Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
 
Vietnam Export Gateway
 
 
 
 
Đầu tư
Thứ 6, 22/2/2019
Nam Định: Tạo lập môi trường đầu tư,kinh doanh cởi mở
11:59:21 PM | 1/10/2018
Với quyết tâm, sự vào cuộc sát sao của cả hệ thống chính trị, tỉnh Nam Định đang thực hiện nhiều giải pháp, hoạt động thúc đẩy cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, qua đó thu hút đầu tư thúc đẩy kinh tế - xã hội tăng tốc phát triển. Ông Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có cuộc trao đổi với Tạp chí Vietnam Business Forum xung quanh nội dung trên. Ngô Khuyến thực hiện.


Ông Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nam Định
Ông đánh giá như thế nào về kết quả thu hút đầu tư của Nam Định trong thời gian gần đây. Để thực hiện thành công mục tiêu thu hút 3 tỷ USD vốn FDI và 30 nghìn tỷ VND vốn DDI trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đang thực hiện giải pháp nào?

Trong những năm gần đây, tỉnh Nam Định có nhiều nỗ lực trong xúc tiến, thu hút đầu tư và đạt được kết quả rất đáng khích lệ. Từ năm 2016 đến hết tháng 8/2018, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận mới và điều chỉnh tăng vốn cho 175 dự án DDI với tổng vốn đăng ký 4.926 tỷ đồng; 61 dự án FDI vốn đăng ký 2.721 triệu USD. Như vậy, chỉ hơn 2 năm qua, tổng vốn FDI đã tăng 6 lần giai đoạn 2011-2015. Riêng năm 2017, thông qua việc cấp phép đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1 của Công ty TNHH Điện lực Nam Định thứ nhất (Singapore) với vốn đăng ký 2.072 triệu USD, Nam Định lần đầu tiên có tên trong nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về thu hút FDI.

Tuy vậy về tổng thể, kết quả trên vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Các dự án phần lớn quy mô nhỏ, chủ yếu ở lĩnh vực dệt may, da giày với công nghệ giản đơn, sử dụng nhiều lao động và quy mô và suất đầu tư không cao. Nam Định còn vắng bóng những dự án công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao và tầm cỡ để tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh. 
Để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020, tỉnh đang thực hiện những giải pháp sau:

(1) Đẩy mạnh quy hoạch, rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch như: Hoàn thiện báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020); bổ sung quy hoạch phát triển CCN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 với 56 CCN diện tích 1.588 ha; phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 CCN Thịnh Lâm (huyện Giao Thủy), mở rộng CCN Xuân Tiến (huyện Xuân Trường);....

(2) Tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, khu-cụm công nghiệp và đẩy nhanh tiến độ dự án: KCN Dệt may Rạng Đông, KCN Mỹ Thuận; thu hồi, chuyển giao KCN Mỹ Trung cho nhà đầu tư mới; đường nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với cao tốc cầu Giẽ-Ninh Bình; tuyến cao tốc đoạn Ninh Bình-Nam Định-Thái Bình,..

(3) Đẩy mạnh xúc tiến, chủ động tiếp xúc, mời gọi nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và tiềm lực tài chính; tiếp tục triển khai hợp tác giữa tỉnh Nam Định và tỉnh Ibaraki (Nhật Bản), giữa doanh nghiệp (DN) của tỉnh với DN tỉnh Miyazaki trong lĩnh vực nông nghiệp; tăng cường quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư và tích cực phối hợp với cơ quan ngoại giao, tổ chức nước ngoài và Đại sứ quan các nước tại Việt Nam,....

(4) Tăng cường tháo gỡ khó khăn cho DN; duy trì đối thoại ít nhất hai lần/năm giữa lãnh đạo tỉnh với DN kết hợp với việc triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP và các Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ nhằm đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư; phát huy hiệu quả hoạt động đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra với DN đảm bảo không quá 01 lần/năm.

(5) Triển khai Quy chế phối hợp giải quyết các TTHC liên quan đến dự án không sử dụng vốn ngân sách: Nhà đầu tư đến Nam Định chỉ làm việc với một đầu mối Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ DN tỉnh, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho DN.

