Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp: Quyết tâm thu ngân sách đạt và vượt dự toán

9:21:06 PM | 4/10/2018

Bước vào triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018, bên cạnh việc triển khai các biện pháp đảm bảo nguồn thu, chống thất thu ngân sách, gian lận thương mại, ngành thuế Đồng Tháp còn tích cực đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế… ; nhờ vậy mà thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đã đạt kết quả tích cực.


Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp, thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm thực hiện đạt hơn 3.600 tỷ đồng, đạt 55% so với dự toán pháp lệnh; kết quả này cao hơn mức trung bình toàn ngành thuế thực hiện 6 tháng đầu năm 2018.

Có được thành công trên là do ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để đảm bảo nguồn thu như: đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác tuyên truyền gắn với hỗ trợ pháp luật cho người nộp thuế (NNT); triển khai chính sách thuế mới; giải đáp những vướng mắc, khiếu nại, tăng cường đối thoại với các tổ chức, cá nhân trong nộp thuế... "Những nỗ lực này cộng với triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu đã góp phần làm tăng nguồn thu ngân sách ở địa phương" - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh - ông Lê Thanh Tòng nhấn mạnh.

Ngoài ra để bảo đảm nguồn thu ngân sách địa phương, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp còn chú trọng nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra thuế và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Theo đó từ đầu năm đến nay Cục đã ban hành 15 quyết định thanh tra thuế tại đơn vị; đồng thời tập trung xử lý dứt điểm các doanh nghiệp thanh tra dở dang của năm 2017 chuyển sang. Đến nay đã kết thúc thanh tra tại 11 đơn vị, ban hành 9 kết luận và xử lý vi phạm hành chính về thuế với tổng số tiền truy thu và phạt hơn 11,1 tỷ đồng.

Cơ quan thuế cũng đã kiểm tra tại bàn hơn 9.000 hồ sơ khai thuế, trong đó có 8.972 hồ sơ chấp nhận, 35 hồ sơ yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh, 24 hồ sơ thuộc diện kiểm tra tại trụ sở NNT và 21 hồ sơ chờ giải trình. Đồng thời, thực hiện kiểm tra thuế tại trụ sở NNT 166 cuộc. Tổng số tiền thuế xử lý truy thu, truy hoàn, phạt thuế là hơn 9,1 tỷ đồng, trong đó: truy thu thuế trên 5,3 tỷ đồng; truy hoàn thuế là 321 triệu đồng; xử phạt vi phạm về thuế gần 3 tỷ đồng; ngoài ra xử lý giảm lỗ hơn 12,8 tỷ đồng và giảm khấu trừ hơn 3 tỷ đồng. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương (tổng số tiền thuế đã nộp vào ngân sách là hơn 4,4 tỷ đồng); đồng thời chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật thuế, nâng cao ý thức trách nhiệm của NNT trong quá trình khai thuế, quyết toán thuế và nộp thuế.

Để tăng nguồn thu trong những tháng còn lại, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán pháp lệnh năm 2018, Cục trưởng Lê Thanh Tòng cho biết toàn ngành sẽ tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp theo Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực thuế. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của NNT, nhất là tuyên truyền triển khai thực hiện mở rộng dịch vụ nộp thuế điện tử. Tăng cường hỗ trợ NNT; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phục hồi tăng trưởng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Ngoài ra để đảm bảo thu đúng, thu đủ, Cục Thuế Đồng Tháp cũng sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu, tăng nguồn thu cho NSNN; tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT; thực hiện quyết liệt công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, quyết tâm thu đạt tối thiểu 97% số nợ thuế trên/dưới 90 ngày năm 2017 chuyển sang, đảm bảo đến 31/12/2018 tổng nợ thuế của đơn vị không quá 5% trên tổng số thu NSNN.

Đức Bình

Sự kiện sắp tới