Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng: Về đích sớm nhiều chỉ tiêu quan trọng

12:48:17 AM | 18/9/2018

Hoạt động trên địa bàn kinh tế - xã hội phát triển năng động bậc nhất khu vực miền Trung, số lượng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tăng nhanh theo thời gian; hơn 20 năm qua dù được giao nhiều trọng trách với không ít khó khăn thách thức nhưng ngành BHXH thành phố Đà Nẵng luôn nỗ lực, đoàn kết, chủ động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, về đích sớm nhiều chỉ tiêu quan trọng.


Ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng cho biết, trong quá trình hoạt động, đơn vị luôn bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch mà BHXH Việt Nam và Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng giao, từ đó nỗ lực triển khai thực hiện một cách kịp thời, với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Vì vậy, hàng năm đơn vị đều đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Trích dẫn lại thông tin từ báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, ông Đinh Văn Hiệp cho biết: Thời gian qua, đơn vị đã đề ra nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện, công tác thu BHXH, BHYT và kết quả là hàng năm luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Ba năm liên tục từ 2015 - 2017, tỉ lệ BHYT toàn dân đều vượt kế hoạch đề ra của UBND thành phố và chỉ tiêu của Chính phủ giao.

Trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH, Đảng bộ, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo quán triệt thường xuyên công tác tiếp nhận giải quyết hồ sơ, quản lý đối tượng, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Vì vậy, hàng năm việc quản lý, chi trả cho đối tượng luôn đảm bảo kịp thời, đúng quy định, an toàn tuyệt đối, công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thực hiện đúng quy trình, đúng chế độ chính sách và đảm bảo thời hạn.

Trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT: Phối hợp tốt với các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) để đảm bảo thực hiện đúng, đủ quyền lợi đối tượng tham gia BHYT. Phối hợp tốt với ngành y tế tổ chức thực hiện công tác KCB BHYT theo đúng quy định của Luật BHYT, áp dụng nhiều giải pháp có hiệu quả để từng bước khắc phục tình trạng bội chi quỹ BHYT.

BHXH thành phố Đà Nẵng đã quyết liệt thực hiện công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với việc giáo dục rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện công khai, minh bạch mọi thủ tục hồ sơ, quy trình, thời hạn giải quyết nhanh chóng, kịp thời; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu nghiệp vụ, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Đặc biệt từ năm 2016 đến nay, BHXH thành phố Đà Nẵng đã tích cực triển khai thực hiện việc lập danh sách và chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT; đồng bộ cấp mã số BHXH; rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
Nhờ những nỗ lực trên, từ năm 2015 đến nay các chỉ tiêu như tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN cũng như số thu hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch. Riêng lĩnh vực BHYT, tính đến cuối năm 2017, tỷ lệ người dân tham gia BHYT tại thành phố Đà Nẵng là 95,5%, vượt chỉ tiêu được giao theo Quyết định 1167 của Thủ tướng Chính phủ.

Với những kết quả đạt được, BHXH thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2020, có khoảng 65% lực lượng lao động tham gia BHXH, 50% lao động tham gia BHTN, bảo hiểm y tế toàn dân đạt 100%.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính
Để tạo điều kiện tối đa cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, BHXH thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Theo đó, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu nghiệp vụ; công khai minh bạch các thủ tục hành chính; tăng cường giao dịch điện tử và giao dịch qua dịch vụ bưu chính công, giảm thiểu tối đa giao dịch trực tiếp.

Với việc ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh việc giao dịch điện tử, giao dịch qua dịch vụ bưu chính công, ông Đinh Văn Hiệp cho biết, nếu như trước đây, các đơn vị, doanh nghiệp hàng tháng phải mất thời gian, vất vả nhiều lần đi lại giao dịch với cơ quan BHXH thì từ khi sử dụng phương thức giao dịch BHXH điện tử, thời gian đi lại và chờ đợi giảm đáng kể, công việc được giải quyết nhanh, gọn; tiết kiệm được chi phí cho các cơ quan, đơn vị khi không phải đi lại giao dịch cũng như in ấn hồ sơ, giấy tờ liên quan đến BHXH.

“Giao dịch điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp, hạn chế những tiêu cực trong giao dịch trực tiếp giữa cán bộ thực thi nhiệm vụ với các đối tượng tham gia. Vì vậy, chúng tôi đã đặt lộ trình hướng tới mục tiêu 100% các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan BHXH trong tất cả các lĩnh vực”, ông Hiệp cho biết.n