Nỗ lực khắc phục thẻ vàng IUU

9:33:16 PM | 10/8/2018

Việt Nam đang nhanh chóng áp dụng các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và tiến tới mục tiêu nghề cá có trách nhiệm.

EC nhắc nhở
Kết thúc đợt kiểm tra tại Việt Nam (từ ngày 16 - 24/5/2018), Uỷ ban châu Âu (EC) đã ghi nhận những tiến bộ của Việt Nam trong việc khắc phục "thẻ vàng". Đồng thời EC cũng gửi công thư ngày 25/6/2018 (Ares(2018)3356871) cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo ý kiến của EC đối với các nội dung Đoàn Thanh tra đã kiểm tra tại Việt Nam và các yêu cầu, khuyến nghị.

Khai thác cần phải có trách nhiệm, tuân thủ luật quốc tế

Trong nội dung yêu cầu, khuyến nghị, EC nhận thấy dự thảo Nghị định hướng dẫn thực thi Luật Thủy sản đã được ban hành chưa toàn diện, chưa bao quát hết một số quy định về chống khai thác IUU, như: chế tài xử phạt cần phải phù hợp với quy định của quốc tế và đủ tính răn đe; Thiếu định nghĩa về mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm để đưa ra mức phạt tương ứng; Thiếu các qui định liên quan đến chế tài xử phạt như: tịch thu sản phẩm, ngư cụ, giấy phép…

Văn bản của EC cũng đề nghị, Việt Nam nhanh chóng phê duyệt gia nhập Hiệp định đàn cá di cư của Liên hợp quốc và Hiệp định biện pháp quốc gia có cảng của FAO, để kịp thời gian lồng ghép các điều khoản của các Hiệp định này trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản, đặc biệt là các Điều khoản của Hiệp định biện pháp quốc gia có cảng.

EC còn cho rằng, Việt Nam chưa thể hiện được trách nhiệm đầy đủ của quốc gia treo cờ (quản lý tàu cá) và trách nhiệm của quốc gia ven biển (bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản) như: chưa kiểm soát chặt chẽ được tàu thuyền ra vào cảng và hoạt động của tàu thuyền trên biển cũng như xác nhận loài, sản lượng cập bến.

Việt Nam cần có kế hoạch và lộ trình cụ thể về lắp thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên, đảm bảo việc thực thi các qui định về lắp đặt, bật thiết bị giám sát hành trình, ngay khi Luật Thuỷ sản có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Về quản lý hoạt động của tàu cá và xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, Đoàn Thanh tra cho rằng, việc thực thi pháp luật trong việc kiểm soát tàu cá để bảo đảm không vi phạm khai thác bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài chưa hiệu quả, như: chưa quản lý hiệu quả tàu khai thác bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài, chưa có được biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả khi phát hiện tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Đối với việc chứng nhận, xác nhận sản phẩm thủy sản, Đoàn Thanh tra cho rằng Việt Nam chưa kiểm soát được sản phẩm có nguồn gốc từ khai thác khai báo trên giấy tờ so với thực tế; chưa kiểm soát tốt số lượng tàu cá đóng mới thay thế không vượt quá quy hoạch. Để đảm bảo cho việc thực thi các qui định quốc tế về chống khai thác IUU hiệu quả, Việt Nam cần phải tăng cường nguồn lực đủ mạnh, có cơ cấu tổ chức quản lý phù hợp.

Mạnh tay
Theo ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các giải pháp cần phải thực hiện như: nâng cấp trang thiết bị trên tàu cá, không vi phạm hải phận nước ngoài khai thác. Thay đổi tập quán đánh bắt khai thác tự nhiên sang khai thác có trách nhiệm từ khai báo, sổ sách, ngư trường, hay khắc phục những bất cập về cơ sở hạ tầng từ bến cảng, khu neo đậu... cần phải được thực hiện quyết liệt hơn nữa.

"Đặc biệt, cần phải tổ chức lại sản xuất, quan trọng hơn là đi sâu vào chế biến để chuỗi giá trị mang lại nhiều hơn. Cùng với đó, sẽ tập trung tổ chức nuôi xa, đây mới là giải pháp bền vững. Đồng thời, tập trung tái cơ cấu lại việc làm trên bờ, chứ không phải cứ nhăm nhăm chỉ ra khơi khai thác tài nguyên. Xây dựng một nghề khai thác biển, rộng hơn là kinh tế biển một cách bền vững, đúng tiềm năng lợi thế của Việt Nam".

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố ven biển tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách, trọng tâm trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu lớn hoạt động khai thác, đánh bắt, doanh nghiệp truy xuất nguồn gốc hải sản đánh bắt kịp thời cho đơn hàng.

Theo ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, để hạn chế và chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài cũng như phát triển bền vững, lực lượng chức năng cần quản lý ngay từ bờ, tập trung các chế tài vào chủ tàu cũng như lập các danh sách cụ thể từng loại hình khai thác.

Các tàu đã vi phạm, tàu có nguy cơ vi phạm phải có biện pháp quản lý từng loại chặt chẽ, hiệu quả hơn. Tập trung quản lý xuất bến cũng như đẩy nhanh tiến độ dự án giám sát tàu cá bằng phương tiện giám sát hành trình.

Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ thực hiện các giải pháp để có thể tiến tới áp dụng theo dõi dòng tiền trong các dịch thủy hải sản, như: áp dụng số nhận dạng duy nhất toàn cầu đối với các tàu khai thác, đánh bắt và yên cầu các tàu chuyển giao cá phải hợp pháp và có ghi chép đầy đủ; các cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc các tập đoàn cần phải sử dụng một tài khoản ngân hàng hoặc sản phẩm tài chính để thực hiện mua bán sản phẩm hải sản khai thác, đánh bắt…

Với những nỗ lực hiện tại và trong tương lai, ngành nông nghiệp Việt Nam đang hi vọng sẽ sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" sau kỳ kiểm tra lại của EC vào tháng 1/2019.
Nguyễn Thanh

Sự kiện sắp tới