Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp: Đồng hành cùng doanh nghiệp

9:34:59 PM | 4/10/2018

vào thực hiện nhiệm vụ năm 2018, tập thể công chức, nhân viên Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp dành trọng tâm cho việc đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa; tích cực hỗ trợ giải quyết vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp (DN), tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK). Với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ, đến nay những giải pháp này đã dần phát huy hiệu quả tích cực.Tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa hải quan

Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp luôn chú trọng thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động nghiệp vụ chuyên môn.Năm 2018, ngành hải quan nói chung và Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp nói riêng xác định công tác cải cách TTHC, đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa hải quan là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Theo đó, Cục đã tiếp tục ứng dụng hiệu quả Hệ thống thông quan điện tử tự động và hiện 100% DN có hoạt động XNK trên địa bàn đều thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS. Nhờ vậy việc thông quan hàng hóa XNK đã được thực hiện nhanh chóng, rút ngắn thời gian thông quan, giảm thiểu giấy tờ trong hồ sơ thủ tục hải quan góp phần tiết kiệm thời gian đi lại và chi phí cho DN; giúp tăng tính minh bạch trong quá trình làm thủ tục hải quan. Tính từ đầu năm đến ngày 31/7/2018, số lượng DN làm thủ tục hải quan qua Hệ thống VNACCS/VCIS là 107 DN; kim ngạch XNK đạt 293,7 triệu USD, tăng 32,4% so với cùng kỳ và tổng số tờ khai đã làm thủ tục hải quan là 6.850 tờ, tăng 26,8%. Ngoài ra, qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của ngành hải quan thì trong 7 tháng đầu năm 2018, Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận 276 hồ sơ từ 35 DN và đã giải quyết xong 272 hồ sơ. Đồng thời, Cục cũng đã triển khai và tích cực tuyên truyền, vận động DN thực hiện hệ thống một cửa quốc gia; nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 - giúp DN thuận lợi trong hoạt động XNK.Để đồng hành cùng DN, Cục Hải quan Đồng Tháp chú trọng đẩy mạnh phát triển quan hệ hợp tác Hải quan - DN; xem DN là đối tác, hợp tác và cùng đồng hành để phát triển. Cục Hải quan tỉnh đã củng cố và phát triển trang website của Cục để giữa DN và Hải quan có sự tương tác tốt hơn; thực hiện tốt việc tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và DN về hoạt động của hải quan. Lãnh đạo Cục và lãnh đạo Chi cục tăng cường đến DN để lắng nghe, nắm thông tin giúp cũng nhau trao đổi, chấn chỉnh những hạn chế và ngăn ngừa tiêu cực phát sinh; đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của DN để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ, hướng dẫn; đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền thì Cục báo cáo xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Ông Nguyễn Thanh Toàn, Cục trưởng  Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp khẳng định: "Tất cả những nỗ lực này đều nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho DN, tạo môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi nhằm góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và góp phần phát triển và bảo vệ nền kinh tế đất nước nói chung trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế".

Phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu
Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, Cục Hải quan Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể; phân tích tình hình, khả năng thu thuế trên địa bàn; đánh giá từng khoản thu theo nhóm hàng, ngành hàng để phân bố chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc phù hợp. Lãnh đạo Cục thường xuyên chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp thu; tăng cường công tác chống thất thu, chống các hành vi buôn lậu gian lận thương mại trong hoạt động XNK và trên tuyến biên giới để đảm bảo thu đạt chỉ tiêu. Cục luôn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho DN trên cơ sở tuân thủ và đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Ông Toàn cho biết, năm 2018, Bộ Tài chính giao chỉ tiêu pháp lệnh thu thuế 66 tỷ đồng, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu là 70 tỷ đồng. Đồng Tháp là một tỉnh nhỏ, hoạt động XNK không sôi động, chủ yếu là loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu và xuất khẩu thủy sản đông lạnh nên nguồn thu từ thuế XNK rất ít nhưng với quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ công chức từ đầu năm đến nay, Cục đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được giao; công tác thu nộp ngân sách đạt tiến độ và đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Tính đến ngày 02/8/2018, đơn vị thu ngân sách đạt 43,8 tỷ đồng, tăng 17,4% so với năm 2017; đạt 66,36% chỉ tiêu pháp lệnh 66 tỷ đồng và đạt 62,63% so với chỉ tiêu phấn đấu 70 tỷ đồng.

Duy Anh