Đồng Tháp: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn

9:11:23 PM | 4/10/2018

Bước vào triển khai nhiệm vụ năm 2018, các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu để thu hút nguồn vốn huy động, từng bước đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn; chủ động đồng hành tháo gỡ khó khăn cho DN, hỗ trợ thị trường và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trong hệ thống.


Ông Nguyễn Văn Quế, Giám đốc NHNN tỉnh Đồng Tháp
Ngay từ đầu năm, trên cơ sở bám sát quan điểm, định hướng của ngành và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT- XH) địa phương, NHNN tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các TCTD triển khai đồng bộ các giải pháp để đạt được chỉ tiêu kế hoạch Hội sở giao. Đối với hoạt động tín dụng, NHNN tỉnh thường xuyên chỉ đạo các TCTD ưu tiên nguồn vốn tín dụng cho các ngành lĩnh vực trọng điểm, cho vay phục vụ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh… Kết quả đến 30/6/2018, nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 40.944 tỷ đồng, tăng 10,35% so với đầu năm, đạt 95,13% so với kế hoạch năm 2018. Dư nợ tín dụng đạt 53.836 tỷ đồng, tăng 7,09% so với đầu năm, đạt 95,61% kế hoạch năm 2018.

Mặc dù còn một số khó khăn nhất định song các TCTD trên địa bàn đã tích cực tham gia cho vay tập trung vốn vào các lĩnh vực ưu tiên với: dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn đạt 38.462 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 2.202 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 6,04%, chiếm 71,44% tổng dư nợ trên địa bàn; dư nợ cho vay các ngành, lĩnh vực trọng điểm (thủy sản, lúa gạo) đều có bước tăng trưởng so với đầu năm. Nguồn vốn tín dụng ngày càng tăng trưởng và hướng vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển đã góp phần phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển KT - XH.

Với mục tiêu đồng hành tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của DN, trong năm 2018 NHNN tỉnh Đồng Tháp tiếp tục chỉ đạo các TCTD tích cực triển khai có hiệu quả Chương trình kết nối Ngân hàng - DN dưới hình thức phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị. Trong đó tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ để tiếp thu, lắng nghe và giải đáp kịp thời các ý kiến, kiến nghị và khó khăn, vướng mắc của DN; kết quả dư nợ cho vay khách hàng DN tăng 11,08% so với đầu năm. Dư nợ cho vay đối với các đối tượng khách hàng là DNNVV mặc dù có tăng trưởng khá so với đầu năm song vẫn còn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng dư nợ (10,57%). Theo Giám đốc NHNN tỉnh Đồng Tháp – ông Nguyễn Văn Quế, nguyên nhân chủ yếu do các đơn vị có quy mô hoạt động nhỏ, năng lực quản trị điều hành còn hạn chế, chưa có phương án kinh doanh khả thi, thiếu tài sản đảm bảo nên khó tiếp cận nguồn vốn vay từ các TCTD. "Các DN cần phải đẩy mạnh tái cơ cấu hoạt động sản xuất - kinh doanh, xây dựng phương án kinh doanh mới khả thi để đủ điều kiện tiếp cận vốn vay" – ông Quế nhấn mạnh.

Cùng với hoạt động tín dụng, các TCTD trên địa bàn Đồng Tháp cũng rất tích cực triển khai các biện pháp cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục giao dịch với khách hàng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt với nhiều sản phẩm mới nhằm giảm chi phí giao dịch, rút ngắn thời gian thẩm định và cho vay, đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho DN, tổ chức, cá nhân trong việc tiếp cận vốn tín dụng và sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.



Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2018, những tháng còn lại của năm, NHNN tỉnh Đồng Tháp tiếp tục quan tâm chỉ đạo các TCTD thực hiện giải pháp tăng trưởng trên cơ sở bám sát mục tiêu phát triển KT - XH của địa phương nhưng vẫn đảm bảo an toàn hoạt động. Tiếp tục ưu tiên nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển các ngành, lĩnh vực trọng điểm; phục vụ các chương trình, Đề án của tỉnh. Tập trung mở rộng tín dụng hiệu quả đi đôi với kiểm soát tốt chất lượng tín dụng; đẩy nhanh việc xử lý và thu hồi nợ xấu, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh. Đồng thời quan tâm thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông về hoạt động ngân hàng, trong đó chú trọng truyền thông về các chủ trương, chính sách và sản phẩm, chương trình tín dụng ưu đãi phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh của người dân, DN tại địa phương.