Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đồng Tháp: Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

9:24:03 PM | 4/10/2018

Nhận thức rõ chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, ổn định chính trị xã hội và đời sống nhân dân; thời gian qua hệ thống BHXH tỉnh Đồng Tháp đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh hàng năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.Thông qua việc đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ giữa ngành BHXH và các sở, ban ngành, đoàn thể, tỉnh Đồng Tháp đã dần nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT; nhờ vậy mà đối tượng tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng. Riêng 6 tháng đầu năm 2018, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Đồng Tháp là 1.282.134 người, trong đó: BHXH bắt buộc 90.888 người; BHXH tự nguyện 1.993 người; BHTN 77.747 người và BHYT 1.280.141 người. Tỷ lệ bao phủ BHYT ở tỉnh Đồng Tháp đạt 75,87%, tăng 5,42% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng thu quỹ BHXH, BHYT là 1.101,91 tỷ đồng, đạt 47,32% kế hoạch năm. Chi trả chế độ BHXH, BHTN cho 10.488 người hưởng BHXH hàng tháng; 8.287 người hưởng BHXH một lần; 13.407 lượt người ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 4.724 lượt người hưởng chế độ BHTN với số tiền 553,71 tỷ đồng; thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT hơn 2 triệu lượt người với số tiền 489,28 tỷ đồng.Bà Huỳnh Nguyễn Phương Oanh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết, hiện nay, diện bao phủ BHXH tại Đồng Tháp vẫn chưa đạt chỉ tiêu được giao. Cụ thể, tỉnh được BHXH Việt Nam giao đến cuối năm 2018 có số người tham gia BHXH là 97.906 người và tính đến cuối tháng 6/2018 con số này đạt 92.881 người, còn phải mở rộng thêm 5.025 người. Nguyên nhân số lao động tham gia ít là do Đồng Tháp là tỉnh thuần nông, cơ sở sản xuất kinh doanh chủ yếu chế biến nông, thủy sản; quy mô sản xuất nhỏ lẻ; lực lượng lao động chủ yếu là người thân trong gia đình, không ký hợp đồng lao động. Mặc dù vậy, BHXH tỉnh cũng đã tổ chức thống kê các cơ sở đủ điều kiện tham gia BHXH cho người lao động để tổ chức tuyên truyền vận động tham gia BHXH cho người lao động theo Luật BHXH.

 Về BHYT, Đồng Tháp được Chính phủ giao tỷ lệ bao phủ cuối năm 2018 là 81,2%, đến cuối tháng 6/2018 đạt 75,87%, còn phải mở rộng thêm 5,33%. Để tiến tới BHYT toàn dân theo chủ trương chung và đạt chỉ tiêu Chính phủ giao cho Đồng Tháp, BHXH tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả phát triển đối tượng tham gia BHYT 6 tháng đầu năm 2018, đưa ra biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2017 - 2018 mới đạt 91,31%, đưa ra giải pháp tổ chức thực hiện năm học 2018 - 2019 phấn đấu đạt 100%; tổ chức đánh giá kết quả hoạt động hệ thống đại lý thu 6 tháng đầu năm 2018, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đưa ra biện pháp nâng cao vai trò trách nhiệm, tăng tính năng động, linh hoạt của đại lý. BHXH tỉnh còn tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHYT và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT, qua đó tạo sự hấp dẫn để người dân tự giác tham gia BHYT.

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu các giải pháp chỉ đạo, điều hành bám sát các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH. “Tuy nhiên do đặc thù của tỉnh Đồng Tháp có số lượng lớn dân cư đi làm ăn sinh sống ngoài tỉnh (khoảng 5%) và tham gia BHXH ngoài tỉnh nhưng hộ khẩu vẫn còn trong tỉnh nên khó đạt tỷ lệ bao phủ đến 2020 là 90% theo Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đề nghị điều chỉnh giảm còn 85%. Ngoài ra để đảm bảo đủ nguồn kinh phí thanh toán chi phí khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT, đề nghị Chính phủ xem xét tăng mệnh giá thẻ đối tượng đóng theo lương cơ sở từ 4,5% lên 6% theo quy định của Luật BHYT” - bà Oanh kiến nghị.