BHXH Việt Nam – Điển hình ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

10:52:11 PM | 23/8/2018

Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam luôn được Ban Cán sự đảng, lãnh đạo BHXH Việt Nam quan tâm, chỉ đạo sát sao. BHXH Việt Nam đã ban hành 47 văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC nhằm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện công tác này, từ đó đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ cùng đại diện các cục, vụ chức năng liên quan của Bộ TT&TT  khẳng định Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là điển hình ứng dụng thành công CNTT trong cải cách hành chính.

Hiện đại hóa hành chính, tập trung cải cách thủ tục hành chính


Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, năm 2017, BHXH Việt Nam đã tiến hành rà soát, đơn giản biểu mẫu, hoàn thiện quy trình tất cả các lĩnh vực như: Thu; cấp sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT); giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng. Cụ thể, BHXH Việt Nam đã cắt giảm số TTHC của Ngành từ 32 thủ tục xuống còn 28 thủ tục; rút ngắn thời hạn cấp sổ BHXH từ 20 ngày, thẻ BHYT từ 7 ngày xuống còn 5 ngày, cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin được thực hiện trong ngày…

Bên cạnh đó, thực hiện kiểm soát chặt chẽ các TTHC, đảm bảo không ban hành thêm các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ nằm ngoài quy định của pháp luật. Toàn ngành BHXH hiện đang duy trì nghiêm túc việc tổ chức bộ phận “Một cửa” tại BHXH cấp tỉnh, cấp huyện để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thực hiện hiệu quả hình thức giao dịch điện tử (doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần). Đến tháng 6/2018, cả nước có trên 90% đơn vị đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử; có 63/63 tỉnh, thành phố triển khai nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích (doanh nghiệp không phải trả phí).

Trong công tác cải cách tổ chức bộ máy, BHXH Việt Nam đã rà soát và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc, các phòng thuộc các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, nghiêm túc trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức (CCVC) nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, BHXH Việt Nam đã xây dựng và ban hành một số văn bản về công tác cán bộ, khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp. Từ năm 2017 đến nay, BHXH Việt Nam đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn cho hơn 15.300 lượt CCVC.

Về hiện đại hóa hành chính, BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng. Hiện tại, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã bao phủ hầu hết các hoạt động nghiệp vụ chủ yếu của ngành BHXH, như giao dịch điện tử trong công tác thu, cấp sổ thẻ; giám định điện tử chi phí khám, chữa bệnh BHYT; số hóa hồ sơ lưu trữ; các phần mềm phục vụ công tác tài chính- kế toán, quản lý văn bản… giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, rút ngắn thời gian, chi phí giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Những thành tựu đó của BHXH Việt Nam đã được nhiều cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước ghi nhận, đánh giá cao…

Các hoạt động ứng dụng CNTT của Ngành đã đáp ứng yêu cầu của các Nghị quyết số 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan, BHXH; Nghị quyết số 36a/NQ-CP năm 2015 về Chính phủ điện tử.

Về ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp, tính đến nay, BHXH Việt Nam đã cung cấp 14 thủ tục hành chính mức độ 3 và 4 với lượng hồ sơ trực tuyến phát sinh rất lớn, trong đó nhiều nhất là hơn 18,5 triệu hồ sơ của thủ tục hành chính cho đơn vị tham gia lần đầu, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN). Số lượng hồ sơ trực tuyến ít nhất thuộc về thủ tục hành chính cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ cũng ở mức 6.000 hồ sơ.

Kết quả của việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của BHXH là “rất ấn tượng”, số lượng thủ tục hành chính (TTHC) từ 115 TTHC năm 2015 giảm xuống còn 28 TTHC (tính đến 1/7/2017) với nhiều hình thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để doanh nghiệp lựa chọn như: giao dịch điện tử, giao dịch qua dịch vụ bưu chính…

Các dịch vụ công trực tuyến của BHXH Việt Nam đã giúp các đơn vị tham gia BHXH chủ động thời gian nộp hồ sơ (có thể nộp hồ sơ 24/24 kể cả ngày lễ, ngày nghỉ) giúp các cá nhân, doanh nghiệp tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng chi phí đi lại, chuyển phát, in ấn. Đặc biệt, đã giúp giảm thời gian thực hiện TTHC của các doanh nghiệp, đơn vị tham gia BHXH, BHYT từ 335 giờ/năm xuống còn 45 giờ/năm.

Về tình hình triển khai các hệ thống thông tin (HTTT), cơ sở dữ liệu (CSDL), ngành BHXH Việt Nam đang xây dựng và sở hữu những HTTT lớn như: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử, HTTT giám định BHYT, Hệ thống cấp số định danh và quản lý BHYT hộ gia đình, Hệ thống quản lý chi trả, xét duyệt các chế độ BHXH, BHYT, BHTN...

Theo đó, Hệ thống giao dịch BHXH điện tử chính thức vận hành từ năm 2015 hiện đã có gần 500 nghìn đơn vị sử dụng lao động trên toàn quốc sử dụng với số lượng hồ sơ được tiếp nhận và xử lý lên tới hơn 28,6 triệu hồ sơ.

HTTT giám định bảo hiểm y tế được triển khai từ năm 2016 đã kết nối với hơn 12 nghìn cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc, thực hiện chuẩn hóa gần 12 triệu dữ liệu danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật. Nhờ có hệ thống tự động phát hiện, BHXH Việt Nam đã từ chối thanh toán trên 10% hồ sơ đề nghị thanh toán với số tiền lên tới 3.800 tỷ đồng do sai thông tin về thẻ BHYT, sai mức hưởng, đề nghị thanh toán trùng lặp… Đây là công cụ hữu hiệu ngăn ngừa trục lợi, lạm dụng quỹ BHYT của một số đơn vị khám chữa bệnh, người chữa bệnh, đại diện BHXH Việt Nam nhấn mạnh.

Chia sẻ, kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia

Từ năm 2015, hệ thống CNTT của BHXH Việt Nam đã được thiết kế lại trên tinh thần tập trung dữ liệu tại Trung ương. BHXH Việt Nam đang triển khai việc cấp thẻ an sinh xã hội điện tử nhằm hướng tới mục tiêu điện tử hóa toàn bộ quá trình phục vụ người dân.

BHXH Việt Nam đang nỗ lực triển khai đồng bộ các ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ của Ngành, tăng cường cải cách TTHC nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

BHXH sẵn sàng chia sẻ các cơ sở dữ liệu của mình với các đơn vị có liên quan. Tuy nhiên, trong vấn đề này cần xây dựng quy chế phối hợp rõ ràng, chặt chẽ nhằm đảm bảo việc chia sẻ đạt hiệu quả cao nhất và đảm bảo an toàn thông tin.

BHXH Việt Nam mong muốn Bộ Thông tin và Truyền thông sớm ban hành các quy định cụ thể về giải pháp kỹ thuật và yêu cầu kết nối, làm “đầu mối” để kết nối 6 Bộ, ngành đang được giao xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia theo Quyết định 714/QĐ-TTg và các đơn vị khác trong cung cấp và khai thác dữ liệu; Đồng thời, sớm xây dựng Trục tích hợp và chia sẻ dữ liệu quốc gia để kết nối với các trục tích hợp và chia sẻ dữ liệu của các Bộ, ngành, trong đó có BHXH Việt Nam nhằm đảm bảo việc chia sẻ dữ liệu đúng kiến trúc của Chính phủ điện tử và nâng cao hiệu quả của cơ sở dữ liệu liên thông cấp Quốc gia.