Ngành ngân hàng Lâm Đồng: Phát huy vai trò kênh cung ứng vốn của nền kinh tế

1:21:31 PM | 31/10/2018

Đồng hành cùng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhà, ngành ngân hàng tỉnh Lâm Đồng luôn thực hiện có hiệu quả vai trò là kênh cung ứng vốn cho các thành phần kinh tế trong tỉnh, đồng hành cùng DN và các cá nhân trong sản xuất, kinh doanh, đóng góp lớn cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 51 tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động, gồm: 24 chi nhánh ngân hàng thương mại, 1 chi nhánh ngân hàng hợp tác xã, 1 chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội, 25 quỹ tín dụng nhân dân với 102 phòng giao dịch trực thuộc đang hoạt động... Nhìn chung, mạng lưới hoạt động của các TCTD trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện nay cơ bản đáp ứng nhu cầu tiếp cận dịch vụ ngân hàng của DN và người dân trên địa bàn.

Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay của ngành ngân hàng tỉnh Lâm Đồng 2 năm 2016, 2017 đều tăng nhanh hơn so với các tỉnh khu vực Tây Nguyên và so với cả nước. Tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân hàng năm trong 5 năm 2013-2017 là 25,74%. Các TCTD đã không ngừng đa dạng hóa các kênh đầu tư nhưng vẫn dành một lượng vốn lớn để tập trung vào một số ngành, lĩnh vực chủ yếu là thế mạnh của địa phương, như cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/NĐ-CP của Chính phủ, cho vay DNNVV, cho vay xây dựng Nông thôn mới và các chương trình tín dụng khác. Cơ cấu dư nợ tín dụng theo ngành, lĩnh vực qua các năm (nông - lâm nghiệp - thủy sản: 40,8%; công nghiệp - xây dựng: 12,1%; thương mại - dịch vụ: 47,1%) cơ bản phù hợp với cơ cấu kinh tế của tỉnh. Dịch vụ thanh toán của các TCTD trên địa bàn ngày càng phát huy hiệu quả, thanh toán thông suốt, có thêm nhiều sản phẩm mới đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Song song đó ngành ngân hàng Lâm Đồng còn đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức đi lại, qua đó đem lại tối đa lợi ích cho các tổ chức, cá nhân và DN trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Quyết định 2734/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và Quyết định số 2820/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, ngay từ đầu năm NHNN tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-LAĐ ngày 11/01/2018 về kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của NHNN tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, toàn ngành tiếp tục triển khai mạnh mẽ, toàn diện nhiệm vụ CCHC và chương trình, kế hoạch hành động của ngành ngân hàng; cải cách TTHC theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch; tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực, hình thành đội ngũ công chức tinh thông về nghiệp vụ; có đủ trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức; tăng cường công tác thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của công chức về trách nhiệm, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) và cung cấp đầy đủ thông tin, tranh thủ sự ủng hộ, đóng góp sáng kiến cải cách của các tổ chức, DN và người dân; tiếp tục duy trì, cải tiến và mở rộng hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Lãnh đạo NHNN tỉnh Lâm Đồng thường xuyên theo dõi, chỉ đạo quán triệt các phòng chuyên môn các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác CCHC để đảm bảo triển khai các nhiệm vụ CCHC đạt hiệu quả; đồng thời thực hiện tốt cơ chế một cửa, duy trì việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân, DN, TCTD. Đến 30/6/2018, NHNN tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận và giải quyết 52 bộ hồ sơ TTHC liên quan đến hoạt động ngoại hối và hoạt động ngân hàng; bãi bỏ 23 TTHC không còn phù hợp và ban hành mới 39 TTHC. Những nỗ lực này đã và đang trực tiếp giúp giảm đáng kể chi phí thời gian, tiền bạc, công sức cho khách hàng cũng như ngân hàng; qua đó góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của người dân, DN và nền kinh tế địa phương.

Hoàng Lâm