“Đổi mới sáng tạo và quản trị doanh nghiệp hiện đại trong cuộc cách mạng 4.0”

11:38:05 PM | 12/9/2018

Đây là chương trình đào tạo ngắn hạn được BACEE thiết kế riêng cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với phong cách lãnh đạo và đổi mới doanh nghiệp tại Châu Âu trong bối cảnh cuộc Cách mạng khoa học 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm cũng như các vấn đề liên quan đến đầu tư, hợp tác thương mại giữa EU và Việt Nam trong hiện tại và tương lai. Chương trình do VCCI và BACEE, Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp, Thương vụ Việt Nam tại Pháp, Ý, Thụy Sỹ phối hợp tổ chức từ ngày 06-20/10/2018 (15 ngày) tại Hiệp hội Ngân hàng khu vực Trung và Đông Âu.

Các DN tham gia sẽ có cơ hội nâng cao kiến thức về quản lý và lãnh đạo theo tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; nắm bắt, cập nhật xu hướng phát triển của thực tiễn tài chính thương mại quốc tế; trang bị kiến thức chuyên sâu về thực hành quản trị doanh nghiệp hiện đại ở Châu Âu và trên thế giới’; trang bị kiến thức về đổi mới tổ chức nhằm tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 thông qua chuyển giao kỹ thuật số tại Châu Âu trong các doanh nghiệp và ngành ngân hàng.

Đặcbiệt, đây là cơ hội để DNVN  gặp gỡ, kết nối với cộng đồng DN, Tập đoàn và các Ngân hàng lớn tại EU.

DN quan tâm liên hệ với:
Ms. Thanh Hương: 0987.55.22.99 - huongttt-itb@vcci.com.vn/
Mr. Quốc Dũng – 098 66666 08 – dungtq-itb@vcci.com.vn.
L.A