quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành, các quy trình liên quan của ngành.

Lê Hiền


Sự kiện sắp tới