Chủ tịch VCCI kêu gọi "Chung tay vì người nghèo"

11:14:11 PM | 11/10/2018

TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI trân trọng đề nghị các Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp cả nước tiếp tục quan tâm, ủng hộ giúp đỡ người nghèo.

Giảm nghèo là một trong những chính sách lớn, Nhà nước, nhân dân và cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm, vừa thể hiện tính nhân văn sâu sắc, vừa là mục tiêu quan trọng trong phát triển bền vững.

Chung tay giúp đỡ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn cũng đã trở thành phong trào mang tính truyền thống, là nét đẹp trong văn hóa của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực của Nhà nước, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, công tác xóa đói giảm nghèo đã đạt được những kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 14.2% năm 2010 xuống còn 6,7% năm 2017. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng, ghi nhận và cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp dù còn nhiều khó khăn, song với tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng và xã hội đã có những đóng góp quan trọng, thiết thực vào thành quả nói trên.

Tuy nhiên, số người nghèo có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ trên cả nước vẫn còn rất lớn. Với thông điệp “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt cho VCCI, tôi trân trọng đề nghị và mong các Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp cả nước bằng các hoạt động trực tiếp hoặc thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các tổ chức xã hội từ trung ương đến địa phương với tinh thần tương thân, tương ái tiếp tục quan tâm, ủng hộ giúp đỡ người nghèo với những hình thức phù hợp, thiết thực và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Chuyển khoản qua ngân hàng:
Tên TK: Ban Vận động “Qũy vì người nghèo” Trung ương.
Số TK: 1110000005961
Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-SW Code: ICBVVNVX 122
Bằng tiền mặt
Đơn vị chỉ tiếp nhận: Phòng Kế hoạch -Tài chính (Phòng 109 nhà B), Văn phòng cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ủng hộ trược tiếp bằng tiền mặt tại nơi tổ chức Chương trình (từ 20h00-21h30 ngày 17/10/2018) tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội.
Đăng ký qua Qũy “Vì người nghèo”
Đăng ký ủng hộ Chương trình an sinh xã hội
Văn bản đăng ký ủng hộ gửi về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam trước ngày 12/10/2018 để tổng hợp và công bố tại Chương trình truyền hình trực tiếp (qua Ban Phong trào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội; ĐT:02438256327 hoặc đ/c Ngô Đại Đức, ĐT: 0898568999. Email: daiducmt77@gmail.com).