Quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu phát triển nhanh và bền vững

1:05:44 PM | 31/10/2018

Phát huy lợi thế tài nguyên thiên nhiên phong phú, lại nằm ở vị trí đắc địa, tiếp giáp với Vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ và Duyên hải Nam Trung bộ; những năm qua Lâm Đồng liên tục gặt hái nhiều thành quả khởi sắc trong các lĩnh vực, vươn lên trở thành địa phương có tốc độ phát triển kinh tế năng động của khu vực. Tất cả một lần nữa khẳng định hiệu quả tăng tốc và sự bứt phá tuyệt vời của tỉnh nhà trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển. Xoay quanh thành công này, Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Hoàng Lâm thực hiện.Nhìn lại chặng đường phát triển của Lâm Đồng những năm qua, ông có thể nêu rõ những thuận lợi và khó khăn của tỉnh?

Với vị trí tiếp giáp Vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ và Duyên hải Nam Trung bộ, Lâm Đồng có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH). Ngoài ra lợi thế khí hậu ôn hòa và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cũng tạo thuận lợi cho Lâm Đồng trong phát triển các ngành du lịch và nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao.

Đi cùng hành trình 30 năm đổi mới của đất nước, từ một tỉnh nghèo, Lâm Đồng ngày nay đã vươn lên thoát khỏi tình trạng chậm phát triển; nhiều lĩnh vực đã tiệm cận với các vùng kinh tế năng động miền Đông Nam bộ. Nơi đây là vùng đất hội tụ nhiều dân tộc và vùng miền trong cả nước, tạo nên tính đa dạng về văn hóa, dân tộc với nhiều bản sắc độc đáo của các vùng miền. Bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ngày càng đổi mới, phát huy tính dân chủ, gắn bó và gần gũi với nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. An ninh chính trị - trật tự xã hội ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Những thuận lợi cơ bản này là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), thực hiện thành công mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Tuy nhiên là tỉnh miền núi không có cảng biển, đường sắt nên điều kiện giao thông, vận tải hàng hóa của tỉnh còn khó khăn, không thuận lợi cho phát triển công nghiệp. Hạ tầng KT - XH, đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm; hiệu quả và sức cạnh tranh của một số lĩnh vực chưa cao; phát triển kinh tế giữa các vùng, địa bàn chưa đồng đều. Tác động của biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp. Tình trạng dân di cư tự do từ các tỉnh khác tới tạo áp lực trong giải quyết các vấn đề xã hội và công tác quản lý bảo vệ rừng….Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, đến thời điểm hiện nay Lâm Đồng đã đạt được những thành quả đáng khích lệ nào trong phát triển KT - XH? Thời gian tới tỉnh tiếp tục triển khai những giải pháp cơ bản nào để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đề ra?

Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, về tổng thể, Lâm Đồng đã đạt được kết quả khá tốt và tương đối toàn diện, năm sau tiến bộ hơn năm trước. Kinh tế tỉnh không ngừng phát triển, tốc độ tăng trưởng tương đối cao, bình quân 3 năm (2016-2018) ước đạt 8,3%; hầu hết các chỉ tiêu KT - XH đều đạt và vượt so với kế hoạch; quy mô kinh tế tăng đáng kể. Thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế, phát huy và tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành, lĩnh vực có lợi thế phát triển. Nông nghiệp phát triển theo đúng hướng, Lâm Đồng tiếp tục khẳng định là một trong những địa phương đi đầu trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Dịch vụ du lịch có bước phát triển tốt, ngành du lịch đóng góp quan trọng vào phát triển KT - XH, từng bước khẳng định là ngành kinh tế động lực của tỉnh. Phong trào khởi nghiệp và thu hút đầu tư được quan tâm đúng mức, số lượng doanh nghiệp thành lập mới 3 năm qua tăng đáng kể.
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị - trật tự xã hội cơ bản giữ vững. Với nhiệm vụ xây dựng bộ máy chính quyền các cấp “Liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân” đã tạo chuyển biến đáng kể về chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, phát huy tốt dân chủ ở cơ sở. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp và thủ tục hành chính cho nhân dân.

Tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ tỉnh xác định thời gian tới sẽ tiếp tục bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa, phấn đấu với quyết tâm cao nhất hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Lâm Đồng, niềm tin mới, phát triển mới và cần có bước đột phá mới. Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế, vượt qua thách thức, duy trì tốc độ tăng trưởng bằng hoặc cao hơn bình quân 3 năm 2016 - 2018. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Phát triển toàn diện, đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội. Giữ vững quốc phòng, an ninh - trật tự xã hội. Tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ hơn trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

Với mục tiêu đề ra Đảng bộ tỉnh xác định cần phải quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển mạnh dịch vụ du lịch và phát triển công nghiệp có chọn lọc. Thứ hai, tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; làm tốt công tác giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách, người có công. Thứ ba, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự xã hội tạo môi trường tốt cho phát triển kinh tế. Thứ tư, thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, đưa Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động (từ đầu quý IV/2018) nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hạn chế và loại bỏ tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn trong thực thi công vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử; đồng thời đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Với quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, tôi tin tưởng rằng Lâm Đồng sẽ hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ, nhân dân đã có nhiều ý kiến đóng góp rất tâm huyết và thiết thực gửi đến Đại hội. Vậy Lâm Đồng sẽ có những giải pháp nào nhằm phát huy hơn nữa tâm huyết, trí tuệ của nhân dân trong phát triển KT-XH?

Chúng tôi xác định người dân đóng vai trò trung tâm trong phát triển KT - XH của địa phương; quyết định trong thực hiện thành công các chủ trương, đường lối của Đảng, là chủ thể trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Vì vậy, việc huy động sức dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình phát triển KT - XH của Lâm Đồng thời gian qua được thực hiện một cách nhất quán; từ đó tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, trong xã hội. Đây là nguồn lực to lớn và quyết định đến sự phát triển của địa phương, nhất là việc đóng góp của người dân, doanh nghiệp vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển các lĩnh vực dịch vụ...

Để huy động tốt các nguồn lực xã hội cho phát triển, tỉnh xác định thời gian tới sẽ kiên định mục tiêu lấy dân làm gốc, lấy lợi ích chung của nhân dân làm mục tiêu cao nhất; phát huy mọi nguồn lực cả vật chất lẫn tinh thần vì mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Có định hướng rõ ràng trong quy hoạch phát triển KT - XH; xác định rõ những lĩnh vực thuộc đầu tư công và những lĩnh vực cần huy động nguồn lực xã hội để đẩy mạnh xã hội hóa. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tạo môi trường kinh doanh, đầu tư thuận lợi, bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật, thị trường để huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển, đồng thời là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất.

Quan điểm chỉ đạo của tỉnh là huy động sức dân phải phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế của từng địa phương, từng nhiệm vụ cụ thể, không huy động quá sức dân, không để nợ đọng và tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “nhân dân làm công trình, nhà nước hỗ trợ vật tư” trong xây dựng Nông thôn mới. Chỉ huy động đóng góp của người dân vào những công trình nhằm phục vụ lợi ích của chính người dân và xã hội; đồng thời thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng và quản lý công trình”, phát huy dân chủ, tạo đồng thuận trong nhân dân.n
Trân trọng cảm ơn ông!