Quyết tâm về đích xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp

8:53:38 PM | 4/10/2018

Xác định việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động của cơ quan Nhà nước giữ vai trò quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành, phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, tỉnh Đồng Tháp đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.


Từ tháng 10/2017, Đồng Tháp nâng cấp phần mềm “một cửa” đang sử dụng; xây dựng Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến vận hành tại địa chỉ http://egov.dongthap.gov.vn. Đến nay, tỉnh đã triển khai được 516 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, trong đó có: 452 dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, ban ngành tỉnh; 54 dịch vụ công thuộc cấp huyện; 10 dịch vụ công cấp xã. Hiện tại Sở Thông tin & Truyền thông đang tiến hành xây dựng để đến cuối năm 2018 đạt tối thiểu 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tạo nền tảng cho xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp.

Việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, tiếp nhận 16 hồ sơ thủ tục hành chính của 16 sở thuộc UBND tỉnh. Riêng Ban Quản lý KKT tỉnh còn tiếp nhận tại đơn vị; 12 huyện, thị xã, thành phố và 144 xã, phường, thị trấn đã vận hành phần mềm “một cửa điện tử” trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Trong 9 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã tiếp nhận 475.225 hồ sơ thủ tục hành chính bao gồm hồ sơ nộp trực tiếp và trực tuyến, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đạt 96% trong đó hồ sơ sớm hạn là 32% và đúng hạn là 65%.
  
Để tăng cường ứng dụng và phát triển CNTT, tỉnh Đồng Tháp xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT theo giai đoạn, hằng năm có kế hoạch cụ thể triển khai ứng dụng CNTT. Năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 216-CTr/TU ngày 23/7/2015 thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn và quan tâm chỉ đạo thực hiện.
Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Huỳnh Thanh Sơn cho biết năm 2017 tỉnh Đồng Tháp phê duyệt Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, dựa trên nền tảng Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam do Bộ Thông tin & Truyền thông ban hành. Trên cơ sở đó tỉnh tiến hành xây dựng Chính quyền điện tử theo lộ trình đã vạch sẵn. Cụ thể giai đoạn từ 2017 - 2018, tỉnh triển khai nền tảng tích hợp và phát triển các ứng dụng nhằm xây dựng hệ thống Chính quyền điện tử theo kiến trúc đã đưa ra; xây dựng các dịch vụ nền tảng dùng chung; xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung, ưu tiên các cơ sở dữ liệu nền tảng; nâng cấp, phát triển các phần mềm lõi dùng chung; rà soát, nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến; nâng cấp cơ sở hạ tầng. Giai đoạn từ 2018 - 2020 sẽ tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung; hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến, phát triển dịch vụ công từ mức 3 lên mức 4; xây dựng các ứng dụng chuyên ngành; xây dựng các hệ thống tương tác với người dân; đào tạo công dân điện tử.

Trên cơ sở lộ trình xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh cũng đã phê duyệt dự án xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp. Trong đó tiến hành xây dựng các nền tảng dùng chung, cơ sở dữ liệu dùng chung, tích hợp chia sẻ những dữ liệu của các ngành cho các phần mềm khác kế thừa sử dụng. Dự kiến đến hết năm 2020 Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. "Để lộ trình triển khai Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp về đích đúng hẹn, tỉnh sẽ tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử đã được phê duyệt trong triển khai ứng dụng CNTT trên địa bàn. Đây là định hướng quan trọng để hình thành nền tảng kỹ thuật, ứng dụng cho việc xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp" - ông Sơn nhấn mạnh.

Công Luận

Sự kiện sắp tới

Phoenix Asia tổ chức triển lãm máy móc thiết bị công nghiệp và phụ trợ ngành dầu khí - OGTA 2019

Từ ngày 21 đến 23/08/2019

Tầng 5, Trung Tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon, quận Phú nhuận, TP.HCM

Hội thảo gặp gỡ Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc lĩnh vực thiết bị điện, năng lượng

Ngày 27/08/2019

Khách sạn Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Mời tham gia Hội chợ SIPA 2019 tại An-giê-ri

Ngày 06-09/11/2019

Trung tâm hội nghị Mohamed Ben Ahmed, thành phố Oran, An-giê-ri