Thành phố Cao Lãnh: Chuyển mình và khởi sắc

9:42:34 PM | 4/10/2018

Dưới sự lãnh đạo, điều hành sáng suốt của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của các cấp ngành, doanh nghiệp và nhân dân, trong nửa nhiệm kỳ 2015-2020, TP.Cao Lãnh đã có những bước chuyển mình đầy khởi sắc trên tất cả các lĩnh vực; hoàn toàn xứng đáng với vị thế thủ phủ của tỉnh Đồng Tháp.Nhiều thành tích ấn tượng
Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh – ông Phan Văn Thương cho biết với quyết tâm xây dựng Thành phố xứng tầm là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh Đồng Tháp, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng bộ và chính quyền Thành phố tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội TP.Cao Lãnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ Thành phố. Trong tổng số 10 chỉ tiêu quan trọng Nghị quyết đề ra có 4/10 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt, 4/10 chỉ tiêu gần đạt. Đặc biệt tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thành phố đạt cao, cơ cấu kinh tế của chuyển dịch đúng hướng; tốc độ tăng trưởng bình quân tổng giá trị sản xuất của một số ngành chủ yếu tăng 6,89% so với năm 2015 (năm 2016 tăng 5,06%, năm 2017 tăng 4,47%). Thu ngân sách vượt chỉ tiêu tỉnh giao (năm 2016 vượt 29%, năm 2017 vượt 62%).Thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định và giữ vai trò chủ đạo của nền kinh tế. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp có nhiều khởi sắc, tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp tăng 5,9% so với đầu nhiệm kỳ. Nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, các mô hình kinh tế hợp tác được duy trì và nhân rộng.

TP.Cao Lãnh còn là "điểm sáng" của tỉnh Đồng Tháp trong phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM). Nửa nhiệm kỳ qua, lãnh đạo Thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, của tỉnh cũng như huy động cao nhất nguồn lực trong nhân dân để xây dựng các công trình hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và bước đầu đạt nhiều thành quả đáng khích lệ. Đến nay, Thành phố có 4/7 xã đạt chuẩn NTM; thành lập 11 Hội quán, trong đó điểm mới là có 4 Hội quán gắn với mô hình "Cộng đồng dân cư quản lý xây dựng NTM". Trong thời gian tới, TP.Cao Lãnh sẽ tập trung nhân rộng mô hình này trong xây dựng NTM; phấn đấu 3 xã còn lại sẽ đạt chuẩn vào năm 2020 góp phần đưa Thành phố cán đích xây dựng NTM.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có nhiều tiến bộ, huy động hiệu quả các nguồn lực chăm lo tốt công tác an sinh xã hội. Thành phố còn chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Dồn lực cho nâng cấp, chỉnh trang đô thị
Là đô thị loại 3, thủ phủ của tỉnh Đồng Tháp, TP.Cao Lãnh chính là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh và cũng là một trong 4 đô thị lớn thuộc vùng đô thị trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Thực hiện Đề án nâng cấp đô thị loại 2, trong nửa nhiệm kỳ qua lãnh đạo Thành phố tập trung huy động tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển, vốn đầu tư được phân bổ hợp lý, ưu tiên thực hiện các công trình kết nối cầu Cao Lãnh, mở rộng không gian đô thị hướng ra sông Tiền, dự án nâng cấp đô thị, triển khai thực hiện các dự án từ nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết 01-NQ/TU của Tỉnh ủy. Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TP.Cao Lãnh đã thực hiện hoàn thành 29/45 gói thầu. Riêng các công trình giao thông nông thôn, Thành phố thực hiện theo phương châm kết hợp nhà nước và nhân dân cùng làm để từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn đảm bảo mục tiêu xây dựng NTM, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa cho người dân.

Theo ông Phan Văn Thương, chưa có giai đoạn nào TP.Cao Lãnh lại tập trung nhiều công trình, dự án chỉnh trang đô thị như hiện nay. Thành phố cũng đã tiến hành rà soát các tiêu chí để xây dựng Đề án nâng cấp lên đô thị loại 2, hiện nay đạt tổng số 81,78/100 điểm (tối thiểu 75/100 điểm) và còn 2 tiêu chí đang hoàn thiện là Quy hoạch chung TP.Cao Lãnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự kiến đến cuối năm 2018 sẽ thông qua UBND tỉnh xem xét đồ án quy hoạch và tiêu chí Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị đang triển khai thực hiện.

Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, nhiệm vụ quan trọng nhất Thành phố là phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại 2 và về đích xây dựng NTM vào năm 2020; phát triển TP.Cao Lãnh thành đô thị thương mại - dịch vụ sầm uất. “ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tp.Cao Lãnh quyết tâm xây dựng Thành phố xứng tầm là trung tâm hành chính, chính trị kinh tế, văn hóa của tỉnh, trở thành thành phố xanh, từng bước hiện đại, đạt tiêu chí đô thị loại 2 vào năm 2020 và đô thị loại 1 vào năm 2030” - ông Dương nhấn mạnh.