Hải Dương với việc xây dựng: Chính quyền năng động và kiến tạo

8:32:17 PM | 1/9/2018

Để phát huy lợi thế vị trí địa kinh tế đưa Hải Dương phát triển mạnh mẽ, sớm “trở thành trung tâm công nghiệp của Bắc bộ và cả nước”, “năng động”, “phát triển toàn diện, thuộc nhóm đầu của Việt Nam” và phát huy nội lực “người xứ Đông” như Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, chính quyền tỉnh đang quyết liệt đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), triển khai nhiều giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); hướng đến xây dựng chính quyền năng động và kiến tạo. Xung quanh nội dung trên, phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương. Ngô Khuyến thực hiện.

Những trăn trở về bài toán phát triển kinh tế nhanh và bền vững của tỉnh nhà hiện nay, nhất là các vấn đề xung quanh kết luận của Thủ tướng Chính phủ trong buổi làm việc với tỉnh ngày 9/4/2018: Tăng trưởng dưới tiềm năng, cần phát huy nội lực “người xứ Đông”, có quyết tâm chính trị cao hơn, có ước mơ, khát vọng mạnh mẽ hơn,...?

Hải Dương - Trấn Đông xưa có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, nằm ở trung tâm Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trong vùng Thủ đô Hà Nội, giữa tam giác phát triển kinh tế năng động Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Trong những năm qua, Hải Dương đã đạt được những kết quả phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội nhưng chưa thực sự nổi bật. Đó cũng là điều các lãnh đạo tỉnh luôn cảm thấy suy nghĩ, trăn trở; nổi bật ở một số tồn tại như:

(1) Phát triển kinh tế thấp so với tiềm năng; tăng trưởng chủ yếu dựa vào đóng góp của yếu tố vốn và lao động. Thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, chịu tác động lớn từ khu vực FDI. Sự năng động, tính cạnh tranh thấp; môi trường kinh doanh chuyển biến chậm. Hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ.

(2) Nguồn nhân lực lớn nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Đời sống nhân dân cơ bản ổn định nhưng thu nhập thấp hơn bình quân cả nước (40,5 so với 53,5 triệu đồng). Công tác xã hội hóa và đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao còn hạn chế.

(3) Bình quân 160 người/doanh nghiệp trong khi cả nước 150 người/doanh nghiệp. Một số khu công nghiệp quy hoạch có diện tích nhỏ (180-200 ha) nên khó thu hút dự án đầu tư lớn...

Để triển khai các nội dung trong Kết luận của Thủ tướng Chính phủ sau buổi làm việc với tỉnh ngày 9/4/2018, Hải Dương đang thực hiện 8 nhóm giải pháp sau:

Một là, giữ vững truyền thống đoàn kết, phát huy sức mạnh “người xứ Đông”; bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Hai là, thực hiện tốt chính sách xây dựng kết cấu hạ tầng; chủ động, kịp thời thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Ba là, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách TTHC; áp dụng nhiều hình thức thu hút đầu tư và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành các cấp chính quyền. Xác định vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục chấn chỉnh ý thức và kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình và giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.

Bốn là, đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư theo hướng khuyến khích, thu hút nguồn vốn từ khu vực tư nhân và thúc đẩy quá trình khởi nghiệp. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu, cụm công nghiệp; thu hút các dự án quy mô lớn, có công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, tạo giá trị gia tăng cao và có khả năng liên kết chuỗi giá trị.

Năm là, tăng cường hợp tác, phát huy sức mạnh sáng tạo của các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, vùng Đồng bằng Sông Hồng nhằm kết nối hạ tầng giao thông, du lịch, xử lý ô nhiễm môi trường ở các lưu vực sông, xử lý rác thải, chất thải...

Sáu là, thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và phát triển văn hóa - xã hội hài hòa; không ngừng nâng cao đời sống cho nhân dân, trong đó xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm.
Bảy là, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Chú trọng ứng dụng công nghệ cao và quy hoạch xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng nhà màng, nhà lưới sản xuất sản phẩm sạch...

Tám là, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, đào tạo nghề, khám chữa và phòng chống dịch bệnh, đảm an ninh xã hội, củng cố quốc phòng quân sự; thực hành dân chủ rộng rãi để hướng tới xây dựng xã hội đồng thuận, cởi mở.Cũng trong nội dung làm việc với tỉnh ngày 9/4/2018, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Tỉnh cần một chính quyền kiến tạo phát triển; phải nằm trong nhóm 20 địa phương có chỉ số tốt nhất về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh... Ông chia sẻ thế nào về những nhiệm vụ trên?

Trong năm 2017, điểm số PCI của Hải Dương tăng 2,41 điểm (đạt 60,36 điểm) nhưng lại giảm 13 bậc so với năm 2016, chỉ đứng thứ 49/63 tỉnh, thành phố. Điều đó cho thấy mức độ cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh còn thấp, chưa đáp ứng kỳ vọng. Để khắc phục tình trạng trên, tỉnh đang quyết liệt thực hiện các giải pháp:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức trong xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh.

Hai là, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn công khai, minh bạch hóa thông tin cho doanh nghiệp: Thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung và công khai các TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ, trên các phương tiện thông tin. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ hành chính công; rút ngắn thời gian giải quyết gắn với cắt giảm thủ tục không cần thiết; khẩn trương đưa Trung tâm phục vụ hành chính công đi vào hoạt động. Tạo bước đột phá về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; triển khai có hiệu quả Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, xử lý, trả kết quả TTHC cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Ba là, nâng cao chất lượng và khả năng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp: Tích cực triển khai thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển các loại hình dịch vụ hỗ trợ; tăng cường thông tin về thị trường, xúc tiến thương mại, dịch vụ hỗ trợ pháp lý; khuyến khích và hỗ trợ để các hộ cá thể mở rộng quy mô, đăng ký thành lập doanh nghiệp; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; xây dựng, mở rộng các cụm công nghiệp; có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; quy hoạch các điểm sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tập trung để tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển; đổi mới công tác đào tạo nghề, gắn kết chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp,…

Bốn là, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách thu hút đầu tư của tỉnh: Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời hủy bỏ văn bản không còn hiệu lực; hoàn thiện thể chế để thu hút đầu tư, xây dựng khu, cụm công nghiệp, giải phóng mặt bằng,… tạo hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ. Cụ thể hóa các trình tự, thủ tục tố tụng, khiếu nại, tố cáo và thời gian giải quyết các vụ việc của các tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo nhanh chóng, công bằng, hợp lý; hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp trong việc lập thủ tục hồ sơ khiếu nại, tranh chấp; xử lý dứt điểm tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo, nhiều lần, kéo dài thời gian đối với doanh nghiệp.

Năm là, tăng cường và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh: Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các hội, hiệp hội doanh nghiệp tăng cường theo dõi, nắm bắt và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo lòng tin của doanh nghiệp vào các cấp chính quyền. Từng bước nâng cao chất lượng các cuộc đối thoại, đặc biệt là việc theo dõi, kiểm tra, giám sát kết quả việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc sau đối thoại.

Sau một năm triển khai Đề án PCI (Quyết định 2556/QĐ-UBND ngày 20/9/2016), Hải Dương không đạt được kết quả mong muốn. Đâu là thông điệp của chính quyền tỉnh trong việc nâng cao chỉ số PCI năm 2018 và các năm tiếp theo?
Báo cáo của tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ cải cách chỉ số PCI năm 2017 đã chỉ ra nhiều hạn chế trong cải thiện môi trường kinh doanh. Đó là nhiều cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Đề án PCI, Nghị quyết 35, Nghị quyết 19,... nhưng không chỉ đạo thực hiện cụ thể, quyết liệt nên chưa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, công chức; công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách TTHC còn hạn chế; việc tinh giản biên chế, luân chuyển cán bộ chưa thực hiện nghiêm túc nên không tạo hiệu ứng tích cực cho người làm việc tốt,....

Để đạt mục tiêu PCI năm 2018 nằm trong nhóm 30 tỉnh, thành có chỉ số PCI cao nhất cả nước, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần xác định việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số PCI là nhiệm vụ trọng tâm và cấp thiết; từ đó có các nhóm giải pháp thực hiện cụ thể, đồng bộ. Quan trọng nhất là công tác cán bộ, sử dụng cán bộ có năng lực phẩm chất tốt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, gây nhũng nhiễu. Việc phân công công việc cần rõ ràng, minh bạch.

Trong bối cảnh hiện nay, việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh chịu áp lực rất lớn. Song đúng như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, nếu từ lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng có quyết tâm lớn, có “khát vọng mạnh mẽ hơn”, đồng thời thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tôi tin rằng Hải Dương sẽ thực hiện thành công mục tiêu đề ra về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh.
Trân trọng cảm ơn ông!