Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm hơn 17% trong nửa đầu tháng 8/2018

11:04:07 PM | 23/8/2018

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 8/2018, tổng kim ngạch XNK của cả nước đạt 19,51 tỷ USD, giảm 17% (tương ứng giảm 4,03 tỷ USD) so với nửa cuối tháng. Nguyên nhân tổng giá trị kim ngạch giảm, chủ yếu là do kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 9,73 tỷ USD, giảm hơn 17%.
Trong đó, biến động giảm ở hầu hết các mặt hàng chủ lực là: điện thoại các loại và linh kiện giảm 18,8% (giảm 448 triệu USD); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 20,2% (giảm 305 triệu USD); hàng dệt may giảm 207 triệu USD (giảm 13,2%); máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 164 triệu USD (giảm 20,4%)…

 Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết mặc dù tổng kim ngạch XNK nửa đầu tháng 8 giảm nhưng tính từ đầu năm đến hết ngày 15/8, tổng trị giá XNK hàng hóa của cả nước vẫn đạt 286,29 tỷ USD, tăng 13,7% (tăng 34,54 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017. Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2018 tiếp tục thặng dư với mức 2,92 tỷ USD…

Mỹ Châu