Lâm Đồng: Đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư

1:13:14 PM | 31/10/2018

Để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, tỉnh Lâm Đồng đã chủ động đổi mới phương thức và nội dung xúc tiến đầu tư theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ gắn với đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Từ những nỗ lực này, Lâm Đồng ngày càng có sức hút trong mắt các nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước.Dấu ấn ban đầu

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại & Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết đến nay huy động vốn trong khu vực kinh tế tư nhân chiếm tỷ trọng cao trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh. Các dự án đầu tư đã góp phần khai thác tiềm năng của tỉnh Lâm Đồng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt nhiều dự án đã đi vào hoạt động tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, ổn định đời sống dân cư và tăng thu cho ngân sách địa phương.

Đối với lĩnh vực thu hút đầu tư, tỉnh Lâm Đồng luôn đảm bảo cho doanh nghiệp (DN) được hưởng đầy đủ các ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ; thông tin cụ thể các chính sách ưu đãi đầu tư theo từng lĩnh vực để DN biết và quyết định đầu tư kinh doanh. Ngoài chính sách ưu đãi đầu tư do Chính phủ quy định, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi đầu tư riêng của tỉnh mà đặc biệt là chính sách hỗ trợ cho DN trong đào tạo nghề, lĩnh vực xã hội hóa, hỗ trợ tiếp cận vốn... Tỉnh chú trọng tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong tiếp cận đất đai, giải phóng mặt bằng… để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời tập trung cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Chính cơ chế chính sách mới cộng với tư duy và cách làm mới đã giúp Lâm Đồng đạt được những kết quả khởi sắc trong thu hút đầu tư. Đến cuối năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 921 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 126.992,53 tỷ đồng, quy mô diện tích 74.321,38 ha. Trong đó có 170 dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư; 340 dự án đang triển khai xây dựng; 403 dự án đã hoàn thành toàn bộ và đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư thực hiện là 53.856,87 tỷ đồng. Riêng trong thu hút vốn FDI, hiện Lâm Đồng có 105 dự án FDI còn hiệu lực hoạt động với tổng vốn đăng ký đạt 538,9 triệu USD, tương đương 12.233 tỷ đồng.

Phát huy vai trò đầu mối xúc tiến đầu tư và hỗ trợ DN

Theo Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Hùng, với chức năng là cơ quan đầu mối trong việc thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư và hỗ trợ DN, thời gian qua Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại & Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức nhiều hoạt động quảng bá tuyên truyền về tiềm năng, cơ hội đầu tư tại tỉnh nhà; đã tổ chức và tham gia các diễn đàn xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, các hoạt động hỗ trợ DN. Các hoạt động này đạt kết quả tốt với nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư tại Lâm Đồng.

Từ nền tảng thành công trên, trong thời gian tới Trung tâm sẽ thực hiện tốt hơn nữa việc cung cấp đầy đủ thông tin về các lĩnh vực thu hút vốn đầu tư. Thường xuyên tuyên truyền, đẩy mạnh quảng bá, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào tỉnh; tăng cường có chất lượng các hoạt động xúc tiến đầu tư, hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cộng đồng DN, qua đó kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong đầu tư cho DN.

Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại & Du lịch tỉnh Lâm Đồng cũng sẽ đảm nhiệm vai trò đầu mối trong việc thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát triển DN, nhất là đối tượng DN nhỏ và vừa; đặc biệt thực hiện các nội dung hỗ trợ theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa, Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo. Tổ chức và hỗ trợ cho các DN tham gia các sự kiện hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm thương mại cũng như các chương trình xúc tiến, khảo sát tìm kiếm phát triển thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời Trung tâm sẽ đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các thị trường tiềm năng trong nước nhằm tạo điều kiện hỗ trợ, góp phần đưa hàng hóa của Lâm Đồng thâm nhập vào các khu - cụm công nghiệp, chuỗi cửa hàng rau sạch tại TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh bạn; từng bước phát triển ra thị trường nước ngoài.

Hoàng Lâm