Đà Nẵng xác lập vai trò, vị thế mới

11:14:14 PM | 13/9/2018

Trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn, hiệu quả, được sự ghi nhận của Trung ương, các địa phương, nhà đầu tư, doanh nghiệp, du khách và nhân dân cả nước, qua đó kinh tế - xã hội của thành phố đạt được những thành tựu quan trọng, xác lập vai trò và vị thế mới.Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Kinh tế phát triển vượt bậc
Đà Nẵng đã tạo được mức tăng trưởng kinh tế nhanh và duy trì ổn định với mức tăng GRDP hàng năm đạt 9%/năm, chất lượng tăng trưởng được cải thiện qua từng năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với tỷ trọng lớn thuộc về khu vực dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, kinh tế tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài; các lĩnh vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao, là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng. Các lợi thế so sánh được khai thác tốt; môi trường đầu tư được cải thiện theo hướng thông thoáng, nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước được huy động tích cực; cơ cấu nguồn thu ngân sách chuyển dịch theo hướng bền vững, giảm phụ thuộc vào nguồn thu sử dụng đất. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; tỷ lệ đô thị hóa đạt cao; diện mạo đô thị và uy tín của thành phố được khẳng định, dần định hình và xác lập vai trò, vị thế của Đà Nẵng đối với khu vực miền Trung và cả nước, nhất là về các lĩnh vực như: Du lịch, thương mại, đầu tư, tài chính ngân hàng, thông tin truyền thông, công nghiệp công nghệ thông tin, kinh tế biển, giáo dục và đào tạo, y tế; hệ thống kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư đồng bộ, trở thành nền tảng quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố.

Đà Nẵng luôn thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu, có kết quả tốt về Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) với 7 năm dẫn đầu cả nước (2008-2010, 2013-2016); Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) dẫn đầu 9 năm liên tiếp (2009-2017); 5 năm dẫn đầu về Chỉ số Cải cách hành chính PAR INDEX (2012-2016); Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh PAPI liên tục nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất từ năm 2011-2016.

Thành phố quan tâm tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, ban hành các cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, hẹn giờ giao dịch hành chính, đăng ký dịch vụ công trực tuyến, triển khai cơ chế “một cửa liên thông” tại các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã; triển khai dịch vụ trả kết quả hồ sơ tận nhà cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp; định kỳ tiếp xúc giữa chính quyền với các nhà đầu tư, doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, hỗ trợ và giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư,... Đến nay, thành phố có 320 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư 94.650 tỷ đồng và 609 dự án FDI, tổng vốn đầu tư 3,136 tỷ USD; 04 dự án ODA, tổng giải ngân vốn ODA và vốn đối ứng của các dự án đạt 338,2 tỷ đồng, trong đó, vốn ODA đạt 200,4 tỷ đồng và đã tiếp nhận nguồn NGO ước đạt trên 2.034,3 tỷ đồng. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 24.734 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 152.871 tỷ đồng.An sinh xã hội, môi trường chuyển biến tích cực
Ngoài các thành tựu về kinh tế, đầu tư, đồng bộ kết cấu hạ tầng, các vấn đề về an sinh xã hội, môi trường, an ninh trật tự, chất lượng cuộc sống,... luôn được thành phố quan tâm chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Nổi bật là các Chương trình “Thành phố 5 không, 3 có, 4 an” gắn với công tác đảm bảo an sinh xã hội, đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, mang lại hiệu quả thiết thực và được nhiều người dân trong cả nước biết đến.

Thành phố đã tập trung chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Mục tiêu “không có hộ đặc biệt nghèo” cơ bản hoàn thành, Đề án giảm nghèo giai đoạn 2009-2015 về đích trước 3 năm (năm 2012), giai đoạn 2013-2017 về đích trước 2 năm (năm 2015), và giai đoạn 2016-2020 dự kiến về đích trước 2 năm, đến cuối năm 2018 Đà Nẵng cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thành phố.

Đến nay, thành phố “không có học sinh bỏ học” do hoàn cảnh khó khăn. Mục tiêu “Không có người lang thang xin ăn” được tăng cường với nhiều biện pháp xử lý tình trạng lang thang xin ăn biến tướng, bán hàng rong. Thành phố kiên trì thực hiện mục tiêu “không có người nghiện ma túy trong cộng đồng”, chú trọng công tác quản lý cai nghiện và giải quyết các vấn đề sau cai nghiện, có nhiều nỗ lực trong kiểm soát mục tiêu “không có giết người để cướp của”. 

Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Có nhà ở” và Đề án “7.000 căn hộ dành cho người thu nhập thấp”, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 208 khối nhà với 12.740 căn hộ; Đề án “có việc làm” được thành phố quan tâm chỉ đạo thông qua tổ chức các phiên chợ việc làm định kỳ, kết nối cung cầu lao động, hàng năm giải quyết việc làm cho hơn 3,2 vạn lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề cuối năm 2018 ước đạt 51% và tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 3,4%. Từ năm 2015 đến nay, thành phố triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị” đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng tinh thần, động lực mới cho phát triển.

Nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại; thành phố Đà Nẵng đã xây dựng và triển khai thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” gắn với “5 không, 3 có”, hướng đến mục tiêu chung là cân đối các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác phòng ngừa và đấu tranh đẩy lùi tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếp tục nâng cao chất lượng an sinh xã hội,v.v…, Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo quyết liệt các ngành chức năng khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm giải quyết những vấn đề “nóng” đang đặt ra.

Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực; tập trung xử lý các điểm nóng về môi trường, các điểm ngập nặng, giữ gìn vệ sinh môi trường tại các bãi biển. Công tác ứng phó với biển đổi khí hậu được tích cực triển khai, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và xã hội.

Với kết quả trên, thành phố được nhận nhiều giải thưởng lớn của quốc tế về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu như: năm 2011, thành phố đã vinh dự được trao giải thưởng “Thành phố bền vững về môi trường của các nước ASEAN”; năm 2012 được bình chọn là 1 trong 20 thành phố trên thế giới có hàm lượng carbon thấp nhất; năm 2015, thành phố được tạp chí The Financial Times và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) bình chọn là “Thành phố xuất sắc trong chuyển đổi” và Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam.

Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng