Đặt nền móng cho công nghệ Robotics-Mechatronics trong cách mạng công nghiệp 4.0

5:08:38 PM | 22/8/2018

Robotics - Mechatronics (tạm dịch là Công nghệ robot - Cơ điện tử) có thể được xem là một trong những trụ cột của nền công nghiệp 4.0.Tại hội thảo chuyên đề “Công nghệ Robotics-Mechatronics trong cách mạng công nghiệp 4.0: Nhu cầu và giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam”, các chuyên gia đến từ Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các Bộ ngành có liên quan trong quá trình xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0 đã đưa ra nhiều ý kiến về nhu cầu và giải pháp phát triển công nghệ Robotics-Mechatronics.

Theo nghiên cứu của Bộ Công Thương phối hợp với Tổ chức Phát triển công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO) thực hiện về mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp Việt Nam đối với cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), số lượng các doanh nghiệp của Việt Nam quan tâm đầu tư, ứng dụng những công nghệ mới, đặc biệt công nghệ cốt lõi của CMCN 4.0 vào trong quá trình sản xuất còn rất khiêm tốn. Mặc dù hiện nay các doanh nghiệp có nhu cầu lớn, nhưng chưa có đủ tiềm lực và định hướng chiến lược trong quá trình đầu tư này. Trên 97% các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí siêu nhỏ, nên gặp nhiều khó khăn thách thức về nguồn vốn, trình độ khoa học công nghệ, nguồn nhân lực và năng lực đổi mới sáng tạo còn rất thấp.Mối liên kết giữa doanh nghiệp với các tổ chức khoa học và công nghệ còn hạn chế, chưa hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cho biết, các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước những thách thức rất lớn giữa nhu cầu và khả năng ứng dụng Công nghệ robot & Cơ điện tử trong quá trình sản xuất. Các doanh nghiệp đang cần những nhà khoa học, chuyên gia công nghệ cùng phối hợp để trả lời câu hỏi “Ai?” và “Làm như thế nào?” để giải quyết những thách thức này.

“Do đó, những giải pháp đề xuất để triển khai thực hiện cần có sự nhìn nhận, đánh giá tổng thể và toàn diện nhưng bước đi thì phải cụ thể, phù hợp để đảm bảo chúng ta đón nhận thành công những cơ hội mà Công nghệ robot & Cơ điện tử nói riêng và CMCN 4.0 nói chung có thể mang lại”, thứ trưởng nhận định.

Giải pháp quan trọng được các chuyên gia chỉ ra, đó là tăng cường liên kết. Các Bộ nganh sẽ phối hợp với các trường Đại học, Viện nghiên cứu trong và các doanh nghiệp công nghệ, tổ chức khoa học công nghệ tham gia tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình đổi mới công nghệ sản xuất, sáng tạo phát triển sản phẩm mới.

Bộ Công Thương sẽ đồng hành cùng Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam thông qua cơ chế, chính sách hỗ trợ các trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ thu hút các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế, chuyên gia là người Việt Nam tại nước ngoài làm nòng cốt thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ.

 Một trong những đặc trưng cơ bản của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là sự kết nối: Kết nối giữa thế giới thực và thế giới ảo; Kết nối vạn vật qua Internet; Kết nối liên ngành, lĩnh vực trong khoa học và công nghệ... Chính sự kết nối này là động lực để Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đem lại những đột phá và biến đổi về bản chất trong quá trình phát triển. Chính sự kết nối này là mục tiêu để Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam phải phát triển lớn mạnh, ông Cao Quốc Hưng kết luận.

Hương Ly