Vẫn còn “ rừng thủ tục hành chính” với chi phí tốn kém

11:34:42 PM | 12/9/2018

Theo TS. Nguyễn Đình Cung -Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý Trung ương (CIEM), kết quả cơ cấu lại nền kinh tế 2016-2020 bước đầu đã đạt những kết quả tích cực.Tại Hội thảo tham vấn: “Đánh giá giữa kỳ kết quả cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020” do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (AUS4REFORM) tổ chức, đánh giá sơ bộ kết quả về tài chính công kinh tế 2016-2018 cho thấy, đã có  25,8% nhiệm vụ đã triển khai có kết quả rõ ràng; 57,5% nhiệm vụ đang triển khai chưa có kết quả rõ ràng và 16,7% nhiệm vụ đã triển khai nhưng chưa có kết quả. Còn theo đánh giá Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế TW (CIEM) có 24% mục tiêu cơ cấu lại dự kiến hoàn thành, 32% có khả năng hoàn thành và 41% khó hoàn thành. Nhận định chung của các chuyên gia đều tin tưởng cho rằng, tình hình kinh tế chung của Việt Nam có mức tăng trưởng tương đối cao. Và để có được kết quả này một nhờ kết quả hợp tác tích cực sau chương trình hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (AUS4REFORM) phối hợp với Australia.

Ông Cung cho rằng, những lợi điểm mà cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra như vũ bão trên thế giới và không chừa Việt Nam. Bởi vậy, Việt Nam cần suy nghĩ nhiều hơn, hành động nhiều hơn thay vì chỉ là tuyên bố khẩu hiệu tiếp nhận, nắm bắt. “Chúng ta cũng cần bắt đầu từ tư duy, thể chế, hạ tầng để đón nhận thay vì các cấp, ngành bo bo giữ chính sách. Nếu Việt Nam muốn “lướt sóng” bắt nhịp theo xu hướng của thời đại thì không thể tồn tại tư duy kiểu 1.0, 2.0 mà phải ngay lập tức áp dụng tư duy 4.0 để đẩy những cá nhân, tổ chức có ý tưởng mới, sáng tạo để “lên sàn”…”, ông Cung nói.

Thời gian qua, mặc dù ghi nhận những bứt phá cải cách căn bản của nền kinh tế, nhưng trên thực tế, “con thuyền tái cơ cấu” kinh tế Việt Nam vẫn gặp phải những rào cản lớn. Cho dù cách thức tăng trưởng đã có thay đổi so với trước nhưng cách thức phân bố nguồn lực chưa thay đổi. Nguồn lực về cơ bản chưa được phân bố lại theo hướng nâng cao hiệu quả. Bên cạnh đó, các dòng chảy lớn chuyển dịch còn chậm như: chuyển nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ, nông thôn sang thành thị, nhà nước sang tư nhân, chính thức sang phi chính thức, trong khi các dòng chuyển dịch này là nhân tố quan trọng tạo động lực cho tăng trưởng.

Một trong những mắt xích quan trọng để cải cách triệt để tái cơ cấu nền kinh tế là Việt Nam phải phát triển và hoàn thiện thị trường các nhân tố sản xuất, nhất là thị trường tài chính (thị trường vốn, thị trường tín dụng), thị trường quyền sử dụng đất; thực hiện phân bổ và sử dụng nguồn lực nhà nước theo quy tắc và quy luật thị trường.

Ông Lê Văn Hà, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn phát triển Quang Minh lại cho rằng, việc tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam chủ yếu liên quan đến câu chuyện phân bổ và các nguồn lực. Theo đó, tái cơ cấu nền kinh tế phải được xem xét dưới góc độ các nguồn lực do nhà nước nắm giữ và quản lý, vai trò của nhà nước trong việc ban hành, bảo đảm thực thi luật pháp, thúc đẩy sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Ông Hà cho rằng, Việt Nam vẫn tồn tại “rừng thủ tục hành chính” với trên 7.200 thủ tục hành chính. Trong khi đó, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính tốn kém và có xu hướng tăng mạnh, đặc biệt điều khoản, lệ phí liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thời gian thực hiện và hoàn thành thủ tục hành chính dây dưa, kéo dài cũng đang ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính – ngân hàng, sau nhiều năm tiến hành tái cơ cấu nền kinh tế, VN cần có cơ quan độc lập đánh giá lại thực trạng và hiệu quả của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế. “Trong chỉ tiêu tái cơ cấu, cần làm rõ chúng ta đã phải bỏ ra chi phí bao nhiêu để tái cơ cấu, số tiền là bao nhiêu. Đây là điều kiện tiên quyết và tối quan trọng”, ông Lực nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Lực cho rằng,  cần làm rõ chi phí cơ hội của tái cơ cấu, chuyển đổi, làm rõ nếu VN chậm ban hành hoặc không sửa đổi chính sách thì sẽ kéo giảm sự phát triển đất nước như thế nào, thiệt hại về kinh tế đo đếm được là bao nhiêu?. Việt Nam cũng cần làm rõ 4 điểm so sánh với thế giới là: Chỉ số môi trường kinh doanh, năng lực kinh doanh, đổi mới sáng tạo và chi phí logistics, để từ đó làm rõ khoảng cách của nền kinh tế Việt Nam với thế giới.
Anh Phương