Tỉnh Hải Dương nâng chất lượng đào tạo nhân lực

9:12:27 PM | 1/9/2018

Sau 5 năm triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015” với nhiều kết quả khả quan, tỉnh tiếp tục triển khai Đề án giai đoạn 2016-2020 với những mục tiêu, nhiệm vụ mới đặt ra cho ngành giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) trên địa bàn.

Năm 2011, UBND tỉnh thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015” với các nội dung: Tập trung phát triển GD-ĐT, dạy nghề; đổi mới quản lý, nội dung, phương pháp dạy và học; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng toàn diện về GD-ĐT; chăm lo phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu cạnh tranh, cung cấp cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và xuất khẩu lao động...

Bà Nguyễn Thị Tiến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Dương

Bà Nguyễn Thị Tiến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Dương cho biết: Sau 5 năm triển khai Đề án, Hải Dương đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông với kết quả: 100% trường mầm non triển khai chương trình giáo dục mầm non mới và hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi; 8% số trẻ được tiếp cận với tin học; 0,5% số trẻ được tiếp cận với ngoại ngữ; 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1. Ở cấp trung học cơ sở, 98,82% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào trung học phổ thông, bổ túc trung học, các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề; tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 97,16%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đại học, cao đẳng và du học đạt 50,71%....

Việc thực hiện Đề án cũng đã củng cố, nâng cấp các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề. Quy mô đào tạo đến năm 2015 của các trường chuyên nghiệp trên địa bàn đạt 16.284 học viên; các trường Trung ương là 13.251 học sinh, sinh viên. Đề án cũng tạo bước chuyển về chất lượng cán bộ công chức, viên chức; đến năm 2015, toàn ngành GD-ĐT có trên 32.000 cán bộ công chức, viên chức, trong đó 100% đạt chuẩn. Số lượng lao động được đào tạo và dạy nghề đạt 155.267 người, trong đó có 3.488 lao động đạt trình độ cao đẳng (2,25%), 7.617 trung cấp (chiếm tỉ lệ 4,9%), 50.640 sơ cấp (32,61%) và 93.522 dưới 3 tháng (60,24%).

Tuy nhiên, việc triển khai Đề án còn một số hạn chế như: Chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; giáo dục phổ thông nặng về lý thuyết, trình độ ngoại ngữ và tin học thấp; cơ cấu đào tạo nguồn nhân lực chưa bám sát nhu cầu thực tiễn, tình trạng sinh viên ra trường chưa có việc làm hoặc không đúng ngành nghề; các cơ sở GD-ĐT còn nghèo nàn, xuống cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học...

Từ đó, tỉnh Hải Dương tiếp tục triển khai Đề án giai đoạn 2016-2020. Sau hơn một năm triển khai, mạng lưới trường, lớp học tiếp tục được củng cố, phát triển và hoàn thiện gắn với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. Trong năm học 2017-2018, có thêm 2 trường mầm non, 1 trường tiểu học, nâng tổng số trường mầm non, phổ thông toàn tỉnh lên 942 trường với quy mô 14.155 lớp với 443.164 trẻ mầm non, học sinh.

Các nhà trường cũng chủ động xây dựng kế hoạch dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp, tích cực đổi mới phương pháp dạy học gắn liền với đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh; triển khai thực hiện các mô hình giáo dục mới, phương pháp dạy học hiện đại. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm, gắn với yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

Việc thực hiện chính sách đối với nhà trường cũng được đảm bảo, ngoài việc huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy học tập, xây dựng trường chuẩn quốc gia, tỉnh đã có chính sách hỗ trợ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở khi xây dựng phòng học với mức 50 triệu đồng/phòng; hỗ trợ cho các trường khi đạt chuẩn với mức tối thiểu 500 triệu đồng/1 trường. Từ năm 2017 mức hỗ trợ tương ứng điều chỉnh lên 100 triệu đồng/phòng và 3.000 triệu đồng/trường. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc dạy và học được đầu tư, phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và đồng bộ. 100% đơn vị, cơ sở ứng dụng CNTT vào quản lý với những phần mềm thống nhất trong toàn tỉnh và theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Đến nay 100% trường học đã lắp đặt đường truyền internet, 100% trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên có dạy tin học chính khóa, nghề phổ thông;…