Phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước

9:05:39 PM | 1/9/2018

Công nghệ thông tin (CNTT) đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động tại các cơ quan, đơn vị, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4. Hải Dương xác định việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có vai trò quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhu cầu của người dân.

Nhằm tìm hiểu thêm về một số kết quả trong công tác triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương.Ông đánh giá như thế nào về kết quả triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh?
Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương đã quan tâm và xem việc ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm, là công cụ cốt lõi để xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương. Việc thực hiện đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT đã đạt được một số kết quả bước đầu từ xây dựng cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an toàn thông tin, triển khai ứng dụng CNTT cho đến công tác phát triển nguồn nhân lực.

Hiện nay, một số ứng dụng CNTT dùng chung được triển khai tại tỉnh như: Hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh được trang bị với 28 điểm cầu; Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tích hợp 1.323 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 50 dịch vụ công trực tuyến cho các sở, ngành; hệ thống một cửa điện tử thống nhất trong toàn tỉnh cho các sở, ban, ngành và tiến hành tích hợp các phần mềm một cửa điện tử tại UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn; Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin điện tử thành phần của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã đã được xây dựng và đưa vào hoạt động cung cấp thông tin cho các cơ quan nhà nước, cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân có thể tra cứu, khai thác thông tin...

Hằng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh Hải Dương có những nhóm tiêu chí nào đạt kết quả tốt, nhóm tiêu chí nào cần cải thiện mạnh mẽ trong thời gian tới, thưa ông?
Hằng năm Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử. Năm 2017, tỉnh Hải Dương đứng vị thứ 31/63. Trong đó, chỉ số tốt nhất là hạ tầng kỹ thuật sản xuất kinh doanh (đứng thứ 9) và có 3 chỉ số thấp là dịch vụ công trực tuyến, cơ chế, chính sách về CNTT và Cổng thông tin điện tử. Tuy nhiên, trong năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử và xây dựng Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (tích hợp được 1.323 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 50 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4). Vì vậy, tôi cho rằng trong năm nay, chỉ số này sẽ được cải thiện. Bên cạnh đó, chúng tôi tập trung cải thiện các chỉ số khác, trong đó tập trung vào chỉ số về hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng CNTT để nâng cao chỉ số ứng dụng của tỉnh.

Để việc ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước thực sự trở thành công cụ phục vụ hiệu quả CCHC, vậy Hải Dương đã triển khai nhiệm vụ này như thế nào trong năm 2018, thưa ông?
Ứng dụng CNTT là lộ trình liên tục, lâu dài và rất khó khăn. Để việc ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tiếp tục phát huy hiệu quả, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trình độ về ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức để triển khai có hiệu quả các ứng dụng CNTT. Đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước thông qua các hệ thống quản lý văn bản và thư điện tử công vụ của tỉnh, gắn liền với sử dụng chữ ký số. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tập trung triển khai tốt việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính qua hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến, nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử của tỉnh cũng như các trang thông tin điện tử của các huyện, thị xã, thành phố, qua đó cung cấp thông tin cho người dân kịp thời, nhanh chóng, chính xác.
Trân trọng cảm ơn ông!