Ngành công thương Phú Yên: Phát huy vai trò động lực tăng trưởng của nền kinh tế

10:52:11 AM | 1/8/2018


Sau nửa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020), ngành Công Thương Phú Yên đã đạt được những kết quả bước đầu. Sự tăng trưởng của ngành góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế tỉnh nhà theo hướng hiện đại hóa, tạo nền tảng quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Sau đây là nội dung trao đổi của phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum với ông Đào Tấn Cam - Giám đốc Sở Công Thương Phú Yên. Hoàng Lâm thực hiện.

Xin ông cho biết một số kết quả hoạt động của ngành công thương trong nửa chặng đường vừa qua?


Nửa nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng GRDP công nghiệp - xây dựng tăng bình quân hàng năm 6,6%, trong đó GRDP công nghiệp tăng bình quân 5%/năm. Tỷ trọng GRDP công nghiệp trong cơ cấu GRDP tỉnh tăng từ 20,1% năm 2015 lên 20,2% vào năm 2017 góp phần nâng tỷ trọng GDP công nghiệp-xây dựng trong cơ cấu GRDP tỉnh tăng từ 27,6% năm 2015 lên 28,9% vào năm 2017.

Tốc độ tăng trưởng GRDP thương mại - dịch vụ tăng bình quân hàng năm 6,1%. Tỷ trọng GRDP thương mại - dịch vụ trong cơ cấu GRDP tỉnh tăng từ 41,7% năm 2015 lên 42,9% vào năm 2017. Nhịp độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 2 năm (2016-2017) là 3,6%/năm. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng bình quân 2 năm (2016-2017) là 7,2%/năm. Giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng bình quân 2 năm (2016-2017) là 11,3%/năm.

Ông có thể cho biết ngành công thương Phú Yên đã tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ DN nâng cao năng lực cạnh tranh ra sao?

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công Thương và UBND tỉnh, thời gian qua ngành công thương đã đồng hành tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DN. Cụ thể Sở tham mưu ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích DN đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh như: Chính sách khuyến công, xúc tiến thương mại... Rà soát, tích cực cải cách hành chính theo hướng nâng cao tinh thần phục vụ DN và người dân; chủ động phối hợp với các ngành, địa phương để phát huy vai trò kiến tạo của ngành trong phát triển và tăng trưởng kinh tế như: phối hợp với ngành du lịch để DN phát triển sản phẩm tiểu thủ công nghiệp; phối hợp với ngành xây dựng, giao thông để phát triển hạ tầng công nghiệp thương mại đáp ứng nhu cầu đầu tư của cộng đồng DN…Tổ chức liên kết giữa các ngành kinh tế và các chủ thể kinh tế; đồng thời thực hiện kết nối thị trường trong nước với thị trường khu vực nhằm khai thác hiệu quả các cơ hội do các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới mang lại

Ngành công thương còn thường xuyên tổ chức các buổi làm việc cụ thể theo ngành hàng; các buổi hội thảo, đối thoại với DN để lắng nghe và kịp thời xử lý những vướng mắc thuộc thẩm quyền; tham mưu cấp trên giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền để thu hút đầu tư về tỉnh, giúp DN yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời luôn đồng hành cùng DN trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển đội ngũ lao động lành nghề nhằm đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trong xu thế hội nhập sâu rộng.Theo ông các FTA thế hệ mới được ký kết có tác động như thế nào đến cộng đồng DN Việt Nam nói chung, tỉnh Phú Yên nói riêng?

Việc thực hiện các FTA thế hệ mới sẽ mang lại nhiều cơ hội và thách thức cho cộng đồng DN. Đó là những cơ hội và thách thức xung quanh việc mở rộng thị trường, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, hợp tác đầu tư, tiếp thu khoa học công nghệ… đi liền với cạnh tranh gia tăng. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả các cơ hội và hạn chế tối đa các rào cản trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, DN Việt Nam nói chung và Phú Yên nói riêng ngoài việc tuân thủ nghiêm ngặt các bộ tiêu chuẩn quốc tế, các quy chuẩn kỹ thuật, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm… còn phải thật sự năng động và chủ động hội nhập trong tham gia các FTA.

Với đặc điểm, DN Phú Yên chủ yếu quy mô vừa và nhỏ, để tận dụng được cơ hội mang lại từ các FTA, các DN cần phải chủ động trong tiếp cận thông tin, tập trung xây dựng thương hiệu... để nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các yêu cầu hội nhập.

Trước bối cảnh hội nhập, xác định DN là nhân tố định hình diện mạo nền kinh tế Phú Yên và là đối tượng trực tiếp phục vụ, thời gian qua ngành công thương đã tập trung tổ chức lại bộ máy, rà soát cắt giảm thời gian và đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công, nâng cao chất lượng hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử, kịp thời cung cấp thông tin qua trang thông tin điện tử của Sở nhằm thuận lợi hóa thương mại để thúc đẩy DN và người dân mở rộng sản xuất, kinh doanh và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định phát triển công nghiệp là ngành trọng điểm, mang tính động lực phát triển của nền kinh tế. Vậy để phát huy tốt vai trò động lực tăng trưởng của nền kinh tế, ngành công nghiệp Phú Yên sẽ tập trung vào những trọng tâm nào?

Để công nghiệp phát huy tốt vai trò động lực tăng trưởng của nền kinh tế, ngành công nghiệp Phú Yên đã và đang tập trung thực hiện triệt để đề án Tái cơ cấu ngành công thương nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của ngành. Theo đó, tập trung sản xuất theo chuỗi giá trị, đầu tư chế biến sâu các sản phẩm từ mía, sắn, thủy sản để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao; tạo sản phẩm có lợi thế, khả năng cạnh tranh cao, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao và bền vững; nâng cao hiệu quả, năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh và năng suất của các ngành công nghiệp quan trọng, có lợi thế cạnh tranh; tiếp cận bước đầu công nghệ của CMCN 4.0 và nâng cao trình độ, kỹ năng của người lao động; tích cực phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp công nghệ cao.

Chuyển một số ngành công nghiệp từ hình thức gia công sang sản xuất thành phẩm, xuất khẩu trực tiếp nhằm gia tăng giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng các khu - cụm công nghiệp để tạo mặt bằng đáp ứng nhu cầu đầu tư; chú trọng công tác khuyến công và xúc tiến thương mại, tập trung hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm, đặc sản và các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh; tăng cường tổ chức đối thoại chính sách với cộng đồng DN để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh của các DN.

Trân trọng cảm ơn ông!