Pháp luật và thực tiễn về tiếp cận đất đai của DN tại VN

9:16:14 PM | 10/8/2018

Bộ Tư pháp đang tiến hành triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai. Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Tư pháp thực hiện rà soát để sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan đến tiếp cận đất đai. Đây là vấn đề có ảnh hưởng lớn đến quyền kinh doanh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, và tiếp cận đất đai là lĩnh vực phát sinh nhiều vướng mắc và nhận được nhiều kiến nghị từ phía các nhà đầu tư.

Theo ông Nguyễn Hồng Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế,  Bộ Tư pháp, tính đến nay, Bộ Tư pháp đã nhận được ý kiến bằng văn bản của 12/18 Bộ, cơ quan ngang Bộ; 55/64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 4/4 Tập đoàn; 3/5 Hiệp hội; 3/5 Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Qua rà soát cho thấy còn nhiều bất cập, chồng chéo giữa các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai. Trong đó, Luật Đất đai 2013 và các văn bản pháp luật chuyên ngành khác có liên quan đang tồn tại nhiều quy định “vênh” nhau.
Chẳng hạn như, Luật Đấu thầu 2013 quy định về các trường hợp, trình tự, thủ tục đấu thầu dự án; Luật Đất đai 2013 quy định về các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Luật Đất đai và Luật Đấu thầu chưa có quy định thống nhất về việc trường hợp đã đấu thầu dự án thì có phải đấu giá quyền sử dụng đất không và trường hợp đã đấu giá quyền sử dụng đất thì có phải đấu thầu dự án hay không… 
Luật Doanh nghiệp năm 2014 tồn tại khái niệm tài sản góp vốn là giá trị quyền sử dụng đất còn Luật Đất đai năm 2013 thì sử dụng khái niệm góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Đây là hai khái niệm chưa thống nhất và gây nhiều cách hiểu và áp dụng khác nhau.

Bên cạnh đó, theo ông Hải, Bộ luật dân sự quy định tách bạch giữa ba thời điểm: Giao dịch có hiệu lực, Thời điểm chuyển quyền, Thời điểm phát sinh hiệu lực công khai. Luật đất đai chưa quy định rõ ràng về vấn đề này. Bộ luật dân sự tách bạch giữa quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất và việc đăng ký có hiệu lực công khai. Luật đất đại lại quy định việc đăng ký tài sản gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu?

Luật đầu tư (điểm g khoản 1 Điều 48) quy định dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong trường hợp sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật này. Tuy nhiên, điểm i, Điều 64 quy định Nhà nước thu hồi đất đối với đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này. Như vậy, khi dự án bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư nhưng lại chưa bị thu hồi đất gây ra nhiều khó khăn cho cơ quan thực thi…

Bên cạnh đó, một số khoảng trống chưa được pháp luật đất đai điều chỉnh. Ví dụ như  Luật đất đai 2013 chưa quy định cụ thể về cơ chế, hình thức tích tụ đất đai. Do đó khó khăn cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các mô hình tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp; Luật đất đai năm 2013 chỉ cho phép thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, chưa cho phép thế chấp tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng ở nước ngoài. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lập Đề án thí điểm về việc thế chấp tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng ở nước ngoài, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định (nếu được ban hành có thể dưới hình thức Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)…

Theo ông Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng VN, vấn đề bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi là vấn đề nổi cộm, gây khiếu kiện nhiều nhất, gây bức xúc trong dư luận nhất là các dự án phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là dự án nhà ở để bán, vì vậy cần nghiên cứu xem xét các bất hợp lý trong quy định của Luật cũng như trong chỉ đạo, quản lý khi triển khai đền bèn, thu hồi đất.

Tại Điều 74 khoản 2, nguyên tắc bồi thường về đất đai khi nhà nước thu hồi đất có những điểm cần xem xét như thu hồi đền bù một cách bắt buộc “theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh Quyết định” (thường là thấp hơn nhiều so với giá thị trường) cho các dự án phát triển kinh tế - đặc biệt là dự án nhà ở, công trình sản xuất kinh doanh - để chủ đầu tư được giao đất, được ăn chênh lệch địa tô lớn là không phù hợp.

Khoản 3 Điều 74 việc bồi thường phải đảm bảo Dân chủ, Công bằng, Công khai kịp thời và đúng quy định của pháp luật đã không được tổ chức thực hiện nghiêm túc, nhiều địa phương đã triển khai thực hiện mang tính áp đặt, không công khai minh bạch nhất là giá đền bù, mục đích thu hồi đất thiếu dân chủ, công bằng gây khiếu kiện làm mất an ninh trật tự xã hội, một biểu hiện rất rõ là hàng loạt vụ án liên quan đến cán bộ có chức có quyền đa phần đều dính dáng đến đất đai (cấp đất, thu hồi đất, hưởng lợi, tham nhũng thông qua chi phí không chính thức, xuất ngoại giao, chỉ định thầu…).

Trong quá trình thực thi Luật Đất đai vào cuộc sống, ngoài những kết quả đạt được nhằm tăng cường quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, nâng cao điều kiện cuộc sống, đảm bảo an ninh Quốc phòng, vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, nẩy sinh nhiều vấn đề nóng, phức tạp. Tình trạng sử dụng lãng phí, tình trạng tham ô, tham nhũng, lợi ích nhóm trong việc thu hồi cấp, giao, cho thuê đất còn khá  phổ biến gây thất thoát nguồn kinh phí của đất nước rất lớn, tình trạng khiếu kiện trong dân tập trung chủ yếu liên quan đến đất đai ảnh hưởng đến an ninh trật tự và lòng tin của người dân mà nguyên nhân của tình trạng này cần xem xét nghiên cứu từ các quy định của pháp luật về đất đai đến công tác tổ chức thực hiện.

Anh Mai

Sự kiện sắp tới

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Séc 22.11.2019

22/11/2019

Khách sạn Pan Pacific Hanoi, 01 Thanh Niên, Hà Nội

Triển lãm quốc tế ngành hàng không VIAexpo 2019

20-22/11/2019

Trung tâm Hội Nghị Tân Sơn Nhất, Pavillon, 202 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2019

26/11/2019

Khách sạn Sheraton, Km5 Nghi Tàm, đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội