Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp Hải Dương

9:01:33 PM | 1/9/2018

Để khai thác vị trí địa kinh tế thuận lợi trong tiêu thụ nông sản, tiềm năng đất đai rộng lớn màu mỡ, tỉnh Hải Dương đang thực hiện nhiều hướng đi, giải pháp thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn của Tạp chí Vietnam Business Forum với ông Nguyễn Văn Phú - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Hải Dương xung quanh vấn đề này.Tỉnh Hải Dương đang đẩy mạnh thực hiện Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020”. Ông nhận định gì về kết quả đạt được sau 2 năm triển khai?
Ngày 21/9/2016, UBND tỉnh ban hành Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020”. Qua gần 2 năm triển khai Đề án có một số thuận lợi: Hải Dương có đất đai màu mỡ, phù hợp nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế; trình độ sản xuất của nông dân khá cao; hệ thống đê điều, thủy lợi, giao thông nội đồng được đầu tư đồng bộ… Việc tổ chức xây dựng các cơ chế chính sách của Đề án được lấy ý kiến và Sở NN&PTNT cũng triển khai rộng rãi đến UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành nên tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực.

Tuy vậy việc triển khai cũng gặp nhiều khó khăn do thời tiết, dịch bệnh diễn biến bất thường; biến động bất lợi của thị trường; thói quen sản xuất manh mún, nhỏ lẻ phổ biến; cơ chế chính sách hỗ trợ thuê, chuyển nhượng đất còn hạn chế. Trong khi nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án lớn nhưng ngân sách chỉ chiếm 10% nên chưa tạo được “cú hích” cho nông nghiệp. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp nhất là trực tiếp sản xuất, bảo quản, chế biến còn ít, quy mô nhỏ, năng lực tài chính thấp; khu vực hợp tác xã còn yếu, ngày càng bộc lộ hạn chế.

Tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn, sau 2 năm triển khai Đề án, Hải Dương đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đã xây dựng được:
- 70 vùng lúa hàng hóa tập trung, quy mô tối thiểu 30 ha/vùng, gieo cấy “1 vùng, 1 giống, 1 thời gian” gắn với bao tiêu sản phẩm với 17.706 hộ tham gia, tổng diện tích 2.543 ha, đạt 127,3% kế hoạch.
- 41 vùng sản xuất rau màu vụ đông, quy mô tối thiểu 5 ha/vùng, gắn với bao tiêu sản phẩm với 7.782 hộ tham gia, tổng diện tích 610 ha, đạt 76,3% kế hoạch.
- 13 vùng sản xuất rau chuyên canh, quy mô 5 ha/vùng, gắn với bao tiêu sản phẩm, với 1.244 hộ tham gia, tổng diện tích đạt 150,3 ha, đạt 75,1% kế hoạch.
- 10 vùng sản xuất trái cây, quy mô 10 ha/vùng trở lên, với 459 hộ tham gia, tổng diện tích đạt 145,6 ha, đạt 72,8% kế hoạch.
- 12 mô hình trái cây, rau màu sản xuất theo quy trình VietGAP, với 1.225 hộ tham gia, tổng diện tích đạt 185,4 ha, đạt 92,7% kế hoạch.
- 3 vùng chuyên canh lúa chuyển sang chuyên canh rau màu, hoa với diện tích 80,6 ha, đạt 13,4% kế hoạch.

Đồng thời đã hỗ trợ:
- Thuê đất tập trung, tích tụ ruộng đất xây dựng vùng sản xuất tập trung được 108 ha, đạt 53,9% kế hoạch;

- Xây dựng nhà màng, nhà lưới để sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được 122.800 m2 nhà màng, nhà lưới, tăng 20,5 lần so với kế hoạch.

- 24 cơ sở chăn nuôi sản xuất theo quy trình VietGAP, đạt 100% kế hoạch.

Kết quả thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ở Hải Dương còn hạn chế, trước tình hình trên Sở NN&PTNT đã có những giải pháp gì ?
Nguyên nhân chính khiến doanh nghiệp chưa mặn mà đầu tư vào nông nghiệp là vướng mắc về đất đai và tín dụng. Để tháo gỡ vướng mắc trên, Sở sẽ tập trung:

Một là: hoàn thiện trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định ban hành cơ chế tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung và ứng dụng công nghệ cao. Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp có dự án thuê đất để sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có quy mô từ 20 ha trở lên được hỗ trợ từ 40-60% kinh phí để xây dựng kênh mương, giao thông nội đồng; 100% lãi suất tiền vay trong 3 năm đầu với số tiền vay để tính hỗ trợ lãi suất không quá 150 triệu/ha.

Hai là, hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Qua đó sẽ tiếp cận được gói tín dụng ưu đãi để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ.

Ba  là ngành sẽ tập trung hướng dẫn các địa phương xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ hàng nông sản của tỉnh; rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn ông!