Xây dựng Nông thôn mới Đồng Tháp: Hiệu quả từ những cách làm mới, sáng tạo

8:56:29 PM | 4/10/2018

Sau 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng Nông thôn mới (NTM), với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân, tỉnh Đồng Tháp đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ; diện mạo nông thôn tỉnh nhà có nhiều đổi mới tích cực trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội và môi trường; chất lượng đời sống người dân ngày càng được nâng cao.Tính đến tháng 6/2018, Đồng Tháp có 39 xã đạt đủ 19/19 tiêu chí (trong đó có 37 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM), 8 xã đạt từ 16 - 18 tiêu chí; 42 xã đạt từ 13 - 15 tiêu chí; 30 xã đạt từ 10 - 12 tiêu chí. TP.Sa Đéc trở thành địa phương cấp huyện đầu tiên trong tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Dự kiến cuối năm 2018, tỉnh sẽ có thêm 11 xã đạt chuẩn NTM.

Xác định xây dựng kết cấu hạ tầng là khâu đột phá quan trọng trong xây dựng NTM, thời gian qua tỉnh Đồng Tháp đã tập trung nguồn lực để thực hiện, nhờ vậy mà kết cấu hạ tầng trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là khu vực nông thôn đã phát triển vượt bậc. Với sự ưu tiên, lồng ghép từ nhiều nguồn vốn, nhiều công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Từ không có xã nào đạt tiêu chí giao thông, đến nay toàn tỉnh đã có 80 xã đạt tiêu chí giao thông, 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã; từ 49 xã tăng lên 119 xã đạt tiêu chí thủy lợi, đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ (đạt 100%); 116 xã đạt tiêu chí điện với tỷ lệ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 99,97%; từ 24 xã tăng lên 111 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại và 118 xã đạt tiêu chí thông tin & truyền thông (tăng 22 xã so lúc khởi điểm). Cơ sở hạ tầng giáo dục và thiết chế văn hóa cấp xã cũng được quan tâm đầu tư. Nhờ hệ thống hạ tầng phát triển, chất lượng giáo dục, văn hóa, y tế của tỉnh nhà cũng không ngừng nâng cao: 100% số xã duy trì đạt chỉ tiêu về giáo dục; 119/119 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tốt hơn.Trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, các địa phương trong tỉnh đã mạnh dạn chuyển đổi, phát triển nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến theo hướng an toàn sinh học, đạt tiêu chuẩn GAP... gắn sản xuất với tiêu thụ và xây dựng nhãn hiệu nông sản.

Tỉnh Đồng Tháp còn chủ động gắn kết, lồng ghép nhiều chương trình, dự án, đề án trong xây dựng NTM như: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; các chương trình tạo việc làm, giảm nghèo bền vững..., tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập người dân. Cuối năm 2017, thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn là 34,068 triệu đồng, tăng gấp 2,69 lần so năm 2011 (12,62 triệu đồng/người/năm).

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Công, một nét mới khác trong xây dựng NTM ở Đồng Tháp nằm ở chính các mô hình mới được tỉnh mạnh dạn triển khai một cách linh hoạt, sáng tạo, đi vào chiều sâu và bước đầu mang lại kết quả khả quan như: mô hình "Sổ tay hộ gia đình chung sức xây dựng NTM"; mô hình "Nhà nước cấp vật tư, người dân đóng góp ngày công lao động"; mô hình "Hội quán nông dân"….

Khẳng định những kết quả xây dựng NTM đạt được trong 8 năm qua mới chỉ là thành quả cơ bản ban đầu của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, Giám đốc Nguyễn Văn Công cũng đồng thời cho biết giai đoạn từ nay đến năm 2020, tỉnh Đồng Tháp sẽ có những thay đổi trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Theo đó tỉnh tập trung phát huy tính tự quản của cộng đồng, xây dựng lực lượng nòng cốt bao gồm những người có uy tín, có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng dân cư để cùng tuyên truyền, vận động quần chúng tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng NTM. Tỉnh sẽ nâng chất các nội dung của mỗi tiêu chí, lấy "mức độ tiếp cận và thụ hưởng của người dân" để đánh giá mức độ hoàn thành tiêu chí; nhất là các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế và môi trường. Lồng ghép, gắn kết các chương trình, dự án phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giảm nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường trong mục đích chung của xây dựng NTM. Đồng thời lấy Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, du lịch làm nhiệm vụ chính trong phát triển kinh tế vùng nông thôn hướng đến mục tiêu sau cùng là nâng cao chất lượng đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân nông thôn.