Sở Tài nguyên Môi trường Hải Dương: Chủ động và quyết liệt hơn

9:09:23 PM | 1/9/2018

Để góp phần thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) đang đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động tháo gỡ vướng mắc về đất đai, môi trường. Tạp chí Vietnam Business Forum có cuộc phỏng vấn ông Vũ Ngọc Long - Giám đốc Sở TNMT tỉnh Hải Dương xung quanh vấn đề này.Năm 2017, chỉ số PCI năm 2017 của tỉnh Hải Dương giảm 13 bậc. Ông nhìn nhận sao về vấn đề này?
Có thể khẳng định, việc triển khai Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020 được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo sát sao và các cấp, ngành triển khai nghiêm túc bằng nhiều kế hoạch, giải pháp cụ thể. Sở TNMT cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án và triển khai rất quyết liệt nhằm góp phần tăng điểm chỉ số “tiếp cận đất đai”.

Việc chỉ số PCI của tỉnh năm 2017 giảm 13 bậc khiến cá nhân tôi và nhiều lãnh đạo tỉnh rất băn khoăn, tìm hiểu nguyên nhân. Soi rọi cụ thể, các điểm số chung của tỉnh năm 2017 tăng đáng kể, tăng 2,41 điểm so năm 2016 và có 6/10 chỉ số thành phần tăng điểm. Rõ ràng ở đây có việc các tỉnh, thành phố khác đã tiến nhanh, mạnh hơn Hải Dương. Do vậy, các cấp chính quyền tỉnh đang vào cuộc quyết liệt, triển khai mạnh mẽ nhiều giải pháp, hoạt động nhằm tạo sự bứt phá trong những năm tới.

Để tháo gỡ điểm nghẽn về môi trường kinh doanh: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất, thời gian giải phóng mặt bằng…, Sở đã tham mưu thực hiện giải pháp, hoạt động nào?
Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai để người dân và doanh nghiệp thực hiện theo quy định. Đối với các vướng mắc từ quy định của pháp luật, Sở đều chủ động đề xuất, báo cáo Bộ TNMT hướng dẫn thực hiện.

Sở cũng phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết vấn đề phát sinh, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Sở còn chỉ đạo các bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành thực hiện đúng các quy định của pháp luật về cấp GCNQSD đất, GPMB; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trong Sở đảm bảo hoàn thành công việc theo thời gian quy định.

Năm 2017, chỉ số “tiếp cận đất đai” của Hải Dương tăng 1,05 điểm (tăng nhiều nhất trong 10 chỉ số) từ 5,63 lên 6,68 điểm, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố. Ông có chia sẻ sao về kết quả này và trong năm 2018, Sở đang thực hiện giải pháp nào để tiếp tục cải thiện điểm số và thứ hạng?
Chỉ số “tiếp cận đất đai” năm 2017 tăng mạnh thể hiện quyết tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương trong việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận đất đai để đầu tư, kinh doanh phát triển sản xuất. Điều đó cũng thể hiện sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành và UBND các cấp trong đó có Sở TNMT; đồng thời cho thấy Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016-2020 bước đầu thực hiện có hiệu quả trong lĩnh đất đai.

Trân trọng cảm ơn ông!