(6) Tăng cường hoạt động Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện những nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; đề xuất các biện pháp chấn chỉnh tồn tại, yếu kém; xử lý khó khăn, vướng mắc của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông đánh giá sao về trong công tác CCHC chính liên quan đến lĩnh vực thu hút đầu tư những năm gần đây, nhất là sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 09/6/2016 của Tỉnh ủy Nam Định về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020?

Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nên trong thời gian gần đây, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt được một số kết quả bước đầu.

Trước hết, công tác thông tin, tuyên truyền CCHC được thực hiện liên tục, phong phú cả về nội dung lẫn hình thức. Các TTHC đều được niêm yết công khai tại Bộ phận “một cửa” và trên trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, đồng thời đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng gọn đầu mối, giảm thủ tục, thời gian, chi phí cho DN và người dân.

Đến nay, cơ chế “một cửa” đã triển khai tại 17/17 cơ quan chuyên môn, 10/10 đơn vị huyện, TP và 229/229 xã, phường và thị trấn. Cơ chế “một cửa liên thông” cũng được áp dụng trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh và xác định lý lịch tư pháp có yếu tố nước ngoài. Các khoản phí, lệ phí đều niêm yết công khai; ưu tiên bố trí cán bộ có chuyên môn phù hợp, thái độ thân thiện làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Trong quá trình thực hiện, thông qua số điện thoại “đường dây nóng” và nhiều hình thức, các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận, xử lý nghiêm các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến tình trạng chậm giải quyết TTHC hoặc hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ.

Tỉnh cũng đã hoàn thành kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương khác. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành được triển khai tại 100% sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP.Nam Định còn vận hành hiệu quả Hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến với 1.704 TTHC, trong đó 100% TTHC mức độ 2 và 497 TTHC mức độ 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các KCN thực hiện tốt hệ thống “một cửa điện tử” trong tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài và lĩnh vực đăng ký kinh doanh.Việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 được triển khai ở 46 Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và 13 xã, phường, thị trấn. Hệ thống thư điện tử công vụ đã hoàn thiện, hoạt động ổn định, đã cấp tài khoản thư công vụ cho hầu hết cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh, huyện đến xã.

Sự nỗ lực không ngừng của các cấp, ngành trong công tác CCHC đã góp phần tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh ngày càng cởi mở hơn, tạo thuận lợi cho DN, nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất- kinh doanh.

Trong 3 năm gần đây, tuy điểm số không thay đổi lớn nhưng thứ hạng PCI của Nam Định giảm mạnh từ 17 xuống 41/63 tỉnh, TP. Ông chia sẻ thế nào về vấn đề này?

Trong 3 năm qua, thứ hạng PCI của tỉnh giảm từ 17 xuống 41/63 tỉnh, TP; đặc biệt năm 2017, Nam Định tăng 2,89 điểm so năm 2016 nhưng thấp hơn mức trung vị của cả nước 0,73 điểm và thứ hạng giảm 11 bậc.

Chỉ số PCI năm 2017 của tỉnh có 06 chỉ số thành phần tăng điểm gồm: Tiếp cận đất đai, Chi phí thời gian, Cạnh tranh bình đẳng, Hỗ trợ DN, Đào tạo lao động, Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự; 04 chỉ số thành phần giảm điểm gồm: Tính minh bạch, Tính năng động, Chi phí không chính thức và Gia nhập thị trường.

Trước sự suy giảm thứ hạng chỉ số PCI năm 2016 và năm 2017, Sở đã nghiên cứu, xây dựng báo cáo các năm, đồng thời tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị về phân tích chỉ số PCI và chỉ số CCHC chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến tăng, giảm điểm 10 chỉ số thành phần và 128 chỉ tiêu cơ sở; từ đó đề xuất giải pháp cải thiện trong năm tiếp theo.

Tại hội nghị năm 2018, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh và đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch nâng cao chỉ số PCI và chỉ số CCHC tỉnh Nam Định năm 2018 và những năm tiếp theo; trong đó phân công nhiệm vụ từng sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP.

