Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

1:07:29 PM | 24/10/2018

Ngày 24/10, Quốc hội sẽ báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận của Đoàn Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.


Theo đó, trong phiên làm việc buổi sáng tại nghị trường, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội (nếu có); Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng bỏ phiếu kín.
 

Sau khi kiểm phiếu, Quốc hội sẽ công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Quốc hội thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm bằng hệ thống biểu quyết điện tử

Quốc hội thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm bằng hệ thống biểu quyết điện tử

Trước đó, sáng (23/10), tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Nội dung này đã được các đại biểu thảo luận ở Đoàn. Chiều cùng ngày, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy đã báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn. Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn bằng bỏ phiếu kín.

Cũng trong phiên buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về: Các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước hằng năm và giữa kỳ.

Buổi chiều, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm; Quốc hội thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Trao đổi với báo chí về việc lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp này, Đại biểu Dương Trung Quốc (tỉnh Đồng Nai) nêu quan điểm: Việc đánh giá mức độ tín nhiệm đối với 48 chức danh sẽ là cơ sở cho việc xem xét đánh giá cán bộ. Đây cũng là dịp để những người đang giữ chức vụ nhìn lại quá trình làm việc của mình, nhắc nhở họ về tinh thần trách nhiệm đối với trọng trách được giao.

Đại biểu Đỗ Văn Sinh  Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng nhận định: “Đánh giá tín nhiệm là trách nhiệm của các Đại biểu Quốc hội, thể hiện bằng 1 lá phiếu. Vậy thì chúng ta cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội”.

DDDN