Đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018

11:16:16 PM | 26/9/2018

Sáng ngày 26/09, Bộ Công Thương đã tổ chức Phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018, tổng số lượng đường đấu giá 94.000 tấn đường (mã HS 17.01) trong đó có 65.000 tấn đường thô, 29.000 tấn đường tinh luyện.Kết quả của Phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018 như sau: 04 thương nhân tham gia đấu giá có hồ sơ hợp lệ và Phiếu bỏ giá hợp lệ, có 04 thương nhân trúng đấu giá. Cụ thể, Công ty Cổ phần Đường Việt Nam: 20.000 tấn; Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai: 4.000 tấn; Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa: 4.000 tấn và Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa: 2.000 tấn.

15 thương nhân tham gia đấu giá đường tinh luyện có hồ sơ hợp lệ, trong đó có 13 thương nhân có Phiếu bỏ giá hơp lệ. Kết quả có 7 thương nhân trúng đấu giá, cụ thể: Công ty Sữa Vinamilk: 20.000 tấn; Công ty TNHH URC Việt Nam: 4.000 tấn; Công ty Dược phẩm Sanofi Synthelabo Việt Nam: 1.000 tấn; Công ty TNHH FES (Việt Nam): 1.000 tấn;  Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam: 1.000 tấn; Công ty TNHH Nước giải khát Kirin Việt Nam: 1.000 tấn; Công ty TNHH Red Bull Việt Nam: 1.000 tấn.
H.L