Mời tham dự diễn đàn Đấu thầu qua mạng

2:00:24 PM | 3/8/2018


Đấu thầu qua mạng chính thức được triển khai trên phạm vi cả nước từ ngày 01/01/2016 theo lộ trình quy định tại Quyết định số 1402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/7/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 – 2025 và Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC. Sau hơn 2 năm triển khai chính thức đấu thầu qua mạng đã thu hút hàng chục nghìn đơn vị mời thầu, nhà thầu tham gia và mở ra cơ hội kinh doanh bình đẳng cho mọi doanh nghiệp.


Để kịp thời giúp các doanh nghiệp Việt Nam cập nhật, nắm vững và thực hiện các quy định mới nhất liên quan đến đấu thầu qua mạng, đồng thời tổng hợp các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức diễn đàn:


“ĐẤU THẦU QUA MẠNG VIỆT NAM”

Thời gian: 08:00 - 12:00, Thứ Tư ngày 08/08/2018

Địa điểm: Khách sạn Sheraton, K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội.


Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng đề nghị Quý cơ quan cử đại tham dự diễn đàn (Chương trình diễn đàn được gửi kèm theo giấy mời).


Công văn mời tham dự (Tải về)

Phiếu đăng ký (Tải về)


Để Ban tổ chức chuẩn bị đón tiếp chu đáo, xin vui lòng xác nhận tham dự theo số điện thoại: (024) 35772373/0944611488 với Chị Nguyễn Thị Thu Giang hoặc gửi phiếu đăng ký qua email: giangntt@vcci.com.vn, fax: 024 35744031 trước ngày 07/08/2018.

 

Sự kiện sắp tới