HDBank đạt chỉ tiêu tăng trưởng khả quan

1:54:38 PM | 26/10/2018

25/10, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018.Theo đó, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2018 đạt 2.884 tỉ Đồng, tăng 50,8% so với cùng kỳ và hoàn thành 73,3% kế hoạch lợi nhuận 3.933 tỷ đồng của năm 2018. Trong đó, mảng bán lẻ và tiêu dùng tiếp tục có những tăng trưởng mạnh mẽ, riêng tài chính tiêu dùng đóng góp tới 21,4% vào lợi nhuận trước thuế hợp nhất.

Tổng thu nhập hoạt động đạt 6.783 tỉ Đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động kinh doanh ngoại hối và đầu tư đạt 128,8 tỉ Đồng và kinh doanh chứng khoán đạt 461,4 tỉ Đồng. Đặc biệt, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 340,9 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ 2017.

Trong 9 tháng đầu năm, HDBank tiếp tục mở rộng với 39 điểm giao dịch được khai trương, nâng tổng số phòng giao dịch lên 279 điểm. Dư nợ tín dụng đến ngày 30/9/2018 đạt 125.738 tỉ đồng, tăng 14,2% so với đầu năm. Để có được kết quả kinh doanh tích cực nêu trên, mảng bán lẻ và tiêu dùng tiếp tục có những tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó riêng tài chính tiêu dùng đóng góp tới 21,4% vào lợi nhuận trước thuế hợp nhất.

L.P