Doanh nghiệp phản ứng linh hoạt với các mối đe dọa về an ninh mạng

11:49:38 AM | 17/8/2018

Ngày 16/8, tại Hà Nội, Công ty cổ phần doanh nghiệp xã hội Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) và Hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Phản ứng linh hoạt với an ninh mạng dành cho Hội đồng Quản trị (HĐQT)”. 


Hội thảo thu hút gần 90 thành viên HĐQT và cán bộ điều hành cấp cao của doanh nghiệp (DN), cùng đại diện các bộ, ngành. Đây là sự kiện đầu tiên VIOD và ACCA phối hợp, nhằm giúp các thành viên HĐQT hiểu biết về vai trò của mình trong việc quản trị các vấn đề an ninh mạng một cách hiệu quả.

Trong những năm gần đây, thành phần của giá trị tài sản doanh nghiệp đã chuyển dịch đáng kể từ vật thể sang phi vật thể. Theo S&P, gần 90% tổng tài sản của các công ty nằm trong S&P 500 (500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ) là tài sản trí tuệ và những tài sản vô hình khác. Doanh nghiệp có nguy cơ mất quyền sở hữu trí tuệ, dữ liệu bị phá huỷ hoặc bị thay đổi, theo đó làm giảm sự tin cậy của công chúng, gián đoạn cơ sở hạ tầng quan trọng, lạm dụng dữ liệu…

Bà Hà Thị Thu Thanh- Chủ tịch HĐQT VIOD cho rằng, các vấn đề về an ninh mạng theo xu hướng toàn cầu đang trở thành quan tâm hàng đầu của hầu hết HĐQT các DN. Các thành viên HĐQT đang ưu tiên đánh giá các rủi ro về an ninh mạng như là một rủi ro trong hệ thống quản trị rủi ro của DN chứ không chỉ đơn thuần là mối quan tâm về công nghệ thông tin như trước. Vì vậy, HĐQT nên đóng vai trò chủ chốt trong việc tìm hiểu về các rủi ro an ninh mạng có liên quan đến DN của mình và nên xác nhận xem việc phòng ngừa, phát hiện các rủi ro này đã được kiểm soát trong hệ thống quản trị rủi ro của DN mình hay chưa.

Theo ông Sharath Martin, Chuyên viên tư vấn về chính sách của ACCA: “Khi các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội của thời đại kỹ thuật số, họ cần phải đảm bảo, các khoản đầu tư vào bảo mật thông tin bắt kịp với việc áp dụng công nghệ. Hội đồng quản trị và quản lý cấp cao nên đưa những suy nghĩ an ninh mạng vào tất cả các hoạt động chiến lược của công ty, có thể là hoạt động sáp nhập và mua lại, ra mắt sản phẩm mới hoặc dự án mới. Đối với các công ty tiên tiến hơn trong lộ trình chuyển đổi kỹ thuật số, một chiến lược an ninh mạng toàn diện cần được phát triển.

Trong khuôn khổ sự kiện, hai bên đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường sự hợp tác giữa hai bên trong các vấn đề chung có liên quan, nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy các thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế tốt, trở thành các nhân tố chủ chốt của tập quán kinh doanh bền vững, đối với các doanh nghiệp của Việt Nam.

Thu Hà