Phú Yên: Sắc thái mới từ truyền thống “Đồng hành cùng doanh nghiệp”

10:37:11 AM | 1/8/2018


Cùng với bước tiến vượt bậc trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, những năm qua Phú Yên cũng đồng thời là một trong những địa phương nhận được nhiều cảm tình của doanh nghiệp, nhà đầu tư nhất với hàng loạt động thái tích cực như: Xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp; khởi xướng và triển khai hiệu quả Năm doanh nghiệp Phú Yên…

Nổi bật là nền kinh tế tỉnh liên tục phát triển với tốc độ khá và có sự chuyển dịch đúng hướng về cơ cấu. Tổng giá trị tăng thêm (GRDP) năm 2017 tính theo giá so sánh là 23.035,3 tỷ đồng, gấp 10,2 lần với năm 1990; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 35,9 triệu đồng, tăng 10,75 lần. Cơ cấu kinh tế của tỉnh đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa: Tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; giảm tỷ trọng nông nghiệp nhưng vẫn giữ được danh vị là một vựa lúa của miền Trung. Cụ thể tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu GRDP từ 56,3% năm 1990 giảm còn 24,3% vào năm 2017; tương tự tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng từ 11,9% tăng lên 28,9%; tỷ trọng ngành dịch vụ từ 31,8% tăng lên 42,89%.Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, khuyến khích sáng tạo khởi nghiệp

Tính đến ngày 30/6/2018, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có khoảng 4.414 doanh nghiệp đăng ký thành lập nhưng số lượng đang hoạt động vào khoảng 2.818 doanh nghiệp. Nhìn chung các doanh nghiệp hoạt động khá ổn định và đang trong quá trình vươn lên tự hoàn thiện mình, thích ứng với cơ chế mới để hội nhập và phát triển. Đặc biệt nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư nguồn vốn lớn để sản xuất hàng tiêu dùng, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, khẳng định chỗ đứng trên thị trường, góp phần làm cho bức tranh kinh tế của tỉnh ngày càng khởi sắc. Tuy nhiên nếu so với tiềm năng, lợi thế sẵn có thì thực tiễn phát triển doanh nghiệp của Phú Yên thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. So với một số tỉnh, thành trong khu vực và cả nước, số lượng doanh nghiệp trên người dân còn thấp; quy mô của các doanh nghiệp còn nhỏ bé, khoảng 98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn đầu tư ít, chủ yếu là vốn vay.

Để khắc phục khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 7/01/2016, theo đó lấy năm 2016 là Năm doanh nghiệp Phú Yên với mục tiêu tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, cởi mở, lành mạnh, đảm bảo các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường, được quyền tự do kinh doanh các lĩnh vực theo quy định của pháp luật. Phấn đấu trong giai đoạn 2016 -2020, mỗi năm sẽ thành lập mới khoảng 500 doanh nghiệp, đến năm 2020 toàn tỉnh có từ 3.500 - 4.000 doanh nghiệp hoạt động.

Triển khai Chỉ thị này, UBND tỉnh Phú Yên đã xây dựng Kế hoạch hoạt động Năm doanh nghiệp Phú Yên - 2016, yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh tập trung nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó đề ra các cơ chế chính sách, các chương trình cụ thể, có hiệu quả để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khơi dậy tinh thần doanh nghiệp, phấn đấu tăng trưởng mạnh về số lượng, chất lượng, năng lực cạnh tranh và đóng góp vào ngân sách Nhà nước của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh Phú Yên, năm 2017 toàn tỉnh có 408 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng gần 24,8% so với năm 2016; 6 tháng đầu năm 2018 có 228 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 48 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2017. Với tốc độ doanh nghiệp đăng ký thành lập mới ngày càng tăng thì những năm tiếp theo, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới sẽ đảm bảo trung bình mỗi năm khoảng 500 doanh nghiệp.

Ngày 12/06/2017, Quốc hội đã ký ban hành Luật số 04/2017/QH14 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là luật có ý nghĩa rất quan trọng đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Để hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả, tỉnh Phú Yên đã thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông qua Quỹ này, tỉnh sẽ bảo lãnh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có các doanh nghiệp khởi nghiệp được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra lãnh đạo tỉnh Phú Yên đang tập trung kêu gọi các "sếu đầu đàn", các tập đoàn, công ty lớn trong và ngoài nước về đầu tư tại tỉnh nhà. Đây sẽ là bệ phóng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Phú Yên, đồng thời cũng là động lực cho phát triển cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư

Đầu năm 2018, tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, với chủ đề "Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển". Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư (CNĐT) cho 18 dự án với tổng vốn đầu tư 14.869 tỷ đồng; trao thông báo tiếp cận, khảo sát, nghiên cứu đầu tư cho 13 dự án với tổng vốn đầu tư 62.819 tỷ đồng, trao hoa cho 4 nhà đầu tư đang tìm hiểu và dự kiến đầu tư vào tỉnh với 4 dự án có tổng vốn đầu tư 2.290 tỷ đồng và 2,1 tỷ USD, trao ghi nhớ đầu tư 01 dự án với tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng. Tổng vốn các dự án là 2,1 tỷ USD và 82.978 tỷ đồng, trong đó có nhiều dự án lớn cả về quy mô lẫn vốn đầu tư, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững trong những năm đến.

Để sớm đưa kết quả Hội nghị xúc tiến đầu tư đi vào thực tiễn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 21/3/2018 về triển khai các nhiệm vụ sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 10/4/2018 triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018. Với tinh thần đó, 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh có 36 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy CNĐT với tổng vốn đầu tư 15.278,5 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ đôn đốc các nhà đầu tư tập trung triển khai đầu tư hoàn thành 9 dự án với tổng vốn đầu tư 9.864 tỷ đồng; đồng thời khởi công mới 4 dự án với tổng vốn đầu tư 6.248 tỷ đồng nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. 9 dự án hoàn thành gồm: Khu du lịch sinh thái Hòn Ngọc Bãi Tràm; Spot Light Resort; Nhà máy Non-Betalactam theo tiêu chuẩn châu Âu; Thủy điện Sơn Giang; Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội; Nhà máy điện mặt trời Europlast Phú Yên; Trang trại chăn nuôi Bò sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao; Vùng nguyên liệu cho bò sữa; Trang trại chăn nuôi Colike Phú Yên. Bốn dự án khởi công mới gồm: Sân Golf khu nghỉ dưỡng xã An Hòa, xã An Hải, huyện Tuy An; Khu Thương mại - Dịch vụ và Shophouse; Khu du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp Bãi Bàng; Khu dân cư phố chợ Hòa Vinh, huyện Đông Hòa.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, đối với các dự án đã trao quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy CNĐT, tỉnh tập trung đôn đốc, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi giúp các nhà đầu tư sớm hoàn tất các thủ tục để triển khai thi công đảm bảo tiến độ. Đối với các dự án đã trao thông báo cho phép tiếp cận, khảo sát, nghiên cứu đầu tư, dự án trao ghi nhớ đầu tư, tỉnh chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án, sớm hoàn tất đề xuất chủ trương đầu tư, các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sớm triển khai hoàn thành dự án và đưa vào hoạt động phát huy hiệu quả, các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh đã chủ động rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, môi trường, cấp giấy phép xây dựng…Ngoài ra UBND tỉnh còn thành lập các tổ công tác liên ngành để hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án…

Duy Anh