Để tiếp tục gia tăng điểm số, cải thiện thứ hạng PCI trong năm 2018, tỉnh đặt ra nhiệm vụ cho 03 nhóm chỉ tiêu cơ sở gồm: (1) Giữ vững và phát huy 44 chỉ tiêu xếp hạng từ 1-20 tỉnh dẫn đầu; (2) Tích cực cải thiện 61 chỉ tiêu xếp hạng từ 21-50 tỉnh nhóm giữa; (3) Chỉ đạo quyết liệt để cải thiện 23 chỉ tiêu xếp hạng từ 51- 63 tỉnh cuối bảng, nhất là các chỉ tiêu thấp (từ 60-63) như: Việc cung cấp thông tin về đất đai không thuận lợi, nhanh chóng; DN truy cập vào website của UBND tỉnh còn khó khăn; Điểm số về độ mở và chất lượng trang web của tỉnh,...

Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác
Nam Định: Nhiều giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh (1/10/2018)
30 năm thu hút FDI: "Cẩn trọng cuộc đua cạnh tranh xuống đáy giữa các địa phương" (1/10/2018)
Xúc tiến đầu tư sang Australia: Khẳng định tầm vóc khu vực trước thế giới (1/10/2018)
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 9 tháng năm 2018 (26/9/2018)
Hà Nội tính xây nhà ở xã hội giá 200 triệu/căn (25/9/2018)
Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn (25/9/2018)
Nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công (18/9/2018)
Bước phát triển mới của hệ sinh thái khởi nghiệp ven biển (18/9/2018)
Đà Nẵng quyết tâm giành lại vị trí “ngôi vương” PCI (17/9/2018)
"Đà Nẵng không thu hút đầu tư bằng mọi giá" (13/9/2018)
Đà Nẵng xác lập vai trò, vị thế mới (13/9/2018)
Nhu cầu đầu tư hạ tầng của Việt Nam cao nhất Đông Nam Á (13/9/2018)
 
Sự kiện sắp tới
Triển lãm và Giao lưu doanh nghiệp lĩnh vực hóa chất, nhựa, xây dựng và khoáng sản
Mời tham dự Diễn đàn gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – LB Nga, 14/03/2013
Mời tham dự hội thảo “Thương hiệu trong chiến lược phát triển doanh nghiệp“
Mời tham dự Hội thảo “ Đối thoại kinh tế Việt Nam - Nhật Bản“ ngày 25/2/2019
Mời tham dự chương trình học tập & khảo sát tại Canada và Cuba tháng 05/2019
Khóa đào tạo Chế biến thực phẩm 1 (Food Processing Program 2019 ) tại CHLB Đức (tháng 9/2019)
Tin tiêu điểm
Công nghiệp chế biến chế tạo thu hút vốn đầu tư FDI
Thu hút FDI tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm
Đà Nẵng: Đổi mới công tác xúc tiến, tăng cường thu hút đầu tư
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Ngành Thuế Quảng Nam và thành tích thu thuế ấn tượng [ QUẢNG NAM ]
Bệnh viện YHCT tỉnh Phú Yên: Không ngừng bồi đắp, tạo dựng niềm tin nơi bệnh nhân [ PHÚ YÊN ]
Trường Trung cấp nghề Bình Minh: Đem đến Niềm tin và hy vọng [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Ninh Khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch tỉnh Quảng Bình [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Bố Trạch: Gắn tái cơ cấu nông nghiệp với đẩy mạnh phát triển du lịch  [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Tuyên Hóa: Ưu tiên thu hút dự án nông - lâm nghiệp [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Trạch: Đất lành cho nhà đầu tư [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Minh Hóa: Đón làn gió mới [ QUẢNG BÌNH ]
Lệ Thủy đánh thức tiềm năng du lịch [ QUẢNG BÌNH ]
Thị xã Ba Đồn: Khai thác và phát huy lợi thế “cửa ngõ” [ QUẢNG BÌNH ]
 
autoexpo
vietnam-ete
Vietnam Export Gateway
http://vietnampfa.com/
oilgastechasia
phuckhang
truongtiengroup
vinaonesteel
Coca cola
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Tập đoàn Videc
Tổng công ty 36
Quates 3
 
   
     
 
Trang chủ Thời sự Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông