Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng: Mục tiêu trở thành tổ chức tài chính vững mạnh và chuyên nghiệp

12:37:06 AM | 18/9/2018

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (DDIF) là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, được thành lập từ cuối năm 2007 và chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2008 với chức năng, nhiệm vụ tiếp nhận vốn ngân sách cấp, huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật của địa phương. Trải qua hơn 10 năm hoạt động, DDIF đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố. Để hiểu thêm về hoạt động của đơn vị, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Quỹ. Duy Anh thực hiện.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Đà Nẵng (DDIF)

Năm 2008 đánh dấu chặng đường 10 năm hoạt động của Quỹ DDIF. Những kết quả nổi bật mà Quỹ đã đạt được là gì, thưa ông?
Như các bạn đã biết, DDIF được thành lập vào năm 2007 và chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2008. Đến nay, Quỹ đã trải qua hơn 10 năm hoạt động và có thể nói đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố.

Cụ thể, trong chặng đường hơn 10 năm qua, Quỹ đã huy động được 534 tỷ đồng từ hai tổ chức tài chính nước ngoài là Ngân hàng thế giới là 216,4 tỷ đồng và Cơ quan phát triển Pháp là 317,6 tỷ đồng. Việc huy động vốn đã góp phần tăng thêm nguồn lực đầu tư cho các công trình trên địa bàn thành phố, đồng thời, góp phần tăng quy mô vốn hoạt động của Quỹ qua các năm. Với nguồn vốn điều lệ ban đầu do ngân sách thành phố cấp là 200 tỷ đồng, đến nay, tổng vốn hoạt động của Quỹ đã lên hơn 1.500 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, Quỹ đã đầu tư vào các công trình dự án, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Nhu cầu vốn đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật tại Đà Nẵng ngày càng lớn, để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư, đồng thời quản lý nguồn vốn một cách hiệu quả, Quỹ đã có những biện pháp, giải pháp gì?
Nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật của Đà Nẵng, Quỹ đã và sẽ có các biện pháp để thực hiện huy động các nguồn vốn bằng cách tích cực tìm kiếm, làm việc với các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính trong và ngoài nước có điều kiện cho vay vốn phù hợp với hoạt động đầu tư của Quỹ để tiếp cận, đề xuất phương thức hợp tác. Đồng thời, nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam về huy động vốn vay của các tổ chức trong nước, nước ngoài để tham mưu UBND thành phố trình các bộ ngành, Chính phủ về quy trình thủ tục thực hiện. Trong trường hợp nhu cầu đầu tư của thành phố lớn, vượt quá khả năng đáp ứng của ngân sách thành phố và nguồn vốn hiện có của Quỹ thì Quỹ có thể tham mưu phát hành trái phiếu để huy động nguồn vốn đầu tư cho các công trình hạ tầng. Trong phạm vi hoạt động của Quỹ, các hình thức trái phiếu Quỹ có thể tham mưu phát hành gồm: Trái phiếu Quỹ, Trái phiếu chính quyền địa phương.Một hình thức huy động vốn khác là hợp vốn với các ngân hàng thương mại để cho vay đối với các dự án có nhu cầu vốn lớn. Quỹ cũng có thể hợp vốn với các quỹ đầu tư phát triển khác để hợp vốn cho vay đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng của địa phương, có tính chất hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội liên vùng có liên quan đến Đà Nẵng, đồng thời được sự chấp thuận của lãnh đạo thành phố về việc hợp tác cho vay hợp vốn này...

Việc tìm kiếm thêm nguồn vốn là quan trọng nhưng có lẽ việc sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả còn quan trọng hơn, thưa ông?
Đúng vậy, bên cạnh việc huy động vốn cho đầu tư phát triển, công tác quản lý sử dụng vốn hiệu quả cũng hết sức cần thiết đối với hoạt động của Quỹ. Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hàng năm, thực hiện đầu tư đúng mục đích, phù hợp với hoạt động đầu tư của Quỹ và bám sát kế hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu kỹ hiệu quả, đầu ra của dự án trước khi đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư, thực hiện đầu tư, góp vốn đầu tư. Đối với các dự án Quỹ cho vay thì chú trọng công tác thẩm định dự án, xem xét tính khả thi cũng như khả năng thu hồi vốn của dự án. Đồng thời thực hiện theo dõi tình hình sử dụng vốn, kiểm tra thực tế dự án trước và sau khi đầu tư, kiểm tra sự phù hợp giữa đề xuất sử dụng vốn và thực tế sử dụng vốn...

Ông có thể cho biết mục tiêu mà Quỹ đặt ra trong thời gian tới?
Mục tiêu tổng quát DDIF đặt ra là sẽ tiếp tục củng cố để Quỹ trở thành một tổ chức tài chính vững mạnh và chuyên nghiệp của địa phương, đảm bảo đủ năng lực để thực hiện có hiệu quả các chính sách huy động vốn và đầu tư theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao. Tham gia công tác xã hội hóa đầu tư trên một số lĩnh vực. Góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách thông qua việc đầu tư các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trên địa bàn thành phố.

Trân trọng cảm ơn ông!